MADDE 4 - DEVLETİN TEMEL AMAÇ VE GÖREVLERİ

Devletin temel amaç ve görevleri
Madde 4- Devletin temel amaç ve görevi, insan haysiyetini korumak, kişilerin hak ve hürriyetlerini kullanmalarının önündeki bütün engelleri kaldırmak ve halkın huzur, güvenlik ve refahını sağlamak suretiyle insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaktır. haber7

33 yorum:

Armağan ÜRETEN dedi ki...

Devletin bvağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak ve Cumhuriyeti korumak kimin görevidir. 1982 Anayasası'nın 5.maddesinin aynen korunması gerektiğini düşünüyorum.

özcan dedi ki...

Bu görevi kimin yerine getireceği eklenmelidir.

Adsız dedi ki...

devletin amacı sana her şekilde hizmettir insan hakları şu bu diye belirtemeye gerek yok devlet zaten benim sensin o, ikincisi devleti sen ben o koruru kurumlar korumaz

M. Zeki AKTAŞ dedi ki...

Devlet millet için, insan için vardır. Bireyleri korunmamış bir toplum zaten devlet olamaz. Devlet denen nesne kendini koruyacak kurum ve kuruluşları oluşturur. Bu nedenle amaç ve görevleri kısmına başka bir ilave yapmaya gerek bulunmamaktadır.

Adsız dedi ki...

1982 anayasasının 4 ncü maddesine aykırılık var 1,2ve 3 ncü madde daha sonra değiştirilebilir. Tehlikeli bir yaklaşım.

oneiro dedi ki...

İlk bakışta devletin kendini korumasının da görevleri arasında tanımlanması gerekir gibi görüyorum ancak bu ne demek olur? Her değişim dalgasında devlet bürokratlarının ideolojik direnciyle karşılaşılır.

ismim yok dedi ki...

ya allah için ben diğer maddeleri okuma gereği bile duymuyorum 4 madde okudum ne yapmak istedikleri ortada ben bi sivil olarak sivil anayasa istemiyorum bırakın dağınık kalsın

Adsız dedi ki...

Hazırlanan yeni maddelerin karşısında; kıyaslanmak üzere eski anayasa maddesinin bulunması iyi olurdu. Böylece kazanç ve kaybımızı görürüz. Lütfen eski maddelerle kıyaslama imkanı sağlansın.

hakanefe dedi ki...

arkadaşa katılıyorum 82 anayasasıyla şimdiki taslak yanyana konsunki karşılaştırma yapabilelim

Adsız dedi ki...

'''V. Devletin temel amaç ve görevleri
MADDE 5. – Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmez-liğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının geliş-mesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır''' görüldüğü gibi nerde türk yada türk milleti kavramları varsa hepsine saldırmışlar

Adsız dedi ki...

arkadaş değiştirin değiştirinde 82 anayasasındaki "IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4. – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez." maddesini unutmayın

Adsız dedi ki...

MADDE 4. – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez."

bu maddenin kaldırılması demek ilerde, iç ve dış tehditlerin rejimimize saldırılarını kolaylaştırır. Vatanını seven bi dur desin allah aşkına !!!

timmy dedi ki...
Bu yorum yazar tarafından silindi.
timmy dedi ki...

"...insanın maddi varlığının gelişmesi..." bu madde daha sonra başka maddeleri doğuruyor. ondan da imar ve iskan vb maddeler doğuyor... yada öyle görünüyor... güya vatandaşın vatan üzerinde malikiyeti belirleniyor. ama her nasılsa bedelsiz mahsuben kamulaştırılan ve madur edilenler, bir direktifle özel arazisine giriliverenler vs "vatanın selameti" için bahanesi altında mülkiyet hakkının içi boşaltılıyordu. emlak toprak üstünde vatandaşın gölgesinin düştüğü yer değil, toprağın kendisidir. altı ile, üstü ile, dokunulmazlığı ile ciddi bir sahiplilik akdi oluşsun isterdim.

meraklı dedi ki...

bu madde 4 değiştirilemeyecek hükümlerle ilgili olmalıydı onlar olmazsa olmaz..lütfen düzeltin
BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar

I. Devletin şekli

MADDE 1. – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2. – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3. – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4. – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.V. Devletin temel amaç ve görevleri

MADDE 5. – Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

VI. Egemenlik

MADDE 6. – Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.

Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.

Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.

VII. Yasama yetkisi

MADDE 7. – Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.

VIII. Yürütme yetkisi ve görevi

MADDE 8. – Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

IX. Yargı yetkisi

MADDE 9. – Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

X. Kanun önünde eşitlik

MADDE 10. – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

(Ek: 7.5.2004-5170/1 md.)Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

Adsız dedi ki...

1982 Anayasası'nda bulunan ve ilk üç maddenin değiştirilemeyeceğine ve değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğinin teminatı olan 4'ncü madde neden olduğu gibi alınmamış?

Adsız dedi ki...

başta bu siteyi kurana teşekkür edrim
recep tayyip erdoğan ın partisi akp işallah kapatılır ve siyasi yasak getirilir
ama hukuka aykırı olan sn:apdullah gül kesinlikle yargılanamaz çükkü devleti devlet yargılayamaz.

ayçalak dedi ki...

ben de bu maddeleri biraz beyendim .ama bazıları fevkaladenin fevkinde olmüş.

ayçalak dedi ki...

ben de bu maddeleri biraz beyendim .ama bazıları fevkaladenin fevkinde olmüş.

M. Zeki AKTAŞ dedi ki...

Devletin temel amaç ve görevi bütün insanları insan yapan değerleri korumak, devlete ve güçlüye karşı güçsüzleri korumak ve vatanı dış tehlikelere karşı korumak, geliştirmek, kalkındırmak, devleti ve milleti dünya üzerinde saygın yapmaktır.
( Dünya global bir köy oldu. Kendi içine yönelik bir anayasa yeterli olmaz, saygınlık kazandırmaz.)

Adsız dedi ki...

4. maddenin kaldırılması doğru.

Adsız dedi ki...

ARKADAŞIM 4. MADDE KAlDIRILIRSA DEVLET DEVLETLİKTEN ÇIKAR BU SAÇMA KELİMELERİ KİMSE SAVUNMASIN 4 .MADDENİN KALDIRILMASINI İSTEYEN KESİNLİKLE TÜRK DEĞİLDİR O YA MASONDUR YADA MENFİ BİR ÇIKARI VARDIR. YADA AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİLDİR

Adsız dedi ki...

BU ARADA YAPILAN BU ANKET KESİNLİKLE YANLIŞVE YANLIDIR ÖZGÜRLÜĞÜ HUKUKU BAĞIMSIZLIĞI İSTEYEN BİR YURTTAŞ KESİNLİKLE İNANMAZ HİÇ PARTİ UMRUMDA BİLE DEĞİL BEN ÜLKEMİ ÖZGÜRLÜĞÜMÜ VE HUKUKU MU VE BAĞIMSIZLIĞIMI DÜŞÜNÜRÜM ANKET YANLIDIR KESİNLİKLE YALANDIR BUNA EMİN OLUN

Cumali dedi ki...

İşte bu maddenin bir benzeri Almanya Anayasası'nın 1. maddesidir. Ve o da şöyle diyor: İnsan onuru dokunulmazdır. Devlet bunu korumak için tüm gücünü ortaya koyar.

talip dedi ki...

devletin temel görevi .müslüman olmayan ülkelerle savaşmak ve onları müslüman yapmak.islamı yaymak .ALLAHın (c.c.)adını her yerde (ezan)anmasını sağlamaktır

Adsız dedi ki...

(1) Devletin temel amaç ve görevi insan haysiyetini korumak, kişilerin doğuştan getirdikleri ve sonradan talep ettikleri tüm hak ve hürriyetlerinin önündeki bütün engelleri kaldırmaktır.
(2) Halkın huzur ve refahını sağlayarak güvenli bir yaşam sürmelerini tesis etmektir.
(3) İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları sağlamaktır. İnsanın mal, can, din, namus, akıl güzelliğini koruması için her türlü sağlıklı ortamı hazırlamaktır.

Adsız dedi ki...

hiç bişey anlamadım

Adsız dedi ki...

bende anlamadım

Adsız dedi ki...

Bu madde dördüncü madde olmalı (birinci madde cumhuriyetin niteliği, ikinci madde egemenlik ve üçüncü madde eşitlik olduktan sonra) ancak şu anki beşinci madde hali korunmalı, şu anki halindeki "Türk milleti" ifadesi "Türkiye milleti" olarak değiştirilmeli. Devletin temel görevlerinden en önemlisi ülke bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak olmayacaksa ne anladım ben o devletten? Bu maddeden önce "egemenlik" maddesi konulduktan sonra, millet isterse kendini demokratik yollarla böler ama millet bölünmek istemezken dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı devlet sorumlu olmalı.

Murat Eskin dedi ki...

güzel yaşamak güzel yaşamayı istemek

aubout vita dedi ki...

Am xavi Gerad jude, Aiicco inssurance plc bir temsilcisi.
Size bir kredi ihtiyaci varsa bugün e-posta yoluyla bugün bize ulasin, istediginiz kredi ile size yardimci olabilir:
(xavigeradloanfirm@yahoo.com)
Yilbasi kredileri% 3 faiz orani sadece avelable vardir. Ciddi basvuran, ancak daha fazla bilgi için irtibata geçiniz. Biz renging krediler
sunuyoruz
3000 sadece US $ Euro ve pound 50,000.000 için.
Biz dahil kredi her türlü teklif
Bireysel krediler:
Isletme Kredileri:
Ögrenci Kredileri:
Insaati krediler:
Ev kredileri:
Is expandsion krediler:
Borç konsolidasyonu kredi:
Biz hizli ve dinamik test edilmis ve güvenilir bulunmaktadir.
Daha fazla bilgi için (xavigeradloanfirm@yahoo.com): E-posta Iletisim.

Sr Gerad jude görüyoruz.

aubout vita dedi ki...

Am xavi Gerad jude, Aiicco inssurance plc bir temsilcisi.
Size bir kredi ihtiyaci varsa bugün e-posta yoluyla bugün bize ulasin, istediginiz kredi ile size yardimci olabilir:
(xavigeradloanfirm@yahoo.com)
Yilbasi kredileri% 3 faiz orani sadece avelable vardir. Ciddi basvuran, ancak daha fazla bilgi için irtibata geçiniz. Biz renging krediler
sunuyoruz
3000 sadece US $ Euro ve pound 50,000.000 için.
Biz dahil kredi her türlü teklif
Bireysel krediler:
Isletme Kredileri:
Ögrenci Kredileri:
Insaati krediler:
Ev kredileri:
Is expandsion krediler:
Borç konsolidasyonu kredi:
Biz hizli ve dinamik test edilmis ve güvenilir bulunmaktadir.
Daha fazla bilgi için (xavigeradloanfirm@yahoo.com): E-posta Iletisim.

Sr Gerad jude görüyoruz.

Zeynep korkmaz dedi ki...

Biraz daha kısa olsa daha iyi olur aslında ama neyse ki yinede güzel

Yeni anayasa yapılmalı mı?

AKP'nin tavrı kürt sorununun çözümüne olumlu katkı yapıyor mu?

DTP'nin tavrı kürt sorununun çözümüne olumlu katkı yapıyor mu?