MADDE 97 - KAMU HİZMETİ GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER - GENEL İLKELER

ALTINCI ALT BÖLÜM
Kamu Hizmeti Görevlileri ile İlgili Hükümler

Genel ilkeler
Madde 97- (1) Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği görevler, memurlar, diğer kamu görevlileri, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle görülür.
(2) Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla öngörülen esaslara göre düzenlenir.

4 yorum:

M. Zeki AKTAŞ dedi ki...

(2) Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla öngörülen esaslara göre düzenlenir. Kamunun 1. derecesinde görev alacak memur ve işçilerin serbest hayatta 10 yıl çalışmış olmalarına, ehliyet ve liyakat sahibi olmalarına bakılır. ( Bu güne kadar halktan, halkın duygularından, piyasadan haberi olmayanların yönetiminde hantal, ağır ve siyasete ayak uyduramayan bürokrasi ile bir yere varamadık.)

M. Zeki AKTAŞ dedi ki...

(3) Devletin her kademesinde memur, işçi, asker vesaire çalışanlar arasında sosyal güvenlik ve her türlü kamu hizmetinden yararlanma açısından farklılık yapılamaz.

Murat Fehmi dedi ki...

Halihazırdaki Anayasamızın 128. maddesinde, "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir" hükmü bulunuyor.
Taslağın 97. maddesinde getirilen hüküm şöyle: "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla öngörülen esaslara göre düzenlenir."
“Kanunla düzenlenir” yerine getirilen “kanunla öngörülen esaslara göre düzenlenir." hükmü yürütmenin gücünü yasamanın aleyhine arttırmaktadır.
Yapılmak istenen değişiklik ile yürütmeye/idareye yönetmelik ve benzeri alt düzey idari işlemlerle, tartışma ve müzakere olmaksızın kamu görevlilerinin statülerinde isteğine göre düzenleme yapma yetkisi, geniş bir takdir hakkı getirmektedir.
Bu düzenleme demokrasi ve hukuk devletinde geriye gidiş niteliğindedir. Kamu görevlerini yürüten görevlilerinin siyasi iktidar karşısında hukuki koruma altında olmaması, bürokrasinin siyasi iktidarın elinde taraflı bir araç olması sonucunu doğurur. Kamu bürokrasisinin statüsünün Anayasa ve kanunla koruma altında olması, anlık siyasi eğilimlere göre biçimlenmemesi devletin gücünün korunması ve kamu hizmetlerinin tarafsız ve sağlıklı yürütülmesi için zorunludur.
Günümüzde demokrasi için gereken insan haklarına ve hukuka bağlı devletin egemen kılınması, yasama organının gücünün arttırılmasıdır. Bu maddedeki değişiklik anayasa taslağının bütününe egemen olan “yürütmenin gücünün artırılması” esasının bir örneği olarak anlam kazanmakta ve taslağın antidemokratik niteliğini belirginleştirmektedir.

aubout vita dedi ki...

Am xavi Gerad jude, Aiicco inssurance plc bir temsilcisi.
Size bir kredi ihtiyaci varsa bugün e-posta yoluyla bugün bize ulasin, istediginiz kredi ile size yardimci olabilir:
(xavigeradloanfirm@yahoo.com)
Yilbasi kredileri% 3 faiz orani sadece avelable vardir. Ciddi basvuran, ancak daha fazla bilgi için irtibata geçiniz. Biz renging krediler
sunuyoruz
3000 sadece US $ Euro ve pound 50,000.000 için.
Biz dahil kredi her türlü teklif
Bireysel krediler:
Isletme Kredileri:
Ögrenci Kredileri:
Insaati krediler:
Ev kredileri:
Is expandsion krediler:
Borç konsolidasyonu kredi:
Biz hizli ve dinamik test edilmis ve güvenilir bulunmaktadir.
Daha fazla bilgi için (xavigeradloanfirm@yahoo.com): E-posta Iletisim.

Sr Gerad jude görüyoruz.

Yeni anayasa yapılmalı mı?

AKP'nin tavrı kürt sorununun çözümüne olumlu katkı yapıyor mu?

DTP'nin tavrı kürt sorununun çözümüne olumlu katkı yapıyor mu?