MADDE 96 - MAHALLİ İDARELER

Mahallî idareler
Madde 96- (1) Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının müşterek mahallî ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kuruluş esasları kanunla belirlenen, karar organları seçimle oluşan kamu tüzelkişileridir.
(2) Mahallî idarelerin kuruluşu, görevleri, yetkileri; karar organlarının seçim usul ve esasları ile görev ve yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir.
(3) Mahallî idarelerin seçimleri, 36 ncı maddedeki esaslara göre dört yılda bir yapılır. Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahallî idareler genel veya ara seçimleri, milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır.
(4) Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kazanma ve kaybetmeleri konusundaki denetim, ancak yargı yolu ile olur.
(5) Merkezî idare, mahallî idareler üzerinde, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine sahiptir.
(6) Mahallî idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezî idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir.
(7) Mahallî idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır ve bu amaçla gerekli düzenlemeler yapılır.

5 yorum:

Armağan ÜRETEN dedi ki...

Atanmış vali ve kaymakamlarla seçilmiş belediye başkanlılarının il veya ilçe idaresinde karşı karşıya gelmelerini önleyecek tedbirler alınmalıdır.

timmy dedi ki...

belediye hakkında çok ciddi bir sıkıntı var. vatandaşın şikayetini dinleyen belediye, encümeni ile güya karara bağlayan belediye, yeni imar alanları açarak vatandaşın birbiri üzerinde hakkını sınırlayan belediye... hakimin avukatın ve savcının tek adam olduğu, şehrin zengin ve ortada 2-3 adamından oluşan bol makamlı ama az simalı yönetim birimi... mahalli idareler güç odakları değil, yasalarla görev yüklenen makamlar olmalıdırlar.

M. Zeki AKTAŞ dedi ki...

(3) Mahallî idarelerin Belediye Başkanları, Valiler, Kaymakamlar, Emniyet Müdürleri, Başsavcılar, İl Müftüleri seçimleri dört yılda bir milletvekili seçimleri ile birlikte yapılır. Ara seçim yapılmaz. Yedekteki göreve çağrılır. Bu seçimler çıkarılacak kanunlarla yapılır. ( 1. Derecede görev yapacakların seçimle gelmesi ve seçimle gitmesi ülke yönetiminin rahatlamasına, hizmet kalitesinin yükselmesine ve hızlı kalkınmaya sebep olacaktır.)

muhammet ramazan yılmaz dedi ki...

1-İl ve ilçe belediyelerinin meclis toplantılarının tarihleri önceden ilan edilerek Vatandaşların kendi haklarında alınan karalardan, karar alınmadan haberi olmalıdır. belediyecilik faliyetlerne halkın katılımı ve sözsahibi olması sağlanmalıdır.


2-il ve ilçe belediyelerinin çok daha şeffaf olması vede hesap verilebilir konumda olması, Vatandaş nezdinde belediyelere güveni artıracak bir unsur olacaktır...

3-belediyeler tarafından yapılacak (yapılması gereken)
bir plan ve projede Vatandaşın görüşü alınarak ihtiyaç ve talepler doğrultusunda projeler uygulanmaya konulmalıdır.


4-Belediye meclisleri halka açık olmalıdır. Tıpkı mahkemeler gibi.Dileyen gelip çalışmaları izleyebilmelidir. toplantı tarihleri önceden ilan edilmelidir.

5-Nazım imar planları(1/5000 lik) ilçe belediyesi tarafından yapılmalıdır.ONAY ı ise ilçe belediye meclisi yapmalıdır****** Beklenen Büyük depremden önce bu çalışma gerçekleştirilmelidir. Zira Büyükşehir BELEDİYELERİ her yere yetişememekte ve sorun yıllarca aşılamamaktadır. Vatandaşlarımız;
Anayasal hakkı olan ; konut ve mülkiyet hakkından yararlanamayarak büyük magduriyet yaşamaktadır. Ülkemizde örnegi de çoktur…

aubout vita dedi ki...

Am xavi Gerad jude, Aiicco inssurance plc bir temsilcisi.
Size bir kredi ihtiyaci varsa bugün e-posta yoluyla bugün bize ulasin, istediginiz kredi ile size yardimci olabilir:
(xavigeradloanfirm@yahoo.com)
Yilbasi kredileri% 3 faiz orani sadece avelable vardir. Ciddi basvuran, ancak daha fazla bilgi için irtibata geçiniz. Biz renging krediler
sunuyoruz
3000 sadece US $ Euro ve pound 50,000.000 için.
Biz dahil kredi her türlü teklif
Bireysel krediler:
Isletme Kredileri:
Ögrenci Kredileri:
Insaati krediler:
Ev kredileri:
Is expandsion krediler:
Borç konsolidasyonu kredi:
Biz hizli ve dinamik test edilmis ve güvenilir bulunmaktadir.
Daha fazla bilgi için (xavigeradloanfirm@yahoo.com): E-posta Iletisim.

Sr Gerad jude görüyoruz.

Yeni anayasa yapılmalı mı?

AKP'nin tavrı kürt sorununun çözümüne olumlu katkı yapıyor mu?

DTP'nin tavrı kürt sorununun çözümüne olumlu katkı yapıyor mu?