MADDE 33 - SUÇ VE CEZALARA İLİŞKİN ESASLAR

Suç ve cezalara ilişkin esaslar
Madde 33- (1) Suç ile ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiili gerçekleştirmesinden dolayı cezalandırılamaz ve kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
(2) Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da birinci fıkra uygulanır.
(3) Suçluluğu kesin mahkeme kararı ile hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.
(4) Hiç kimse, kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
(5) Ceza sorumluluğu şahsîdir.
(6) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı hürriyetinden alıkonulamaz.
(7) Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez.
(8) Kamu İdaresi, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir.
(9) Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere, vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.

23.563 yorum:

1 – 200 / 23563   Yeni›   En yeni»
Adsız dedi ki...

madde 33.(6)Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı hürriyetinden alıkonulamaz.ifadesi yer almaktadır.ama halen birkaç parça tencere tava yada ev eşyası alıp borcunu ödeyemeyip hacizlik olmuş ve çaresizlikten alacaklıya borcunu ödeyeceğine dair taahhüd sözleşmesi yapmış ve ödeme gücü olmadığı için sözleşmeyi yerine getiremediğinden dolayı hapis cezası almış ve iki parça eşya yüzünden hayatı altüst olmuş geleceğini kaybetmiş ailesi dağılmış insanlar var.oysaki anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü açıkça ortadadır.ve demiştirki hiçkimse sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı hürriyetinden alıkonulamaz.gayet açık bir ifadedir.ama bazı mahkemelerce halen bu tip davalarda hapis kararı çıkabilmektedir.bunun gibi uyuşmazlıkları ortadan kaldırmak için birde uyum yasası çıkarılması şart değilmidir?

M. Zeki AKTAŞ dedi ki...

(7) Devlete karşı işlenmiş suçlara ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez. Yurttaşların birbirlerine karşı işlemiş oldukları suçlarda mağdur olan taraf isterse idam talep edebilir, isterse fidye alabilir, isterse müebbet isteyebilir, isterse affedebilir. Kamu davası ayrıca devam eder. Devlet yurttaşların bir birlerine karşı işlenmiş suçlara karşı hiçbir zaman af getiremez. ( Geçmişte çok yaşadık. Kasıtla ve isteyerek adam öldürenler aflarla dışarı çıktılar. Devlet ancak kendisi adına idam kararından vazgeçebilir. Hayatı söndürülen bir aile ocağı adına idamdan vaz geçilemez. Bu yara idamı kaldırarak kapanmaz. Bilakis bu yara daha da derinleşir. Başta Amerika olmak üzere birçok ülkede idam cezaları devam ediyor.)

oktay gizlen dedi ki...

Dogru hiç bir kimse borcundan dolayı özgürlügünden alı konulamaz mal beyanı veya taahüt edip ödeyemedigi borçtan dolayı katılıyorum fakat bazı mahkemeler bu kararın aksine kararlar vermektedir 33 madde yi biraz daha açmakta fayda görüyorum acil uyum yasası cıkartmak şart görünüyor

Adsız dedi ki...

Hiç bir çağdaş ülkede kişiler borcunu ödemediği veya çek ödemediği için özgürlüğü elinden alınıp hapis cezası ile cezalandırılmıyor.Onlar öyle tedbir almışlarki zaten borç ödememenin kötü bir şey olduğu eğitimle onlara aşılanmış.Borcunu ödemeyeni hapse atıyorlar hapishanelerde paramı kazanıyorlar bu borçları ödemek için.Bence uyum yasası çıkartılarak borcunu ödeyemeyen kişilerin hürriyetini kısıtlamaktansa onlara borçlarını ödemeleri için kolaylıklar sağlanmalı.Hürriyeti kısıtlamak çok büyük bir cezadır.

Adsız dedi ki...

hiç kimse borçunu ödeyemiyor diye özgürlüğünün kısıtlanmasına ceza evine konulnasını son derece karşıyım.insanlar ceza evinde paramı kazanıyorlarda borçlarını ödeyecekler.aksine kin ve nefretle geri dönüyorlar bence mal beyanı çek cezaları sadece avukatlara rant sağlıyo ne borçluya nede alaçaklıya getirisi var butür düşünçeerle avrupa birliği bizi kabul etmez.

adnan konya dedi ki...

madde 33 ek (6) hiçkimse sözleşmeden doğan yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı hürriyetinden alıkomulamaz.ifadesi ne anlama geliyor uygulama ne insanlar çekini ödeyemiyordiye cezaevlerine konulması sonderece yanlış.inanıyorunki bugün mal beyanı kalktı yarında çek cezaları kalkar bu bir yanlışdır tez dönülmelidir.

Adsız dedi ki...

malbeyanı ve çek cezaları yani ekonemik sorumluluklarından dolayı insanların ceza evlerinde sürünmeleriyle. temel hakve özgürlüklere yeterince değervermediğimizi düşünüyor büyüklerimizi bukanuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. hiç kimse çekini ödeyemiyar diye mal beyanında bulunmamış diye cezalandırılmasın bunlar bukadar basit deyin türk halkı bunlara layık değil saygılar

Adsız dedi ki...

malbeyanı ve çek cezaları yani ekonemik sorumluluklarından dolayı insanların ceza evlerinde sürünmeleriyle. temel hakve özgürlüklere yeterince değervermediğimizi düşünüyor büyüklerimizi bukanuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. hiç kimse çekini ödeyemiyar diye mal beyanında bulunmamış diye cezalandırılmasın bunlar bukadar basit deyin türk halkı bunlara layık değil saygılar

Adsız dedi ki...

madde 33 ek 6 neden kanun uygulanmıyor neden insanlar ceza evlerindeler çek ödeyemedi diye neden mal meyanı mal beyanı nedir saçma avukatlar para kazansın diye madur madurdur bunu çözün bu kanun ayıp insanlar ceza evlerinde çürümesinler borçlarını ödeyemiyorlardiye.

Adsız dedi ki...

ekonomik suclara biraz daha acıklık getirilmeli.karsılıksız çek davalarından getirilen hapis cezaları kesinlikle kalkmalı,sebebi diğer yorumlarda da acıklandığı gibi bunun alacaklıya hic bir faydası yoktur.borclunun ödeyebilirliğini engellemektir.borc ortadan kalkmamalı,en azından borc meblağına ,ve borclunun konumuna göre süre verilmeli.bu alacaklının hic alamamasından daha iyidir diye düsünüyorum.günümüzde avukatların tutumu hapis kapıya gelince öder olayına katılmıyorum,varsa ödenir ,yoksa girilir ve ödenebilirliği ortadan kalkar.tabiki bu dolandırıcılk amacıyla yapılmis durumların dısında tutulmalıdır.bu ayrım mahkemelerde kolaylıkla tespit edilebilir.çeke güvenilirlik böyle sağlanamadığına inanıyorum.çünkü hic bir tacir çek yazarken veya alcaklı aldığı cekin hapis cezası tasımasını düsünerek bu işlemi yapmaz.kaldı ki ülke nin ekonomik durumu ortada,soncta yönetimin yaptığı hatalar ,piyasalara yansımasıdır ,fakat cek yazıp ödeme tahüdü veren ,insanlar hapis e giriyor.biraz daha bu konuya eğilinmesinde fayda görüyorum,tesekkürler

Adsız dedi ki...

cek le senet arasındaki fark nedir ticarette ,ben hatırlatıyım ,ikiside sözlesmeli ödeme aracı.hasbel kader eline bir cek kocanı tutusturulmus esnaf ile senet kullanan arasındaki tek fark ,İŞLERİ KÖTÜYE GİTTİĞİNDE,senetle calısan borcunu ödiyecek zamana sahipken,çek le calısan ödeyemediğinde hapis yoluna giriyor.neden bu fark,bankalara yaranmak için mi?yada çek yaprağı mukaddes bir sey mi ki ihanet edildiğinde dünyanın en büyük cezası olan ''özgürlüğün elinden alınması '' uygulanıyor.yada işleri bozulan bir esnaf yeniden yapılanıp,borc ödeyebilir duruma gecme sansı tanınmadan hapse konuyor. hapise düsen bir kişi borcunu hapishaneden ödüyormu?avukatların tutumu iyice ilginç,''nasıl olsa hapis görününce eşi dostu parayı bulur'',ya yoksa?atın içeri!bunun ne faydası var ;alacaklıyamı,avukatamı,devletemi???ben kimsenin yaptığı yanına kalsın demiyorum,tabiki borc ödenmelidir en azından ödenebildiği kadarı ödenmeli ve zaman verilmelidir,bu zamanda borc tutarıyla doğru orantılı olmalıdır.her ne sebeple olursa olsun dolandırıcılk ,kanunsuzluk olmadığı sürece ekonomik sebeten hapis cezası olmamalıdır.yok çek kullanımına ayrıı kanun sözlesmeye ayrı kanun senete ayrı kanun,akit e ayrı kanun, bu nedir bunların hepsi ödeme aracı,çek yazıp ta batan gariban esnafın yeri hapishanemidir ??yoksa,senet ,bono,kullananlar 11 aylıkmıdır?

Adsız dedi ki...

mal beyanında bulunmamaktan hapis cezasının kalkması bir ilk başlangıç türkiyede ancak çek suçundan hapis kararına devam bu çok yanlış bir uygulama bunu okuyan ve bu yasaların oluşumda etkili birileri varsa onları düşünmeye davet ediyorum. ya çek yasasını ve cezai sorumluluğunu ortadan kaldırsınlar yada çeklerin vadeli kesiminin önüne geçsinler içtihatlara göre iş yapılıyor yargıtayda, oysa çek vadeli bir ödeme aracı değildir çek vermek verdiğiniz anda bankada karşılığı var demektir bu bağlamda karşılığının olmadığını bilerek çeki vermek suç der yasa esasında ancak günümüz ticari hayatında çeki kesende alanda vadeli aylar sonrasına düzenlenmiş çekleri o anda karşılığı olmadığını bilerek alıp veriyorlar eee ekonomok krizlere açık bir ülkeyiz bugunkü kriz ortamı gibi çok devalüasyonlar geldi geçti bu milletin başından 6 7 ay sonrasına ödemek amacıyla çek kesmiş esnaf kriz sebebi ile işleri ters gitmiş ve çekini ödeyememişse bu bilinçli yapılan bir eylem değildir ve ceza gerektirmemelidir.dolandırıcık ile krizde batan esnaf aynı kefeye konulmamalıdır.krizler niye var esnafı batmaktan nasıl kurtarırız diye düşünmek yerine ülke ekonomisine katkıda bulunmuş ticaret yapan yanında insan çalıştıran ama krizde batan esnafı içeri tıkmak bu ülkeye ve alacaklıya ne kazandırır? düşünmek lazım ab ye girmek için bağırıyoruz bakın bir orda aktif ticarette vadeli çek var mıdır çek yasaya göre kullanılır ve hapsi yoktur.

Adsız dedi ki...

ben bir cocuk annesı bır bayanım ve eşim birbuçuk senedir cezaevinde iflas ettigi için borcunu ödeyemedi yeni evliydik cocugunun dogumunu bile goremedi herkes kendi kafasına gore yasalar çıkarıyolar bir yasada bizim için cıkarın.cezaevlerini bir dolaşında ordaki insanlarında dertlerini dinleyin herkes yerinde rahat kimse kimsenin derdinden snlamıyo üç kuruş para için insan cezaevine koyulurmu bu nasıl bir adalet cocugumun babasız buyumesini istemiyorum.ceaları gerçekten hak edenlere verilmesini istiorum.paranın dondugu bir ülkede yaşamak istemiyorum cek senet czalarına uygun bir yasa çıkmasını istiyorum

Adsız dedi ki...

ANKARA TİCARET ODOSI BAŞKANI VE DİĞER ODA BAŞKANLAR....
BENİM EŞİMİM İMALATHANESİ VARDI 44 KİŞİ ÇALIŞIYORDU ÇEKLERİ ÖDEMEK İÇİN EVİ MALLARINI SATTI AMA FAİZİ BİTİREMEDİ.İŞİNİ VE VATANINI SEVEN ÇALIŞKAN BİR İNSANDI.ALLAH KORKUSU OLAN OLAN BİRİYDİ ŞİMDİ HAPİSDE 2 ÇOÇUKLA KALDIM,LÜTFEN BU KONUYLA İLGİLENİN. ÜYELERİNİZ BİRER BİRER HAPSE GİRİYOR,O KİMSEYİ İSTEYEREK DOLANDIRMADI.ÇOÇUK LARIM AŞKINA

ahmet dedi ki...

hiç kimse sözleşmeden kaynaklanan borçunu ödemediği için hürriyetinden alı konulamaz.Çok doğru avrupa yasalarından kendi anayasamıza doğru olduğu için katmışız ancak tam da biz yakışır bçimde işimize geldiği gibi uygulamışız bono ya gelince olurda çeke gelince olmaz avrupalı bilmiyo da ondan ceza vermiyorlar ya da avrupada insanlar kanun ve yasa hazırlarkrn bağımsız hareket edebiliyorlar. bu gün halen kullanılan çek yasası düzenlenirken anayasaya taban taban zıt ta olsa ticari çevrelerin ticaret odalarının ekonomide güven hissini ortadan kaldırır düşüncesiyle bu çağ dışı yasayı uygulamaya sokturdular. çekten gerçek bir taciri içeri atmak o tacirin işleri düzenleyip borcunu ödeme şansını tamamen elinden almaktır. ticaret yapan gerçek tacir dolandırıcı değildir vergi öderken değerli iş adamı olan bu kişiler batında dolandırıcı olamazlar olmamalılar ak la karayı ayırmak lazım çeki ticari araç olarak kullanan ama batan esnaf ile çeki sadece piyasayı dolandırmak için alan ticari faliyetle hiç bir ilişiği olmayan kişileri ticari geçmişlerini kontrol ederek ayırt etmek lazım madec sayın ak parti mensupları bu siteyi kurmuşlar maden halkın temsilcileri o halde halkın sesine kulak verin kuru ile yaşı aynı kefeye koyun senelerce şerefli ticaret yapıp vergi ödeyen çeklerini günü gününe ödeyen esnafı geçmişine bakarak ayırın dolandırıcılarla aynı kefeye koymayın ticaret yapmayı bilrn adam bugün batsa yarın yine kazanıp borcunu öder ama hapiste hiç bir şey yapamaz unutmayın kemdinizi hep çeki elinde bulunduran tarafın yanında düşünmeyin adalet terazisi eşit çalışmalı senelerce ticaret yapıp kazandırırken sizden iyisi yoktur bir gün çekiniz dönsün iflas etmiş olun dolandırıcısınızdır ben serflor firmasını taktir ediyorum.herkes öyle olamıyor

BURAK dedi ki...

yaptığım araştırmaya göre şu an tbmm adalet alt komisyonunda üzerinde görüşülen bir çek yasa tasarısı var ama karşılıksız çek keşide etmek suçundan yargılanıp cezaevine düşmüş insanlara ne getiriyor belli değil.sayın vekiller öncelikle bu tasarıyı bir an önce yasalaştırmalısınız,bunu yaparken de gecici madde ile bu suçtan cezaevinde olan veya hakkında idari para cezası kesilen insanların bu cezalarının affedilmesini sağlamalısınız.ayrıca çıkarılacak yeni yasanın ne getirip ne götürdüğünü kamuoyuna çok iyi bir şekilde duyurmalısınız ki insanlar suçlarını cezasının ne olduğunu önceden bilsin.çek kullananlar adam mı öldürdü,bölücülük mü yaptı,vatanı mı sattı ne yaptı.lütfen insaf.....

korhan17 dedi ki...

18 yıldır ticaret ile uğraşıyorum.benim dolancırıcı olarak adlandırdığım bir müteahhit firmadan verdiğim mal ve hizmetin karşılığı olan parayı iki yıl önce alamadım.yüklü miktarda vermiş olduğum bu hizmet ve mal bedelinin tedarikini kendi çek karnemle yaptım.müteahhit firma ihaleye fesat karıştırmak çete kurmak suçları ile polisin yaptığı bir operasyonla tutuklandı ve ceza evine konuldu. dolayısıyle bende paramı alamadım.vermiş olduğum kendi çeklerimide ödeyemedim.bütün mal varlığımı sattığım halde gerek gecikme faizleri gerekse mafyaya ödediğim bedeller sebebiyle borçum bitmedi.hala karşılığı olmayan ve ödeyemediğim çeklerim var.mali olarak tükendiğim ve ticari sıkıntılar yaşadığım halde bu karşılıksız çekleri çalışarak ödemek zorundayım.cezaevinden çalışarak ödeyebilirmiyim. bence mali suça mali ceza getirilmeli çalışma imkanım olursa ödeme imkanım olur.borcumu belki iki ay geç öderim ,ama öderim.....

guvenmekkötuetti dedi ki...

Ben 12 sene çalıştığım bir firmadamuhasebeciydim fakat 2005 yılında yönetim kurulu başkanı oldum baba dediğim kişilere güvenerek ama şimdi beni yanlız bıraktılar görüşmiyorlar eliimizde ne varsa alacaklılar aldı babamın evini bile zorla senet imzalatılar savcıya gidemedim öldürürüz ayleni söylediler şimdi 5 aylem berişan çekler var dışarıda ne yapacam bilmiyorum bilen varsa yardım etsin allah için ayrıca akrabamın evini ipotek aldılar ama şimdi onlarda benden istiyor ortalıkta gezemiyorum ve çalışamıyorum çocuklarım ağlıyor bizi yanıan al diyorlar ama alamıyorum korkumdan yardım istiyorum

guvenmekkötuetti dedi ki...

şimdi çek yüzünden ceza alacakmıyım bilmiyorum alırsam zaten oldum demek allah yardım etsin zorda olanlara durust olanlara

Adsız dedi ki...

yorum yazanları okuyorum da hepsi bir şekilde mağdur.peki hükümet bu konuda birşey yapacak mı.yoksa daha binlerce insanın cezaevine girmesine seyirci mi kalacak.çek cezalarına koşulsuz,şartsız bir af getirilmeli.çek kanunu yeniden düzenlenmeli.bu bir an önce yapılmalı.bu konu türbandan daha önemli.memleketin esnafı borcunu ödeyemediği için cezaevine giriyor,daha ne olsun.....

güven magduru... dedi ki...

madde33.(6)cok acil cıkması gereken bir yasa;Hiç bir çağdaş ülkede kişiler borcunu ödemediği veya çek ödemediği için özgürlüğü elinden alınıp hapis cezası ile cezalandırılmıyor çünkü bunun önlemini almışlar tüm sorumluluk bankaların hiç bir şekilde karşılık olmadan kimseye teksir kagıdı gibi çek vermiyorlar ayrıca çekler de bizdeki gibi kullanılmıyor sadece para taşımamak için kısa vadeli çek kesilir bizdeki gibi bol keseden değil bu konuda da komisyonda bir düzenleme yapılmalıdır;yeni anayasanın yürürlüğe girmesi için ne bekleniyor anlmadım başka yasa olsa gece yarısı gecerdi toplumun huzuru için acilen 33 madde aynen kabul edilmelidir.

Adsız dedi ki...

Yirmi yıl esnaflık yaptım ödediğim çekin haddi hesabı yok 2 yıl önce dolandırıldım battım iki yıldırda karşılıksız çekten hapis cezam var 40 000 ytl çalışsam ödenmezmi ödenir ama ne hapis şimdi ne iş ne güç ailece rezil durumda çocuklarımın eline bakıyorum elimde müşteri senetleri var onlara da madem hapis cezası verinde ödesinler o zaman bende borcumu ödeyim Çek te kesene yüklenildiği gibi bankalara niye sorumluluk vermiyorsunuz şu an 500 bin ile 2 000 000 kişi çekten hapis cezasından dolayı mağdur çok ciddi bir olay lütfen bir çözüm getirin madem AB ,VARMI ÇEKTEN HAPİS AB DE yok çekten değil adli para cezası deniyo kendimizi aldatmayalım.LÜTFEN ,SAYGILARIMLA

Adsız dedi ki...

Karşılıksız çek de cezaî yaptırımı kaldırdığımız zaman ticarî hayatın sekteye uğrayacağı, çek kullanımının azalacağı dolayısıyla dolaşıma çek yoluyla çıkarılan parasal kıymetin azalmasıyla çek yoluyla yaratılan ticarî gelişmenin gerileyeceği şeklindeki eleştiri gerçeği yansıtmamaktadır. Çeke cezaî yaptırımla sağlanan güvence sanal ve aldatıcıdır. Dürüst insanlar zarar görmektedir. Çekte cezaî yaptırımla Devletin gücünün sağladığı güvence ile rahatlayan insanlar, ticari hayatın temel kurallarından olan, iş yaptığı kişiyi araştırma soruşturma, güven duymada itidallik kısacası basiretli davranmayı terk etmektedir. Bunun sonucunda ticari hayattaki bu boşluk sahtekâr kişilerce rahatça doldurulmaktadır. Dürüst insanlara hizmet etmesi gereken bir kurum sahtekârlara hizmet etmektedir. Çekte cezaî yaptırımın kaldırılmasıyla çekin diğer kıymetli evraklardan önemli bir farkının ortadan kalkacağı bir gerçektir. Bu gerçeğin yanında şunu da söyleyebiliriz. Çek asli fonksiyonu olan nakit para karşılığı ve görüldüğünde ödenecek olması pozisyonuna, daha da yaklaşacaktır. Çek karşılıksız kaldığında cezaî yaptırım olmayacağını bilen insanlar, çok güvendikleri dürüst insanlardan çek kabul edeceklerdir. Bu durumda sözüne ve davranışına güvenilir insanlar ticari hayatta söz sahibi olacaklar, sahtekârlara bu anlamda tanınan kredi de tükenmiş olacaktır. Ayrıca taraflar arasındaki özel alacak borç ilişkisinden doğan karşılıksız çek keşide etme fiiline hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesi, devletin alacaklının yanında taraf olduğu anlamına gelir ki, devlet yargılama faaliyeti sırasında hiçbir şekilde taraf olmamalıdır.
Hürriyeti bağlayıcı ceza ancak, çok ağır ve kamu düzenini ciddi şekilde bozucu fiillerde uygulanmalıdır. Öte yandan Türkiye’nin de taraf olduğu, “İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşme” (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri) çerçevesinde imzalanan ancak ülkemizin katılmadığı 4 sayılı protokolün birinci maddesi, özel hukuk alanında “borç için hapsedilmeme” kuralını öngörmüştür. Ayrıca Türkiye’nin taraf olduğu ve onayladığı uluslararası nitelikteki sözleşmelerde de açık olmasa da kişinin borç nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamayacağını öngören hükümler bulunmaktadır. Uluslararası hukukta yer alan tüm bu belgeler birlikte değerlendirildiğinde genel eğilimin, borç için kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılması veya insan haysiyeti ile bağdaşmayan diğer ceza ve uygulamalara maruz kalmaması yolunda olduğu görülür. Bu itibarla karşılıksız çek keşide etmek eylemi nedeniyle borçluyu, “cezaevine girmek veya cezaî yaptırımla karşılaşmak” gibi ikilemle karşı karşıya bırakarak mahkemeler ve savcılıkları borç tahsili için aracı kurum olarak kullanmanın terk edilmiş bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz.
ALINTIDIR YAZANIN ELİNE SAĞLIK

Adsız dedi ki...

karşılksız çek keşide edenlerin
% 99 u sürekli tepetaklak olan ekonomi içerisindeki çaresiz insanlarmı, yoksa çok iyi ekonomi içerisinde dolandırıcılık peşinde koşan insanlarmı. 25 yıldır sanayi
içerisinde uğraşıyoruz,daha ekonominin düzgün olduğu günü görmedik.faturayı hep halk ödüyor,
lütfen borç için insan özgürlüğünü kısıtlayan kanunu bir an önce rafa kaldırın zira 3.000.000 kişiyi
koyaca hapishane bulamacaksınız.

Adsız dedi ki...

yeter artık bu ceklerden czaevlerınde yatan ınsanların cektıgı yıllarca bu memlekette esnaflık yapmıs yanındakı ınsanlara ekmek vermıs ama krızden dolayı zor durumlara duserek borclarını odıyemeyen durust esnaflara dlandırıcı muamelesı yapılmasına yeter artık bır cozum bulun buna lutfennnnnnnnn

Adsız dedi ki...

alacaklıyıda borcluyuda cezanlandıran bu anlayıştan yeni anayasayla cozum bulmanız dogru bir yol olmalı. ülkeler boyle buyuyup modernlesiyorlar.boylece taraf olmaktan kurtulan yargıda vadandaşını en iyi şekilde koruyacaktır.bundan şüphe duyulmamalı. üc beş dolandırıcı yüzünden insanlar cezaladırılmamalı.Türkiye cumhuriyeti hakimleri bu capulcuları ve üçkagıtcıları iyi bilir ve cezalandırır.buna hic supheniz olmasın.bu yüzden ne yargıclarımızı zorda bırakalım ne de halkımızı.dogru kararı halkımızın refahı için bir an önce uygulayın .ileride bu kararlar doğru emsaller olsun

Adsız dedi ki...

Çekten ceza verildiğinde borclu cezaevine ğiriyor.cunku yargı bu şekilde işliyor ve borclu cezasını borcunu ödeyemediği için hapis olarak cekiyor.Bu durumda mantıken borc bırılerıne ceza olarak odeniyor.PEKİ KİME DEVLETE sonra cıkıyor ceza evinden ALACAKLI yine alacaklı.Bu durumdan kim avantajlı düşünün.devlet hem besliyor hem külfetini cekiyor.sonuc herkes magdur EN BAŞTA DEVLET taraf oluyor ve herkesmağdur.cezasını ceken kişi ne için cezaevinde yatıyor. ALACAKLI niye ceza aldırıyor.Devlet niye böyle kişiler arasındaki anlaşmalarda alacaklı tarafında oluyor.NİYE magduriyete sebeb verilyor . her şekilde bu hatalardan dönülmeli BİR önce yeni anayasa yürürlüğe girmeli taraflar sadece devletten uzlaşmayı talep etmeli. DEVLET varlıgını büyüklüğünü vadandaşını kucaklayarak barışık yaşatmalıdır.hiç bir ekonomik hata ve kıriz vatandaşın hürriyetini kısıtlamamalı.dolandırıcılar HARİÇ.ESNAF TÜCCAR SANAYİCİ İŞADAMI TC VADANDAŞI dolandırıcı olamaz. türk vatandaşı en iyisine layiktir .İNSANIMIZA AB UYUM YASALARI OLMASA DAHİ sahip cıkalım .hürriyetlerimize sahip cıkalım. YENNİ ANAYASAMIZA SAHİP CIKIP YENİSİNİ BİR AN ÖNCE CIKARIP DOĞRULARIN EMSALİ OLUN:BU NESİL SİZİ MİHMANDAR OLUP UMUTLARINI YEŞERTSİN ARTIIIIIIIK SAYGIYLA

Adsız dedi ki...

Yaw arkadaşlar benim babam yıllarca yüzlerce kişiye ekmek yedirdi.Belkide 1000 civarında ödenmiş çeki vardır.Ama son zamanlarda işi yolunda olmadığı için çeklerini ödeyemedi.Böle birşey hangi ülkede uygulanıyo yaa.Maddi borcundan dolayı insanların özgürlükleri kısıtlanabilirmimi.Sayın Başkakanımızın bu konuya derhal müdale etmesinii istiyoruz.Ayrıca hapisteyken alacaklılar nasıl parasını alacak onuda merak ediyorum.Teşekkürker.Aff biran önce çıksın..

Adsız dedi ki...

Merhabalar,

Bu ülkede çek vermek,senet vermek,borcunu ödeyememek, aldıgın maaşları oldugu gibi kredi kartlarına, tüketici kredilerine yatırmak.. Aslında bu saydıklarım olayın orta kısmı. Olayın Başı ise şu; bu ülkede ticaret yapmak, bu ülkeye katkı saglamaya çalışmak, bu ülkeye istihdam sağlamak. Asıl bizlerin işledigi suc bu. Sonuç mu; hapislerde çürüyen iş adamları, rezil olan iş adamları, küçük düşürülen iş adamları, dolandırıcılıkla suçlanan dürüst iş adamları ve parçalanan aileler, kötü yola düşmek zorunda kalan kadınlarımız, babasız yada annesiz kalan küçük çocuklar, yıkılan yuvalar, biten hayatlar, yok olan gelecekler, doktor ya da avukat olacağına tinerci olan basıbos cocuklar, boştan yere esirgeme kurumlarına bırakılmazk zorunda kalınan cocuklar. Neden peki bütün bunlar iş adamlarının sucumu; belki 10 tanesi 50 tanesi 150 tanesi suclu ynlış alınan karalardan batarlar. Peki ya benim güzel ülkemin devletinin bu işteki rolü; bir bardak su yere döküldü diye borsanın alt üst olduğu, yeni bir dava görülmeye başlandıgında allak bullak olan ekonomimiz, yapılan tartışmaların bile açıklanan yorumların dahi borsayı alt üst etmesi bunun suclusudamı iş adamları. Ekonomideki dalgalnamayı ve istikrarsızlıgı yaratarak küçük işletmeleri borç batagına saplayan ve iflasa sürükleyen kim. Budamı bizim iş adamlarımızın sucu. Bakın Sn. devletim; bir tarafta her türlü yolsuzluüu dolandırıcılıgı yapanlar ellerini kollarını sallayarak dışarda gezerken ve gezmekle kalmayıp güzel ülkemin en önde gelen nimetlerinden faydalanmaya devam ederken, zaten batmış borca saplanmış insanları hapse atmak ta neyin nesidir. Bir kişi parası var gücü var da borcunu ödemezse hapse at ama zaten bu işletmeleri batıranlar sayın devletimiz ve resmi tefeci olan bankalardan başkası degildir. Bankalar bu ülkede en kolay para kazanan kurumlardır. Bizim insanlarımızın kanını emerek, aileleri yıkarak para kazanan vampir kurumlardır. Madem bana çek verdi ben çeki ödeyemedim, bankanın sorumlulugu nedir. Sadece 430.-YTL Sıkıysa banka iş adamlarının ödeyemedigi çekleri ödemekle yükümlü olsunlar bakalım kaçtane banka kalacak, Bakkal acar gibi her yere banka şubesi acılıyor. Yazıklar olsun Fakiri daha da Fakir, Zengini daha da zengin yapan insanlara yazıklar olsun. Cocukları anasız babasız bırak, kadınları eşsiz bırakan bunların günahlarına giren insanlara yazıklar olsun. Saçmalıga bir örnek daha mesela; ben şirket ortagıyım %10 hissem var ama şirket müdürüyüm ve diğer ortagımın sadece % 90 hissesi var. Biz battııyoruz. Ödenmeyen Karşılıksız çeklerimiz var. Bir de ne öğreniyorum KArşılıksız çek borçları küçük ortaga kalıyor. Neden %10 hissede olsa ben müdürüm. Ama şirketi Fiili olarak yöneten diger ortak. Ya boyle sacmalık olmaz. Bütün mallar diger ortagın şahsın üzerine ama yook ben müdürüm ya kağıt üstünde borçlar bana kalıyormuş. Bunu en azından hsse oranında bölebilirsiniz kamu alacaklarında oldugu gibi. yada Şirketi fiili yöneten kişinindir borç. AYrıca firma gerçekten battı ıse bu nun sonucu hapis cezası olmamalı, eger içi boşaltıldı ise bunun sonucu hapis cezası olmalı.. Teşekkürler (Aslında yazacak okadar cok şey var ki)

Adsız dedi ki...

bende diyer arkadaslar gibi mağdurum aldıklarımı ödüyemediğimden dolyı hapis cezam cıktı ve aileminde ödüyecek durumu olmadığı için dünyam karardı suanda esimle boşanma davam sürüyo evim dağıldı borc yerinde kalsa herkes bi şekilde borcunu öder 1 2 olarak kimse ödüyemez ana parayı ödeyemeyen faizleriyle nasıl öeder düşündünüzmü ne olur artık borclular için bi çare bulun hapis yatsın cıksın demek kolay bakın benim yuvam dağıldı 8senelik evliğim bitti bi nasıl bi adalet şimdi rahat gezemiyorum heryerde kacak yasıyorum neden aldığımı ödüyememişimde ondan bi sigortalı işe bile giremiyorum 27 yasındayım ve hayatımın bittiğini düşünüyorum artık nasıl bi ruhhaline sahibim düşünün ilaki köprüye cıkıp kendimi atmayamı calışayım ozamanmı esimi duyurucam evim dağıldı sevdiğimden ayrı kaldım.canımdan baska ne malim ne param ne masım var bana şimdi ne yapacaklar yıllarca hapismi yatıracaklar ozaman bıraksınlar borcunu ödüyemeyenler kendini öldürsün diri mezara girmektense

Adsız dedi ki...

merhabalar okuyan yaralı insanlar bende çek maduru bir kişi olarak bu ülkede başarılı dürüst ve kalıçı olmaya çalışan magdur bir vatandaşım ...sizce de bu ülkede ne yapılır ,BOŞverde NE olsada YAPARIM derim artık geride kalan zaman çok can sıkıçı ve huzursuz bir var oluş derimmm.uykusun gecen geceler çalışamamak gibi berbat zavallı durumu na düşen ,herkese yardım edipte yardıma muhtac olmak nekadar da zor ...benim çekler,m elinde olan kişiler hakkaniyetsiz kişiler bende onlara karşı sadece can yakmaya son durumda düşünüyorum ve AİLEMDE küçük 5 yaşında yegenim bu insanlara karşı on ları sıkıcem diyor bende durumuma bakı yorum nereye dogru yürüyoruz yahu diye ALLAHA dua ediyorum .ÇÖZÜM beklemekteyiz fakat artık namuslu degilde bende keşke hizmet yapmayıp can yakarak kötü bir kişilik olmak istiyorumm v e birde ceza yatan insanlardan ne bekleye bilirsin ki artık onların arkadaş ve hayatı tamamen iyiligin düşmanı ( kötülük ) olur diye düşünüyorum ...yasa çıkmasın da ERGENEKOM MUDUR METREKOM mudur ugraşmaya devamm PİSLİK pkk çözüm bulunda bendi boş verin o güzel insanların ailesinin canı yanmasın ...bakan konumunda olupta üzülen ailelerin anısına MECLİSTE birgün yastutsunlarda sevgi ve beraber olduklarını millete kanıtlasın lar SAYGI VE SELAM EDERİM .....

Adsız dedi ki...

Bende yüzlerce kişiye ekmek vermiş, tüm Türkiye'de şubeleri olan fakat sonrasında iflasa sürüklenen biriyim. Aynen herkeste olduğu gibi karşılıksız çeklerim var ve ceza davaları sürüyor. Bundan önce bir ton çek ödedik. Hepsi gününde... Milyarlarca... Fakat iyi niyetli-kötü niyetli ayrımına bakılmaksızın, aynen hapis deniyor.... En çok merak ettiğim konu şu: İyi tamam kardeşim beni hapse atacaksınız da, benim hapse girmemin kime faydası var? Hapisteyken nasıl para kazanıp borcumu ödeyeceğim? Hapise girip çıkan adam, çıktıktan sonra birdaha o borçları ödemek için uğraşırmı o nefretle? Yada uğraşmayı bırak, uğraşacak gücü-desteği bulabilir mi? Hapse girip çıktıktan sonra kimin yüzüne bakacak da, çalışıp borcunu ödeyecek? Sermayeyi nerden bulacak? Hapis çözüm değil.. Ben demiyorum ki, borçluları affedin. Benim de bir sürü alacağım var piyasada. Alamıyorum. Çekle olanlar da var. Bu adamları hapse attırsam ne olur attırmasam ne olur. Onların da pek çoğu çaresiz. Maddi suçlardan dolayı hürriyet bağlanamaz deniyor. Fakat kanun kendi içinde çelişiyor... İşin özü: Borçlunun hapse girmesinin kimseye faydası yok. Hapiste yatarken para kazanılıp o borçlar malesef ödenemiyor...

Adsız dedi ki...

Anayasanın hangi maddesine göre ekonumik suca hapis cezası uygulanamaz diyor.. peki bir defaya mahsus. karşılık cekten adli para cezasına cevrilmiş kişinin hapis cezası olması bu kişi borcunu ödeyebilirmi sizce.. bana göre hapis cezası kalkmalı..

PERVİN dedi ki...

LÜTFEN DİKKATLİ OKUYUN HERKES MAİL ATSIN
Arkadaşlar karşılıksız ceke af kanun taslagında lütfen hapise girmek istemeyen yakınları ne kadar cok dilekce o kadar cok ilgi gibi degerlendirmeye alınyor.. AKP sahifesine girin şikayetlerinizi isteklerinizi yazın.. ilgileniyorlar ALLAH razı olsun.. lütfen sizde başvurunuzu yapın....

PERVİN dedi ki...

LÜTFEN DİKKATLİ OKUYUN HERKES MAİL ATSIN
Arkadaşlar karşılıksız ceke af kanun taslagında lütfen hapise girmek istemeyen yakınları ne kadar cok dilekce o kadar cok ilgi gibi degerlendirmeye alınyor.. AKP sahifesine girin şikayetlerinizi isteklerinizi yazın.. ilgileniyorlar ALLAH razı olsun.. lütfen sizde başvurunuzu yapın....

PERVİN dedi ki...

HERKES OKUSUN MURACATINI YAPSIN LÜTFEN...
Arkadaşlar karşılıksız ceke af kanun taslagında lütfen hapise girmek istemeyen yakınları ne kadar cok dilekce o kadar cok ilgi gibi degerlendirmeye alınyor.. AKP sahifesine girin şikayetlerinizi isteklerinizi yazın.. ilgileniyorlar ALLAH razı olsun.. lütfen sizde başvurunuzu yapın....

Adsız dedi ki...

4 yıl önce ortağım tarafından dolandırıldım şirket müdürüydüm elimde avucumda ne varsa sattım işçilerime olan borçlarımı ödedim esnafa olan borçlarımı ve piyasaya olan çeklerimi ödemeye çalıştım bir çoğunuda ödedim ama benimde gücüm bir yere kadardı ödeyemediğim 7 parça çekten dolayı 2 sene hapis kararı çıktı bu parayı çalışsam ödenmezmi ödenir. bu hapis cezası ve aranmamdan dolayı hiç bir yerde çalışamıyorum. 2 ay önce babam bu durumun sıkıntısından ve üzüntüsünden kalp krizi geçirdi vefat etti.. polis gelir beni çocuklarımın yanında alır çocuklarımın psikolojileri bozulur diye taziyede bile adam gibi bulunamadım.. konu komşuya rezil olmak var birde..günlerce mezarını ziyaret ettim sabahlara kadar ağladım, hep kendimi suçladım, Allah'ın takdiri elbet bu erken ölüme vesile bir şey olacak, ama gel vicdana söz geçir, bu düşüncelerden kendini sıyır.. bu ölüm benim yüzümden oldu düşüncesi ömrümün sonuna kadar kalbimden söküp atamayacağım bir acı.. Allah'tan tek bir dileğim var alsa bu canımı diye çok yalvarıyorum.. intihar edeceğim ama tek korkum Allah birde eşim ve çocuklarım, onlar ne yapacaklar ya onlara bir şey olursa.. ama çok zor durumdayım.. teslim olayım diyorum ama çocuklarıma kim bakacak kim aş verecek? inşaatlarda boyacılık yapıyorum inşaatlarda yatıp kalkıyorum kazandığımı eve gönderiyorum çocuklarım okuyorda biri 11 diğeri 8 yaşında.. ne yapacağım? çıkış yolum yok.. yüz kızartıcı suç işleyen şartlı tahliyeden faydalanıyor! ama adli para cezası terör suçlarıyla aynı kapsamda şartlı salıverilme yok.. para cezasını ödeyelim silinsin demiyorumki ama bu parayı kazanma şansımız elimizden alınmasın..! ne olur ben ve benim gibi mağdurların önünü açabilecek onlara bir çıkış kapası açabilecek çözüm yolu bulun.. bizim gibi çaresizlerin duasını alacaksınız.. Allah yardımcımız olsun..

Adsız dedi ki...

Uzun zaman bu ülkede ticaret yaptım hizmet verdim vergi ödedim ve kriz bi çıkmaza girdim alacaklarımı alamayıp çeklerimi ödemedim hizmet verirken hiçbir sorun yoktu düşenin dostu olmazmış bu yüzden insanın ceza evinde yatması olurmu bizim çolumuza çocugumuza kim bakacak biz ceza evine girersek arkamızdakiler ne olacak yetkililerin bunuda düşünmesini rica ediyorum

Adsız dedi ki...

çağdaş olmak yanlızca lafla olmuyor,ileri ülkelerin seviyesine çıkmakda. tüm gelişmiş ülkelerin onlarcı yıl önce çözmüş oldukları sorunlarla bugün yıllarca saygın birer işadamı olarak bu ülkenin topraklarında istihdam sağlayan, vergisini ödeyen, sosyal sorunlara duyarsız kalmayan ve elinden geldiğince katkıda bulunmaya çalışan kişiler, her üç beş yılda bir alışkanlık haline gelen krizlerin etkisiyle işlerinin bozulmasından dolayı borçlarını ödeyemez hale geliyor ve kendilerine katiller,hırsızlara,devletine silah çeken vatan hainlerine bile reva görülmeyen hapis tehditiyle karşı karşıya kalıyorlar.yürürlükte olan çek yasasına göre karşılıksız çekler hapis cezası verilmiyor.bu doğru. fakat çek miktarı kadar adli para cezası veriliyor ve ödenmediği taktirde para cezasına çevriliyor. üstelik hükmün açıklanmasının geri bırakılması yani cezanın ertlenmesinden ve ceza indirimnidende faydalanılamıyor(iki yıla kadar cezalar için hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanıyor)gerekçede şu, mahkeme diyorki ben sana hapis cezası vermiyorum ki bunu erteliyeyim. ama tam aksine daha önce aynı suçtan hüküm giymiş birine ikincisinde para yerine hapis cezası veriliyor ve bu haktan yararlanıyor.evet yanlış anlamadınız, daha önce aynı suçtan hüküm giymek ilk defa karşılıksız çekinizin çıkmasından daha iyi.gelde çık işin içinden. diğer bir husus verilen hapis cezasının kime ne fayda sağlayacağı. alacaklı taraf zaten çekten doğan alacağı için kanunun kendine tanıdığı bütün imkanları kullanarak haciz yoluyla tahsil etmeye çalışıyor ve borclu adına bulduğu tüm menkul ve gayrı menkule el koyuyor.birde karşılıksız çekten cezalandırılması için dava açıyor ki bunun kendisine hiçbir faydası yok. şöyleki verilen para cezasını devlete yatırıp bu cezadan kurtulabiliniyor.alacaklının ise bu paradan hak talep etmesi diye bir şey yok. bu durumda devlet kendisinin borcun oluşumunda hiçbir şekilde taraf olmadığı bir konuyla alakalı borç miktarı kadar tahsilatı söz konusu oluyor. aksi taktirde doğru hapishane.tabi hemen aklan gelen borçlu borcunu ödemeli önyargıısı.ama şuna herkesin emin olması gerek bu işi meslek olarak yapan dolandırıcılar ve üçkağıtçılar hariç kimse senelerce uğraş verip kurmuş olduğu düzeninin bozulmasını ailesinin dağılmasını itibarının zedelenmesini ve uykusuz geçen gecelerin sıkıntısını çekmek istemez. konuyla ilgili yasal düzenlemelerin biran önce yapılıp toplumda kanayan bir yara haline gelen bu sorunun çözülmesi için gereken adımların atılması da hükümetin görevi.

Adsız dedi ki...

SEVGİLİ BAŞBAKANIM, BAKANLARIM VE İKTİDARDAKİ SİYASİLER. BİZLER
SİZLERE, ALLAHTAN KORKUYOR, DİNİ BÜTÜN İNSANLAR BUNLAR DİYE
DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ İÇİN OYLARIMIZI VERDİK. AMA GÖRÜYORUZ Kİ HAKLIYI HAKSIZI,
DÜRÜSTÜ DOLANDIRICIYI AYIRT EDEMEYECEK KADAR GAFLET İÇERİSİNDE VE
DÜZENİN, KOLTUĞUN EN ÖNEMLİSİDE PARANIN ESİRİ OLMUŞ BİR ŞEKİLDE
OLDUĞUNUZU GÖRDÜK.
BAKIN SEVGİLİ ARKADAŞLAR; SON GÜNLERDE GÜNDEMDE OLANKARŞILIKSIZ
ÇEK, SENET KREDİ KARTLARI VE BİREYSEL KREDİLER YADA TİCARİ KREDİLER
YÜZÜNDEN İNSANLAR AİLESİNİ, HÜRRİYETİNİ, ONURUNU, NAMUSUNU VE EN
ÖNEMLİSİ HAYATINI KAYBETMEKTEDİRLER. SİZLERİN BİRİNCİL AMACINIZIN
VATANDAŞLARININ MADDİ VE MANEVİ HUZURUNU, GÜVENİNİ SAĞLAMAKTIR.
YALAKALARINIZIN DEĞİL TÜM VATANDAŞLARIN ÇIKARLARINI GÖZETMELİSİNİZ.
BAZILARININ ZENGİN OLMASINI SAĞLARKEN BİRÇOK GARİBANIN HAKKININ
YENMESİNE NEDEN OLUYORSUNUZ. UYANIN BU GAFLETTEN. YOKSA BAŞTA BEN
OLMAK ÜZERE TÜM TÜRKİYE SİZE HAKKINI HELAL ETMEYECEKTİR. BU VEBALI
TAŞIMAYA CESARETİNİZ VARSA SİZ BİLİRSİNİZ.
SİZE KENDİMDEN BİR ÖRNEK VERMEK İSTİYORUM. BEN YAŞADIĞI BÜYÜK
BİR İLÇEDE KENDİNE GÖRE TİCARET YAPIP BİRKAÇ ELAMAN ÇALIŞTIRIP BİR
DİLİMDE OLSA EKMEK VEREN
ÇEVRESİNDEDE SAYGI VE SEVGİYLE ANILAN HAKKINDA DA HİÇ BİR ALLAHIN KULU
TARAFINDAN EN UFAK KÖTÜ SÖZ SÖYLENMEYEN BİR ESNAFTIM. BÜTÜN KÖTÜLÜĞÜM
İYİ OLMAK VE ALLAHTAN KORKMAKTI. AMA BU YAŞANAN KRİZİN OLUŞTURDUĞU
EKONOMİ İÇERİSİNDE FİRMALARIN VE KREDİ KULLANDIĞIM BANKALARIN
YÜZÜNDEN BANA KEFİL OLAN TÜM YAKIN ÇEVREMİ, DOSTUMU AİLEMİ KENDİME KIRGIN
VE KIZGIN YAPTIM.
ÇEKLERİMİ ÖDEYEMEDİM İNSANLARI MAĞDUR ETTİM. ANCAK BİR ÇOK
ESNAFIN YAPTIĞI GİBİ ÇEKLERE 711. MADDEDEN YARARLANIP SAHTEKARLIK
YAPMADIM TÜM GERÇEKLİĞİMLE VE DÜRÜSTLÜĞÜMLE ESNAFLIĞIMI YAPTIM.
SONUÇ OLARAK ELİME GEÇEN ÇEKLER İÇİN PARA CEZASI (ZATEN
ÖDEYEBİLECEK ILSAM
FİRMAYA ÖDERDİM) PARA CEZASINI ÖDEYEMEZSEMDE HAPİS CEZASI. YANİ BEN
ŞİMDİ TÜM DÜNYA TARAFINDAN (ÖZELLİKLE ABD) KÖTÜ YÖNETİLEN EKONOMİDEKİ
ÇARKTA EZİLDİĞİM YETMİYOR BİRDE BENİM HÜKÜMETİM BENİM DEVLETİM BANA
DİYORKİ SEN BU ÇEKLERİ İFLAS EDİP ÖDEYEMEDİĞİN İÇİN SEN SAHTEKARSIN
SEN DÜZENBAZSIN. BU ÇEKLERİ ÖDEYEMEDİN GİT
HAPİS YAT TA AİLENDE SENİ TERK ETSİN. VE SEN YENİDEN ÖZGÜR BIRAKILDIĞINDA DA
HERKES SANA HAİNLİK YAPMIŞCASINA ALÇAK VE HİLEBAZ GÖZÜYLE, SAHTEKAR
GÖZÜYLE BAKSIN İŞ YAPAMA VE SONUNDA AİLEN DE SENİ SAYEMİZDE TERK
ETSİN. GİT SENDE İSTER İNTİHAR ET İSTER KATİL OL NE HALİN VARSA GÖR
DİYE YOL GÖSTERTECEKSİN.
ASLA KABULLENEMİYORUM BUNU. BÖYLESİ BİR YAKIŞTIRMA YUMAKLARINI.
BEN BU ÜLKEDE DOĞDUM VE TİCARET YAPTIM YAŞIM 40 BANA BUGÜNE KADAR
HİÇNE MADDİ YÜZDE NEDE MANEVİ YÜZDEN KİMSE EN UFAK KÖTÜ SÖZ SÖYLEMEDİ
SÖYLETMEDİM. ELİMDEN GELDİĞİNCE UFAK TEFEK YARDIMLAR YAPTIM.
AMA ŞİMDİ HER ŞEY BENİM İSTEĞİ DIŞINDA BİR SENARYOYLA
DEĞİŞTİ VE KÖTÜ ADAM OLDUM. BUNA İNANMIYORUM VE BU KRİZ YÜZÜNDEN
BAŞIMA GELENLER İÇİN DEVLET BANA SAHİP ÇIKACAKKEN ODA DİYORKİ SEN
DÜŞTÜN BİRKERE ALTIN VURUŞUDA BEN YAPACAĞIM Kİ HİÇ AYAĞA KALKAMA. YOK
BÖYLE BİR ANLAYIŞ.
BİZLER BUNLARI YAŞAMAK İÇİN DOĞMADIK VE YAŞAMAMIZIN DA ESAS
AMACI ELE GÜNE REZİL OLMADAN NAMERDE MUHTAC OLMADAN KENDİNE GÖRE
İBADETİNİ YAPAN BİR AİLE OLABİLMEKTİ. BANA BU TÜR BİR YAŞAM
VAADİLMEDİ.
BÜYÜKLERİMDEN BANA VERİLEN ÖĞÜT ŞUDUR: ONURUNLA YAŞA EĞER
BORCUN VARSA BU NAMUS BORCU GİBİDİR MUTLAKA ÖDE YADA..........
EĞER BU DEVLET HAKLIYI HAKSIZI AYIRAMAYACAK KADAR ACİZSE
BENDE DİĞER KRİZ ŞEHİDLERİ GİBİ ÖLDÜRÜYORUM KENDİMİ. EN AZINDAN ONURU
İÇİN ÖLDÜ DERLER AİLEM VE DİĞER ÜZDÜĞÜM KİŞİLER.
BENİM YÜZÜMDEN SIKINTIYA DÜŞMÜŞ OLAN İNSANLAR O ZAMAN
ARKAMDAN KÜFÜR ETMEYİ BELKİ BÖYLECE KESERLER. NASILSA DEVLET BABA BENİ
YAKALAYIP KODESE TIKACAK. KEŞKE TERÖRİST OLSAYDIMDA EVE DÖNÜŞ
YASASINDAN YARARLANSAYDIM BÖYLECE ÖZGÜRLÜĞÜM HİÇ BİR ZAMAN ELİMDEN
ALINMAZDI.
ANLAŞILAN OKİ BENİM İFLAS ETMEM BİR TERÖRİSTİN İŞLEDİĞİ
CİNAYETLERDEN VE ÜLKESİNE YAPTIĞI İHANETTEN DAHA KÖTÜYMÜŞ Kİ BENİM
GİBİ KRİZ MAĞDURU İNSANLARIN HAPİS YATMASI HİÇ BİR ŞEKİLDE AF
EDİLEMİYOR EDİLMİYOR.
DEMEK Kİ BEN İFLAS ETMEMELİ ÇALMALI, ÇIRPMALI, KUL HAKKI
YEMELİ, İŞÇİLERE MAAŞ ÖDEMEMELİ KISACASI MAFYA OLUP TAM BİR SUÇ
MAKİNESİ OLMALIYMIŞIM Kİ BELKİ O ZAMAN ANCAK AF EDİLEBİRDİM.
TEBRİKLER ÜLKEMİN YÖNETİCİLERİ ŞU ANDA HERŞEYİNDEN
SORUMLU OLDUĞUNUZ SİZ DEVLET BABAYA GÜVENEN BİR VATANDAŞINIZI ÖLÜME
GÖNDEREREK BAKALIM NEYİ ÇÖZECEKSİNİZ ELİNİZE NE GEÇECEK HEP BİRLİKTE
BUNU GÖRECEĞİZ.
OYSA BENİM İŞİMLE, AİLEMLE VE ÇOCUKLARIMLA İLGİLİ
HAYALLERİM VARDI, BEN ÇOCUKLARIMI EVLENDİRİP TORUN SAHİBİ OLACAKTIM.
ÇEVREMDEKİ DİĞER İNSANLAR GİBİ YAŞAMIMA DAİM ETTİRECEKTİM. TÜM BU
HAYALLERİMİ SİZ ÇALDINIZ. BENİM ÇIRPINIŞIMI, YAKARIŞIMI, YALVARIŞIMI
DUYMADINIZ. AMA İNTİHAR EDİNCE ÖLÜMÜMÜ DUYACAKSINIZ.
BİLİYORUM BU MAİLİN SİZİN İÇİN HİÇ BİR EHEMNİYETİ YOK.
SİZİN İÇİN BİR TERÖRİST BENİ KURTARIN BENİ AFFEDİN DİYE MAİL ATMIŞ
OLSAYDI O ZAMAN ÇOK ŞEY SEĞİŞİRDİ O ZAMAN DÜNYA MEDYASINDA YER
ALIRDINIZ PRİM YAPARDINIZ. AMA ŞUAN DA BEMİM ÖLÜMÜMÜN YADA MAĞDURİYETİMİN
DEVLET İÇİN BİR ÖNEMİ YOK Kİ. ÇÜNKÜ BEN MAĞDURUM EĞER YÜZLERCE KİŞİYİ
ÖLDÜRSEYDİM VATANA İHANET ETSEYDİM YANİ KISACASI BAYLAR BAYANLAR KENDİMİ
DEĞİLDE BAŞKALARINI (ASKERİ,POLİSİ, DEVLETİN PERSONELİNİN) CANINA
ŞEREFSİZCE KIYSAYDIM VE MAĞDUR ETSEYDİM DURUM GAYET FARKLI OLURDU. O
ZAMAN BİR ANLAMI OLURDU BU MAİLİN.
DÜNYA ÇOK GARİP A DOSTLAR HAKLILAR HAKSIZ,
KATİLLER,ZULMEDENLER,TEFECİLER VE SAHTEKARLAR HAKLI.
OYSAKİ BEN BUNLARI DEĞİŞTİRECEKSİNİZ DİYE ÇOK AMA
ÇOOOKK İNANMIŞTIM. BUNUDA TÜM YÜREKLİLİĞİMLE SÖYLÜYORUM.
GELELİM SÖZÜN BİTTİĞİ YERE SİZE GENE BİRŞEY OLMAYACAK
TABİİKİ. OLAN ARKADA
BIRAKTIKLARIMA, ANAMA, BABAMA ÇOCUKLARIMA OLACAK.
SİZLERE HAKKIMI ASLA VE ASLA HELAL ETMİYORUM.
HERŞEYDEN SİZ SORUMLUSUNUZ ÇÜNKÜ,BİZLER SİZLERE
YOLSUZLUĞU HAKSIZLIĞI GİDERİN DİYE OY VERDİK. BİZLERİN ÖLÜSÜNDEN
YALAKALRINIZI NEMALANDIRIN DİYE DEĞİL.....
BENİ SEVEN SEVMEYEN HERKESE ELVEDA.
ELVEDA KIZLARIM,
ELVEDA EŞİM
ELVEDA ANNECİĞİM
ELVEDA BABACIĞIM........................................

Adsız dedi ki...

TABİKİ İNSANLARIN TİCARİ ALIŞ VERİŞLERİNDE ZOR GÜNLERİ YAŞAMASI MÜMKÜN.ESNAF ÇEK,İNİ BORCUNU ÖDEME SIKINTISI ÇEKERKEN ÇARESİZLİK İÇERİSİNDE.MALESEF YÜCE ADALETİMİZ BUNU KÖKTEN ÇÖZÜM OLARAK CEZAEVİNE GÖNDEREREK ÖDEME İMKANINI İŞİNİ TİCARİ VE AĞİLE HAYATINI YOK EDİYOR.BU ŞEKİLDE YOK OLAN BİR ESNAF OLARAK T.C. VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILMASI UYGUNDUR.İTAL LÜKÜS TÜKETİME BİRGÜNDE KIREDİ VEREN BANALARIMIZ.İMALATCI ESNAFI KARŞISINDA GÖRDÜĞÜ ZAMAN GÖMLEĞİNİN DÜĞMELERİNİ SAYMAKLA MEŞKUL OLUYOR.BUŞEKİLDE HÜRİYET KISITLAMAK ÇÖZÜM DEĞİL ÇÖZÜMSÜZLÜK ÜRETİRİZ.BEN MADUR OLARAK CEZA EVİ YOLUN BİTİĞİ YER. YOLUN BİTTİĞİ YERDE İNSANLARDA ÖZGÜRLÜK BAŞLAR.BORÇ CEZA EVLERİNDE YATARAK DEĞİL ÇALIŞARAK ÖDENİR.SAYGILAR

Adsız dedi ki...

bu gün okuduğum bir haber bu doğruluğundan emin olamadım.bilgisi olan arkadaşlar varsa ve aktarırlarsa memnun olurum. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan Çek Kanunu Tasarısı’na son şeklini vermek üzere toplanarak, iş dünyasının tasarıya ilişkin taleplerini masaya yatırdı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına Devlet Bakanları Mehmet Şimşek ve Kürşad Tüzmen, Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan ile Maliye Bakanı Kemal Unakıtan da katıldı.

Çek Kanunu Tasarısı’nın ele alındığı toplantıda, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince ve Maliye Müsteşarı Hasan Basri Aktan da hazır bulundu.

150 bin TL’ye kadar ceza

Hazırlanan Çek Kanunu Tasarısı ile karşılıksız çek verenlerin 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması uygulamasının kalkması, bu kişilere 150 bin TL’ye kadar para cezası verilmesi öngörülüyor.

Tasarıda çekleri karşılıksız çıktığı için yasaklananların isimleri internetten duyurulması, hamiline düzenlenecek çeklerin diğerlerinden ayırt edilebilecek biçimde basılması, çekin karşılıksız çıkması halinde bankanın alacaklıya bildiği adresleri vermesi aksi halde 5 bin TL ceza alması gibi düzenlemeler yer alıyor.

Mevcut düzenlemede çeklerin üzerinde ödenmesi gereken bir tarih yer alıyor. Ancak çek alan kişi, istediği an ilgili bankaya giderek bunu nakite çevirebiliyor.
Çeki kesen kişinin bankada o anda parası bulunmuyorsa çekin arkası yazılıyor ve çek sahibi kara listeye giriyor.

Son dönemde küresel kriz nedeniyle artan erken çek tahsili, çeki kesen için kredibilite sorunu da yarattığından iş dünyasının önemli sorunları arasında yer alıyor.
Bu nedenle özel sektör, Çek Kanunu Tasarısı’na çeklerin üzerinde yazıldığı tarihte kesilmesini öngören bir madde eklenmesini talep ediyor.

Adsız dedi ki...

Anayasa’da yapılan değişiklik doğrultusunda, karşılıksız çek verme suçuna, hapis cezası yerine, çek bedeli kadar ağır para cezası getiriliyor. Çek hesabı açması yasaklanmış dönemde kişi hesap açarsa 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, yasaklı kişiye hesap açan banka da 300 milyon liradan 1 milyar liraya kadar para cezasına çarptırılacak.


Adalet Bakanlığı’nın, bir süre önce Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer başkanlığında oluşturduğu komisyon, Çek Yasası’nda değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmasını tamamladı. Komisyonun değişiklik taslağı, Adalet Bakanlığı’na teslim edildi.
Komisyon, Anayasa’daki değişiklik karşısında ticari hayatta sıkıntı yaşanmaması, adliyelerde davaların beklememesi için, değişikliklerin bir an önce yasalaşması dileğinde bulundu.
Komisyon, Anayasa’nın 38. maddesine eklenen, “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz” hükmü doğrultusunda, 3167 sayılı Çek Yasası’nın 16. maddesindeki “karşılıksız çek verme suçlarına 5 yıla kadar hapis cezası verileceğine” ilişkin hükmü kaldırdı.
Türk Ticaret Kanunu’nun 692 ve 693. maddelerindeki unsurları taşıyan çeklerin doğrudan karşılıksız çıkması halinde, fiil başka bir suçu oluştursa dahi çek bedeli kadar ağır para cezası verilecek. Bu para cezası ödenmezse hapis cezasına çevrilemeyecek. Bu durumda para cezası, Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Yasa hükümlerine göre tahsil edilecek.
Eğer karşılıksız çek “hile”, “sahtecilik” ve “dolandırıcılık” kastıyla verilmişse ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümleri uygulanacak.

YASAKLI KİŞİLERE HESAP AÇMA
Çek Kanunu’nun 16. maddesine göre, çek hesabı açması yasaklı olduğu halde yasaklılık döneminde hesap açtıranlar, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına, yasaklı kişiye hesap açan banka da 300 milyon liradan 1 milyar liraya kadar para cezasına çarptırılacak. Çek defteri bastırmaya yetkili kuruluşlar, Bankalar Birliği’nin görüşü alınarak Merkez Bankası’nca belirlenecek.
Yetkili olmadığı halde çek defteri basarak kullandıranlar ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis, 200 milyon liradan 2 milyar liraya kadar ağır para cezasına mahkum edilecek.
BİR BİLGİDİR.... Muhatap bankaya keşide gününde çekin ibraz edilip karşılığının bulunmaması halinde banka, 100 milyon liraya kadarlık kısmından sorumlu olacak. Keşide gününden önce ibraz edilen çekin karşılığının kısmen veya tamamen bulunmaması halinde çek, hiçbir işlem yapılmadan hamiline geri verilecek.

Adsız dedi ki...

HAY RABBİM sizden razı olsun.. anladıgım kadarıyla..bus icil affı dedikleri.karsılıksız cekten agır para cezasına carptırılan,ödeyemedigi icin hapis cezası almayacak degilmi.. bilgilendirirseniz sevinirim.. AKP den RABBİM razı olsun yollarını acık etsin...

Adsız dedi ki...

Adsız okura cevap:
bu sicil affı hapis cezalarının kalkması anlamına gelmiyor malasef.karşılıksız çeklere hapis cezasının olmaması 3167 sayılı çek yasasının değişmesi ile mümkün olacak. hepimizin temennisi bu yasada yapılacak olan değişikliğin bir an önce yapılması...

uludağ dedi ki...

arkadaşlar şunu atlıyorsunuz. eğer yeni kanun bile çıksa si
ze devletin kestiği para cezasını ödemezseniz gene hapishanedesiniz. yani suçunus iflas etmek. bankaların hiç suçu yok. onlar sütten çıkmış ak kaşık. birkere devlet öyle koruyucu yasalar çıkaracak ki karşılıksız çek diye bir şey olma olasılığı ortadan kalkacak. sen gavur bankalrına bana hapis yatırtması için uygun yol yordam ve yöntem hazırlıyorsun yazıklar olsun senin gibi hükümete ve düşünenlere.... yok böyle bişey iyiyi kötüyü ayırt edebilecek bi yasamız bile yokki. adamın parası olsa borcunu öder arkadaş bu kadar basit yani.

Adsız dedi ki...

Arkadaslar yanılmayın 8.1.2009 tarihli adsiz arkadasin yazısını iyi okuyun bu yazıda..
Komisyon, Anayasa’nın 38. maddesine eklenen, “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz” hükmü doğrultusunda, 3167 sayılı Çek Yasası’nın 16. maddesindeki “karşılıksız çek verme suçlarına 5 yıla kadar hapis cezası verileceğine” ilişkin hükmü kaldırdı.
Türk Ticaret Kanunu’nun 692 ve 693. maddelerindeki unsurları taşıyan çeklerin doğrudan karşılıksız çıkması halinde, fiil başka bir suçu oluştursa dahi çek bedeli kadar ağır para cezası verilecek. Bu para cezası ödenmezse hapis cezasına çevrilemeyecek.
bu yazıya göre ne oluyor hapis cezası kalkıyor.. amme alacagına göre alınacak diyor...
yorumunuzu buna göre yaparmısınız lütfen...

uludağ dedi ki...

BİR DAKİKA ŞİMDİ ŞUNDA ÖNCELİKLE ANLAŞALIM.BENİM 50.000 TL BORCUMA KARŞILIK DEVLET TE BANA 50.000 TL ADLİ PARA CEZASI VERDİMİ
BENDE O PARAYI ÖDEYEMEDİĞİM ZAMAN BENİ GÜNLÜĞÜ 100 TL DEN PARA CEZASINA ORDANDA HAPİS CEZASINA ÇEVİRİP İÇERİYE GÖNDERMEYECEK Mİ
BENCE İŞTE TAM BURADA YANILGI VAR. MAALESEF DEĞİŞEN BİŞEY YOK DEVLETE ADLİPARA CEZASINI ÖDEMEYEN HAPSİ BOYLAYACAK. EĞER AKSİNİ İDDİA EDEN VARSA BUNU KANITLASIN LÜTFEN DE HERKESİ RAHATLATSIN
BENİM YASADAN OKUDUĞUM VE ANLADIĞIM PARAN YOKSA HAPİSTESİN ARKADAŞ

Adsız dedi ki...

Uludag arkadas yazıyı iyi okumamaışsınız sanırım. agır para cezasını ödeyemeyen,hapi cezası verilemez diyor..
alacak ise amme alacagına dönüşüyor.. dikkat et hapis cezası yok diyor... yoksa benmi yanlış okuyorum...

Adsız dedi ki...

8.1.2009. tarih saat 21.38 de yazan arkadas..bu yaza ne zaman yürürlüge giriyor. anladığım,karsılıksız cekten agır para cezasını ödeyemen hapis cezasına carptırılmayacakmı,lütfen bilgilendirirseniz sevinirim.

uludağ dedi ki...

tamam çekten dolayı alacağın hapis cezası bu yeni yasa ile ortadan kalkıyor. ANCAAKK onun yerine bu kez ağır para cezası geliyor ödersen hapis yok. ödemezsen doğru kodese. yeni sahtekar partalılar kurtulacak dürüst batanlar hapisle cezalandırılacak. fakirsen ne devlette nede ötede yerin var arkadaşım

uludağ dedi ki...

bence öncelikle yeni yasadaki o ince nüansı atlamayalım. çekten hapis kalkıyor doğru. devletin sana ceza olarak kestiği adli para cezasını ödeyememekten alacağın hapis cezasını ise kimse kaldırmıyor efendiler. bunun mücadelesini vermeliyiz. yani ufak bir çelme ile yasa gene parasızları hapse gönderip tüm düzenini alt üst ediyor. sanki batmayı perişan olup ele güne rezil olmayı biz istemişiz gibi bir de hapse atılıp hepten öldürülüyoruz. lanet olsun böyle ahmak yasaya yahu. doğru dürüst çalışmayacak mı şu adaletin terazisi arkadaşlar. hiç mi bir allahın kulu bunu düzeltmek için kafa yormuyor. dolandırıcıları at içeriye kötü niyetlileri at içeriye AMMA batmış adamın ne günahı var be kardeşim. bana bunun izahını yapsın bu devlet..........

Adsız dedi ki...

Yukarıdaki metin de aynen öyle bir cümle var: Bu para cezası ödenmezse hapis cezasına çevrilemeyecek. Bu durumda para cezası, Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Yasa hükümlerine göre tahsil edilecek.
YORUM SİZİN ARKADAŞLAR..

Adsız dedi ki...

Amme alacagına göre alırsa calısana hapis cezası yok. yeterki dürüst olsun. bu demekki hapis cezası kalkıyor.. uludag arkadaş cok öngörülü davranıp. Baykal gibi karalama kampanyası gibi yazıyorsunuz.

uludağ dedi ki...

sayın arkadaşım, ben hiç kimsenin borazanlığını yapmıyorum. hiç bir partiyle de alakam yok. onu da boşver iktidar partisi ile de işim olmaz öncelikle sen kendine bak. sözün özü şu hiç bir allahın kulu sonuçta hapis var mı yok mu tam olarak kavrayamamış. durum ve ahval in bu yönde olduğu kesinleşti. biz cahallarda habire havanda su dövüyoruz. zenginin malı züğürtün çenesini yorarmış.......

Adsız dedi ki...

arkadaşlar bahsettiğiniz komisyonun başkanı sulhi dönmezer 4 sene önce rahmetli oldu siz neyden bahsediyorsunuz ne komisyonu

Adsız dedi ki...

sulhi dönmezerin ölmeden önce hazırlamış olduğu tasarının hayata geçerse neler olabileceğini yazıyoruz birbirimize.. bunun için sulhi dönmezerin yaşamasına gerek varmı:)?

Adsız dedi ki...

2009-01-06 tarihinde milliyet gazetesinde cıkanKarşılıksız çeke hapis cezası kalkıyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan Çek Kanunu Tasarısı’na son şeklini vermek üzere toplanarak, iş dünyasının tasarıya ilişkin taleplerini masaya yatırdı.

Milliyet'in haberine göre, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına Devlet Bakanları Mehmet Şimşek ve Kürşad Tüzmen, Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan ile Maliye Bakanı Kemal Unakıtan da katıldı.
Çek Kanunu Tasarısı’nın ele alındığı toplantıda, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince ve Maliye Müsteşarı Hasan Basri Aktan da hazır bulundu.

150 BİN TL’YE KADAR CEZA
Hazırlanan Çek Kanunu Tasarısı ile karşılıksız çek verenlerin 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması uygulamasının kalkması, bu kişilere 150 bin TL’ye kadar para cezası verilmesi öngörülüyor.

Tasarıda çekleri karşılıksız çıktığı için yasaklananların isimleri internetten duyurulması, hamiline düzenlenecek çeklerin diğerlerinden ayırt edilebilecek biçimde basılması, çekin karşılıksız çıkması halinde bankanın alacaklıya bildiği adresleri vermesi aksi halde 5 bin TL ceza alması gibi düzenlemeler yer alıyor.

Mevcut düzenlemede çeklerin üzerinde ödenmesi gereken bir tarih yer alıyor. Ancak çek alan kişi, istediği an ilgili bankaya giderek bunu nakite çevirebiliyor.

Çeki kesen kişinin bankada o anda parası bulunmuyorsa çekin arkası yazılıyor ve çek sahibi kara listeye giriyor.

Son dönemde küresel kriz nedeniyle artan erken çek tahsili, çeki kesen için kredibilite sorunu da yarattığından iş dünyasının önemli sorunları arasında yer alıyor.

Bu nedenle özel sektör, Çek Kanunu Tasarısı’na çeklerin üzerinde yazıldığı tarihte kesilmesini öngören bir madde eklenmesini talep ediyor.
bu karsılıksız ceke hapis cezası kalkmıyormu yoksa haber yalanmı...

Adsız dedi ki...

Müthiş bir bilgi kirliliği var.. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bankaların aleyhinde olacak bir karar çıkarabileceğini sanmıyorum çünkü tüm ekonomik faaliyetlerini ve ülke ekonomisini bankalardaki nakit üzerine kurmuş bir hükümetle karşı karşıyayız.. Darwin kuramlarına taban tabana zıt kafa yapısına sahip olan iktidar partisi yöneticileri ticaretle uğraşan ülke vatandaşlarına darwin kurallarını uygulayıp, güçlüysen hayatta kal zayıfsan güçlüye yem ol yok ol git kuralını uygulamakta inat etmektedirler.. zihinlerinde bile bu kadar çelişki barındıran bir kafa yapısının, zor duruma düşmüş cezaevine girmektense ölmeyi tercih eden esnafa yardım elini uzatmalarınıda beklemek çok fazla bir iyimserlik olur kanısındayım..

Adsız dedi ki...

zaten hapis cezası yokki adli para cezası yani gün x 100 tl sistemi var. kendilerince ekonomik suça ekonomik ceza.Güya AB uyum yasalarına uymak adına ama boşuna kandırmayın milleti şu anki sistemle bal gibi hapis cezası var ve milleti oyalamaktan başka hiçbirşey yapmıyorlar. deyin ki adli para cezası hapise dönüşmeyecek millet kesin ferahlasın yada yok öyle birşey kardeşim sistem bu ve devam edecek. Ne şiş yansın ne kebap mantığıyla hiç birşey olmaz bu kadar millet eminim aileleriyle 100 binlerce kişi bu durumun netleşmesini bekliyor. şu ekonomik krizde tedbir olarak yapabileceğiniz en akıllıca çalışma bu olacaktır sayın AK parti yöneticileri. kendinizin açmış olduğu bu sitede sizlerden de bir cvp. alabilirsek mutlu olacağız saygılar

uludağ dedi ki...

SEVGİLİ ARKADAŞLARIM VE DEĞERLİ SİYASİLER...
BAKINIZ EĞER BİZ 21 YÜZYILDA HALA DAHA YAPILAN TİCARETLERDE SAHTEKAR İLE DÜRÜSTÜ AYIRT EDEMEYECEK KADAR ZAVALLI BİR SİSTEMİMİZ VARİSE VAY HALİMİZE. YANDIĞIMIZIN RESMİDİR.SAHTEKARIN ALIŞVERİŞ YAPTIĞI FİRMALARDA ZATEN AZ ÇOK KENDİSİ GİBİDİR. BUNLARIN ORTAK DÜŞÜNCESİ DEVLETİ VE MİLLETİ DOLANDIRMAK KOLAY YOLDAN PARA KAZANMAKTIR.EN ÖNEMLİ AYRINTILARDAN BİRİSİDE KAYIT DIŞI EKONOMİNİN BİLE KAZANDIRILMASI İÇİN HİÇ BİR UĞRAŞI YAPILMAYAN BİR ÜLKEDE PARASIZ DÜRÜSTLER HAPİSDE YATAR LEKELENİRDE HERŞEY OLUR.VALLA ARKADAŞLAR SİZLERİ BİLEMEM AMA BEN ŞAHSEN İNANCIMI KAYBETMEK ÜZEREYİMKAYBEDİYORUM.

uludağ dedi ki...

BİTTİK ARKADAŞIM BİTTİK. YOK SİSTEM BİZİ ERİTTİ ARABALARIM DİKKANLARIM GİTTİ HALA BORÇLARIMI ÖDEYEMEDİM ÇEKLERİM YAZILDI BEKLİYORUM BENİ NE ZAMAN TUTUKLAYACAKLAR DİYE. EŞİMLE ANNEM BABAMLA KÖTÜ OLDUM. ARTIK BİR TANE BİLE DOSTUM ARKADAŞIM SEVENİM YOK. BU KADAR MI BASİT HERŞEY ARKADAŞIM. YOK BÖYLE ADALET YOK BÖYLE HAK HUKUK ANLAMIYORUM ANLAYAMIYORUM HAPİSTE YATMAK İÇİN SUÇUMUZ İFLAS ETMEKMİDİR YANİ. BU KADAR KOLAYMIDIR YAHU. KİMSE BUNU DUYURMUYORMU HERKES Mİ SAHTEKAR ARKADAŞIM. ÇIKARIN SESİNİZİ BE..

Adsız dedi ki...

Hazırlanan Çek Kanunu Tasarısı ile karşılıksız çek verenlerin 5 yıla kadar hapisle cezalandırılma uygulamasının kalkması, bu kişilere 150 bin TL’ye kadar para cezası verilmesi öngörülüyor. Karşılıksız çek mükerrirlerine verilen 1 yıldan 5 yıla kadar olan cezalara atıfta bulunarak 150 BİN TL’YE KADAR OLAN CEZA ÖDENMEZSE GÜNLÜĞÜ 100 TL DEN 1500 GÜN HAPİS CEZASINA ÇEVRİLECEK VE İNFAZI YAPILACAK.. hükümetimizin bulduğu çözüm bu olmuş anlayacağınız.. Karşılıksız çek mükerrirleri 2 yıla kadar olan cezaların ertelenmesi hakkından yararlandıkları ve salıverildiklerinden dolayı devletimiz bu pratik ve kazançlı sistemi devreye sokmuş.. karşılıksız çıkan her çeke miktarı kadar adli para cezası mükerrirlerede ayrıca 150 bin TL.. bilmiyorsan ticareti git cezaevinde çürü, ticarettende anlamayan kişinin çocukları ve aileside bizim devlete lazım değil ne halleri varsa görsünler perişanlıkları beni ilgilendirmez.. ben kazanacağım paraya bakarım!! diyorlar kısaca..

Adsız dedi ki...

KARŞILIKSIZ ÇEKLERE AF.. DURUMDAKİ ESNAFA CANSUYU KREDİSİ.. YENİ ÇEK YASASI HAZIRLANIYOR.. ÇEK YASASI MECLİS GÜNDEMİNDE.. Bunların hepsi hikaye Ak Parti bu kanayan yarayı durdurmadığı gibi krizdeki esnafa yaptırım olarak cezaları daha ağır duruma getirecektir.. Ak Parti zihniyeti bankalara dahada önemlisi Faktoring şirketlerine yani TEFECİLERE çalışmaktadır.. Tefeci Lobisi çek yasasını dahada ağırlaştırarak kazançlarına kazanç katarak esnafın kanını emmektedirler.. Ak Partide bu tefecilerin kayıtsız ve şartsız egemenliğindedir.. Burda tüm iyi niyetiyle af bekleyen mağdurların tek sığınacağı liman YÜCE ALLAH'IMIZIN ADALETİDİR. ve bu Adaletinde gerçekleşeceği günler çok yakındır.. Bu zulmun sözde dindar müsebibleri Yüce ALLAH'MIZIN ADALETİNDE BOĞULACAKLARDIR...

uludağ dedi ki...

SEVGİLİ BAYLAR VE BAYANLAR ŞİMDİ SİZE ALACAKLI BİR ESNAFIN MİLLİYETE YAPTIĞI YORUMU YAYINLIYORUM:


Arkadaşlar yorum yaparken biraz düşünün parayı ödiyecek insan zaten ödüyor borcunu hapis cezasıyla alınıyorsa benimde 750.000tl alacağım var alamıyorum 10 sene mal vermişiz tıkır tıkır ödemiş şimdi kırizden ödeyemiyo bırakında adamlar çalışıp ödesinler yani hapisde olunca ödemeyi devlet yapıyorsa herkes girsinhapse

uludağ dedi ki...

BİR BAŞKA YORUM:


arkadaşlar dunya kadar alacagım var.gecen hafta yazılmış on yıllık musterinni cekini tahsile gittim baktım ki durum u berbat. e bende insanım adam hastaneye yatmış kırk yıllık baba dan esnaf.200 tl ilacı var alamıyo hemşire sıkıştırıyor almalısın bu ilaçlari... 200 ytl. vardı cebimde bırak 15000 ytl karşılıksımı almayı alacklımın eski müşterimin ilaçlarını aldım. nasıl kıyarım bu adama bunu biliyorum vallah tek sucu çok çalışmak.durumu da anlattıgım gibi dostlar

uludağ dedi ki...

BİR BAŞKA YORUM:

16 senedir imalat yapıyorum 50 civarında istihdam sağlıyordum.firma çekimle 2314 çek kestim ve elimdeki toplam 780 000 ytl lik çek karşılıksız cıkıncaya kadar 2304 çekimi ödedim.çekimle bu güne kadar ödenen tutar 17 675 000 ytl. şu anda alacaklarımı tahsil edemediğimden ötürü son 10 yaprak çekimi ödeyemedim. borçlarımı ödeyebilmek için evlerimi ve makinelerimi sattım satamadıklarımıda hacizle kaybettim.şu anda hapis cezalarım kesinleşti.6 aydır kaçak yaşıyorum.kaçarken borcumu nasıl ödeyebilirim.dolandırıcı ile dürüst esnafın ayırt edilmesini istiyorum.verecek bir canımız kaldı.

uludağ dedi ki...

EŞİ KARŞILIKSIZ ÇEKTEN HAPİS YATAN BİR BAYANIN FERYADI:

esnaf eşiyim.....eşimin 2 tane fabrikasi vardi yaptiği işlerden plaketi vardi.ekonomik krizde çeklerini ödemek için evimizi makinalarini satti,sabah 8 gece 11 de geldi kalp hastasi oldu 45 çalişani vardi ama faizlere gücü yetmedi herşey hacizlen di...şimdi 5 aydir hapiste ben ve 2 kiz çoçuğum kendi annemde kaliyoruz eşim hiçbir zaman kötü niyetli değil di hapiste kim ödüyor borcunu 45 kişi ne oldu biraz insaf bizleri de hapse at

uludağ dedi ki...

CANI YANMIŞ HAPİSTE YATAN KARŞILIKSIZ ÇEK GAZİSİNİN FERYADI:,

ben 33 yaşındayım tüm çekleri kendim imzaladım 3000 (üçbin çalışanım vardı), 0 dan yaptım 14 yaşından beride çalışmaktayım 2 sene önce 2 tane büyük şirkete çek karşılığı i yaparak hayatımın hatasını yaptım sahtekarlar çekleri ölü adamlar ismine imzalatmışlar battım ekmeğe dürbünle bakıyorum şu an , son 1 ay için 4 defa tutuklandım ben içerdeyken parayı kimden alıcaklar ayrıca ticaret 2 taraf arasındadır devetin karışmaması lazım, ticaret yapan kendi riskini kendi taşır, hapis cezası kalkması şart bu ekonomik ortamda, ben nezaretteyken en az 200 kişi bir karakoldan çekten cezaevine göndeirldi

uludağ dedi ki...

MİLLİYETİN SİTESİNE GELEN İLGİNÇ HAYKIRIŞLARDAN BİRİSİ DAHA:


ben esnafım 15 yıldır şerefimle onurumla çalıştım son zamanda iflas ettim ve piyasada 15-20 parça çekim yazıldı çoluk çocuğuma ekmek parası bulamıyorum şimdi atın beni hapse atın atın ne alacaksınız ancak dışarıda olduğum zaman çalışır borçlarımı ödeyebilirim neden işin bu tarafını düşünmüyorsunuz nedenn..!!!hırsızlık mı yapalım şimdi dünya battı kardeşim bizim batmamız normal değil mi??

Adsız dedi ki...

İyi güzel bu siteyi AKP kurmus ama bir tane akp den yorum yapan yok..insaflı olup okusalar. bu karşılıksız cekten agır para cezasından hapiste yatanlara af cıkarması lazımdır.. sadece gazetelerden okuduk B2 imar affı cıktı ama ne hikmetse. karsılıksız ceke hapis cezası affı cıkmadı..SAYIN YETKİLİLER SİZE SESLENİYORUZ.. BUSİTE KURULMUŞ BARİ BİR ACIKLAMA YAMA ZAHMETİNDE BULUNUN SİCİL AFFINDA KARSILIKSIZ CEKTEN DOGAN HAPİS CEZASINADA AF VARMI...

bayrampaşa beni sayma dedi ki...

arkadaşlar bu ysa çıkıcak,hepiniz rahat olun ..

bayrampaşa beni sayma dedi ki...

ARKADAŞLAR BENDE SİZİN GİBİ ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUM AMA İNANIN BU YASA ÇIKICAK SADECE İNANCINIZI KAYBETMEYİN...BİLİYORUM UMUTLU BİR BEKLEYİŞ İİ BİR HABER GÖRMEK İSTİYORSUNUZ BİRAZ DAHA SABREDİN

uludağ dedi ki...

hepiniz aklı selim kişilersiniz arkadaşlar. düşünün bir kere hapiste para ödenir mi ya...
böyle bir çözüm yok.. lüfen bir kez daha düşünün ve yorumlayın. parası olan dolandıracak parasız olup ferçekten batanlar hapis yatacaklar...
hükümetler bataktaki dev firmaları vatandaşın ödediği vergilerele kurtaracak öte yandan iflas eden vatandaşınıda hapse atacak hakka bak hukuka bak ... pes doğrusu.. acilen karşılıksız çeke af getirilmeli. böyle saçma bi ceza sistemi yok.ticaret bir risktir. karşı taraftan çek aldıysan vadeli olarak batabileceğini yada karşının ödeyemeyeceğinide hasap etmelisin. bu ticaretin bir kuralı ve cilvesi. iki kişinin yaptığı alışveişe sen devlet olarak hakemlik yapabilirsin cezalandırıcı sıfatın çözüm olmaz. çare olmalısın çaresizlik değil..

Adsız dedi ki...

sabredelimde nereye kadar!! kapının her çalışında polismi acaba diye düşünüpte elleri titreyen bir annenin tedirginliği, eve gidemediği için eşte dosta inşaat köşelerinde yatan ama eve ekmek götürmek zorunda olduğunu bildiği için cezaevine teslim olamayan bir babanın huzursuzluğu ve mutsuzluğunu mu!! sabırda bir yere kadar... kimleri affetmediki bu devlet, vatan hainini tecavüzcüyü, soyguncuyu uyuşturucu kaçakcısını mehmete kurşun sıkanı vergi borcunu naylon faturacıyı vergi kaçakcısını!! devlet her suçu affedermiş, ama ona olan adli para borcunu asla.. neden??

Adsız dedi ki...

ÜLKENİN GERÇEKLERİNE BAKMADAN ISMARLAMA YASALARLA YÖNETİM YAPMAYA ÇALIŞIRSAN OLACAĞI BUDUR.. İNSANLARINA TİCARETİN KURALLARINI ÖĞRETECEKSİN BANKALARA HER ÖNÜNE GELENE ÇEK VERİLMEYECEĞİNİ VE BANKALARIN ÇEK VERME ŞARTLARINI SIKI KURALLARA BAĞLAYACAKSIN VE EN ÖNEMLİSİDE ÇEK ALAN ESNAFA BU ALIŞVERİŞTEN DOĞABİLECEK BİR RİSKİN OLDUĞUNU ÇEKİ ALDIĞI KİŞİYİ TANIMASINI ONA GÖRE ÇEK ALMASI GEREKTİĞİNİ HATIRLATACAKSIN. GELELİM ÜLKE GERÇEKLERİNE: BAKANLAR KURULUNU OLUŞTURAN BAKANLARIMIZIN YÜZDE 90 NI SANAYİCİ BÜYÜK ESNAF KÖKENLİ, BU BAKANLARIMIZ ÜRETTİKLERİ MALI DAHA KÜÇÜK ESNAFA ÇEK İLE SATAN KİŞİLER! BU BAKANLARIMIZ ALDIĞI ÇEKLERİN KARŞILIKSIZ ÇIKMASI İLE ZARARA UĞRAYAN KİŞİLER! HİÇ BİRİNİN VERDİĞİ ÇEKLERLE İLGİLİ BİR SIKINTISI YOK!! EE NASIL ÇIKACAK BU YASA? ÜLKENDEKİ İNSANLARIN YÜZDE 15.İ İCRALARDAN HACİZLERDEN KARŞILIKSIZ ÇEKLERDEN KAÇAK DURUMDA İKEN KALKIP ADRESE DAYALI NUFUS SAYIMI YAPACAKSIN VE NÜFUS BİRDEN BİRE YÜZDE 10 DÜŞECEK.. HER 10 KİŞİDEN BİRİ KAÇAK DURUMDA EY DEVLET!! BU NE KADAR VAHİM BİR DURUMDUR BİLMİYORMUSUN? ADRESE DAYALI NUFUS SAYIMININ SAĞLIKLI BİR NUFUS SAYIMI OLMAYACAĞINI BİLMİYORMUSUN EY DEVLET.. SEN İLK ÖNCE VATANDAŞINA ALACAKLINA BORÇLUNA İLKELİ TİCARETİ ÖĞRET VATANDAŞINI YABANCI BANKALARA PEŞKEŞ ÇEKTİRME SONRA AB KRİTERLERİNE UY!! AB YASALARINDA BORCUNDAN DOLAYI KİMSE ÖZGÜRLÜĞÜNDEN ALIKONULAMAZ SEN BU KRİTERE UYDUN EKONOMİK SUÇA EKONOMİK CEZAYI ÇIKARDIN BU CEZANIN ÖDENMEDİĞİ DURUMDA İNSANLARI DAHA AĞIR CEZAYA ÇARPTIRDIN ŞÖYLEKİ: ÖNCEDEN KARŞILIKSIZ ÇEKE 1 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜLÜYORDU MAHKEME SÜRECİNDE BİR ŞEKİLDE BUNU ÖDEMEYE ÇALIŞIYORDU, KAÇAK DURUMDA DEĞİLDİ NORMAL YAŞANTISINI SÜRDÜRÜYORDU KALDIKİ CEZANIN ERTELENMESİ İLE HAPİSE BİLE GİRMİYORDUN.. ŞİMDİ 60 GÜN VAKTİN VAR YA KESİLEN ADLİ PARA CEZASINI ÖDERSİN YADA ALACAKLIYA BORCUNU ÖDERSİN PARAN YOKSA YA KAÇAK DURUMDASIN YADA HAPİSTESİN!! GÜLELİMMİ AĞLAYALIMMI??

Adsız dedi ki...

İYİ GUZELDE BU YASA NE ZAMAN CIKACAK.... BİLEN VARMI

uludağ dedi ki...

SEVGİLİ BAŞBAKANIM, BAKANLARIM VE İKTİDARDAKİ SİYASİLER. BİZLER
SİZLERE, ALLAHTAN KORKUYOR, DİNİ BÜTÜN İNSANLAR BUNLAR DİYE
DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ İÇİN OYLARIMIZI VERDİK. AMA GÖRÜYORUZ Kİ HAKLIYI HAKSIZI,
DÜRÜSTÜ DOLANDIRICIYI AYIRT EDEMEYECEK KADAR GAFLET İÇERİSİNDE VE
DÜZENİN, KOLTUĞUN EN ÖNEMLİSİDE PARANIN ESİRİ OLMUŞ BİR ŞEKİLDE
OLDUĞUNUZU GÖRDÜK.
BAKIN SEVGİLİ ARKADAŞLAR; SON GÜNLERDE GÜNDEMDE OLANKARŞILIKSIZ
ÇEK, SENET KREDİ KARTLARI VE BİREYSEL KREDİLER YADA TİCARİ KREDİLER
YÜZÜNDEN İNSANLAR AİLESİNİ, HÜRRİYETİNİ, ONURUNU, NAMUSUNU VE EN
ÖNEMLİSİ HAYATINI KAYBETMEKTEDİRLER. SİZLERİN BİRİNCİL AMACINIZIN
VATANDAŞLARININ MADDİ VE MANEVİ HUZURUNU, GÜVENİNİ SAĞLAMAKTIR.
YALAKALARINIZIN DEĞİL TÜM VATANDAŞLARIN ÇIKARLARINI GÖZETMELİSİNİZ.
BAZILARININ ZENGİN OLMASINI SAĞLARKEN BİRÇOK GARİBANIN HAKKININ
YENMESİNE NEDEN OLUYORSUNUZ. UYANIN BU GAFLETTEN. YOKSA BAŞTA BEN
OLMAK ÜZERE TÜM TÜRKİYE SİZE HAKKINI HELAL ETMEYECEKTİR. BU VEBALI
TAŞIMAYA CESARETİNİZ VARSA SİZ BİLİRSİNİZ.
SİZE KENDİMDEN BİR ÖRNEK VERMEK İSTİYORUM. BEN YAŞADIĞI BÜYÜK
BİR İLÇEDE KENDİNE GÖRE TİCARET YAPIP BİRKAÇ ELAMAN ÇALIŞTIRIP BİR
DİLİMDE OLSA EKMEK VEREN
ÇEVRESİNDEDE SAYGI VE SEVGİYLE ANILAN HAKKINDA DA HİÇ BİR ALLAHIN KULU
TARAFINDAN EN UFAK KÖTÜ SÖZ SÖYLENMEYEN BİR ESNAFTIM. BÜTÜN KÖTÜLÜĞÜM
İYİ OLMAK VE ALLAHTAN KORKMAKTI. AMA BU YAŞANAN KRİZİN OLUŞTURDUĞU
EKONOMİ İÇERİSİNDE FİRMALARIN VE KREDİ KULLANDIĞIM BANKALARIN
YÜZÜNDEN BANA KEFİL OLAN TÜM YAKIN ÇEVREMİ, DOSTUMU AİLEMİ KENDİME KIRGIN
VE KIZGIN YAPTIM.
ÇEKLERİMİ ÖDEYEMEDİM İNSANLARI MAĞDUR ETTİM. ANCAK BİR ÇOK
ESNAFIN YAPTIĞI GİBİ ÇEKLERE 711. MADDEDEN YARARLANIP SAHTEKARLIK
YAPMADIM TÜM GERÇEKLİĞİMLE VE DÜRÜSTLÜĞÜMLE ESNAFLIĞIMI YAPTIM.
SONUÇ OLARAK ELİME GEÇEN ÇEKLER İÇİN PARA CEZASI (ZATEN
ÖDEYEBİLECEK ILSAM
FİRMAYA ÖDERDİM) PARA CEZASINI ÖDEYEMEZSEMDE HAPİS CEZASI. YANİ BEN
ŞİMDİ TÜM DÜNYA TARAFINDAN (ÖZELLİKLE ABD) KÖTÜ YÖNETİLEN EKONOMİDEKİ
ÇARKTA EZİLDİĞİM YETMİYOR BİRDE BENİM HÜKÜMETİM BENİM DEVLETİM BANA
DİYORKİ SEN BU ÇEKLERİ İFLAS EDİP ÖDEYEMEDİĞİN İÇİN SEN SAHTEKARSIN
SEN DÜZENBAZSIN. BU ÇEKLERİ ÖDEYEMEDİN GİT
HAPİS YAT TA AİLENDE SENİ TERK ETSİN. VE SEN YENİDEN ÖZGÜR BIRAKILDIĞINDA DA
HERKES SANA HAİNLİK YAPMIŞCASINA ALÇAK VE HİLEBAZ GÖZÜYLE, SAHTEKAR
GÖZÜYLE BAKSIN İŞ YAPAMA VE SONUNDA AİLEN DE SENİ SAYEMİZDE TERK
ETSİN. GİT SENDE İSTER İNTİHAR ET İSTER KATİL OL NE HALİN VARSA GÖR
DİYE YOL GÖSTERTECEKSİN.
ASLA KABULLENEMİYORUM BUNU. BÖYLESİ BİR YAKIŞTIRMA YUMAKLARINI.
BEN BU ÜLKEDE DOĞDUM VE TİCARET YAPTIM YAŞIM 40 BANA BUGÜNE KADAR
HİÇNE MADDİ YÜZDE NEDE MANEVİ YÜZDEN KİMSE EN UFAK KÖTÜ SÖZ SÖYLEMEDİ
SÖYLETMEDİM. ELİMDEN GELDİĞİNCE UFAK TEFEK YARDIMLAR YAPTIM.
AMA ŞİMDİ HER ŞEY BENİM İSTEĞİ DIŞINDA BİR SENARYOYLA
DEĞİŞTİ VE KÖTÜ ADAM OLDUM. BUNA İNANMIYORUM VE BU KRİZ YÜZÜNDEN
BAŞIMA GELENLER İÇİN DEVLET BANA SAHİP ÇIKACAKKEN ODA DİYORKİ SEN
DÜŞTÜN BİRKERE ALTIN VURUŞUDA BEN YAPACAĞIM Kİ HİÇ AYAĞA KALKAMA. YOK
BÖYLE BİR ANLAYIŞ.
BİZLER BUNLARI YAŞAMAK İÇİN DOĞMADIK VE YAŞAMAMIZIN DA ESAS
AMACI ELE GÜNE REZİL OLMADAN NAMERDE MUHTAC OLMADAN KENDİNE GÖRE
İBADETİNİ YAPAN BİR AİLE OLABİLMEKTİ. BANA BU TÜR BİR YAŞAM
VAADİLMEDİ.
BÜYÜKLERİMDEN BANA VERİLEN ÖĞÜT ŞUDUR: ONURUNLA YAŞA EĞER
BORCUN VARSA BU NAMUS BORCU GİBİDİR MUTLAKA ÖDE YADA..........
EĞER BU DEVLET HAKLIYI HAKSIZI AYIRAMAYACAK KADAR ACİZSE
BENDE DİĞER KRİZ ŞEHİDLERİ GİBİ ÖLDÜRÜYORUM KENDİMİ. EN AZINDAN ONURU
İÇİN ÖLDÜ DERLER AİLEM VE DİĞER ÜZDÜĞÜM KİŞİLER.
BENİM YÜZÜMDEN SIKINTIYA DÜŞMÜŞ OLAN İNSANLAR O ZAMAN
ARKAMDAN KÜFÜR ETMEYİ BELKİ BÖYLECE KESERLER. NASILSA DEVLET BABA BENİ
YAKALAYIP KODESE TIKACAK. KEŞKE TERÖRİST OLSAYDIMDA EVE DÖNÜŞ
YASASINDAN YARARLANSAYDIM BÖYLECE ÖZGÜRLÜĞÜM HİÇ BİR ZAMAN ELİMDEN
ALINMAZDI.
ANLAŞILAN OKİ BENİM İFLAS ETMEM BİR TERÖRİSTİN İŞLEDİĞİ
CİNAYETLERDEN VE ÜLKESİNE YAPTIĞI İHANETTEN DAHA KÖTÜYMÜŞ Kİ BENİM
GİBİ KRİZ MAĞDURU İNSANLARIN HAPİS YATMASI HİÇ BİR ŞEKİLDE AF
EDİLEMİYOR EDİLMİYOR.
DEMEK Kİ BEN İFLAS ETMEMELİ ÇALMALI, ÇIRPMALI, KUL HAKKI
YEMELİ, İŞÇİLERE MAAŞ ÖDEMEMELİ KISACASI MAFYA OLUP TAM BİR SUÇ
MAKİNESİ OLMALIYMIŞIM Kİ BELKİ O ZAMAN ANCAK AF EDİLEBİRDİM.
TEBRİKLER ÜLKEMİN YÖNETİCİLERİ ŞU ANDA HERŞEYİNDEN
SORUMLU OLDUĞUNUZ SİZ DEVLET BABAYA GÜVENEN BİR VATANDAŞINIZI ÖLÜME
GÖNDEREREK BAKALIM NEYİ ÇÖZECEKSİNİZ ELİNİZE NE GEÇECEK HEP BİRLİKTE
BUNU GÖRECEĞİZ.
OYSA BENİM İŞİMLE, AİLEMLE VE ÇOCUKLARIMLA İLGİLİ
HAYALLERİM VARDI, BEN ÇOCUKLARIMI EVLENDİRİP TORUN SAHİBİ OLACAKTIM.
ÇEVREMDEKİ DİĞER İNSANLAR GİBİ YAŞAMIMA DAİM ETTİRECEKTİM. TÜM BU
HAYALLERİMİ SİZ ÇALDINIZ. BENİM ÇIRPINIŞIMI, YAKARIŞIMI, YALVARIŞIMI
DUYMADINIZ. AMA İNTİHAR EDİNCE ÖLÜMÜMÜ DUYACAKSINIZ.
BİLİYORUM BU MAİLİN SİZİN İÇİN HİÇ BİR EHEMNİYETİ YOK.
SİZİN İÇİN BİR TERÖRİST BENİ KURTARIN BENİ AFFEDİN DİYE MAİL ATMIŞ
OLSAYDI O ZAMAN ÇOK ŞEY SEĞİŞİRDİ O ZAMAN DÜNYA MEDYASINDA YER
ALIRDINIZ PRİM YAPARDINIZ. AMA ŞUAN DA BEMİM ÖLÜMÜMÜN YADA MAĞDURİYETİMİN
DEVLET İÇİN BİR ÖNEMİ YOK Kİ. ÇÜNKÜ BEN MAĞDURUM EĞER YÜZLERCE KİŞİYİ
ÖLDÜRSEYDİM VATANA İHANET ETSEYDİM YANİ KISACASI BAYLAR BAYANLAR KENDİMİ
DEĞİLDE BAŞKALARINI (ASKERİ,POLİSİ, DEVLETİN PERSONELİNİN) CANINA
ŞEREFSİZCE KIYSAYDIM VE MAĞDUR ETSEYDİM DURUM GAYET FARKLI OLURDU. O
ZAMAN BİR ANLAMI OLURDU BU MAİLİN.
DÜNYA ÇOK GARİP A DOSTLAR HAKLILAR HAKSIZ,
KATİLLER,ZULMEDENLER,TEFECİLER VE SAHTEKARLAR HAKLI.
OYSAKİ BEN BUNLARI DEĞİŞTİRECEKSİNİZ DİYE ÇOK AMA
ÇOOOKK İNANMIŞTIM. BUNUDA TÜM YÜREKLİLİĞİMLE SÖYLÜYORUM.
GELELİM SÖZÜN BİTTİĞİ YERE SİZE GENE BİRŞEY OLMAYACAK
TABİİKİ. OLAN ARKADA
BIRAKTIKLARIMA, ANAMA, BABAMA ÇOCUKLARIMA OLACAK.
SİZLERE HAKKIMI ASLA VE ASLA HELAL ETMİYORUM.
HERŞEYDEN SİZ SORUMLUSUNUZ ÇÜNKÜ,BİZLER SİZLERE
YOLSUZLUĞU HAKSIZLIĞI GİDERİN DİYE OY VERDİK. BİZLERİN ÖLÜSÜNDEN
YALAKALRINIZI NEMALANDIRIN DİYE DEĞİL.....
BENİ SEVEN SEVMEYEN HERKESE ELVEDA.
ELVEDA KIZLARIM,
ELVEDA EŞİM
ELVEDA ANNECİĞİM
ELVEDA BABACIĞIM........................................

Adsız dedi ki...

Bugünki sabah gazetesinde köse yazarlarından bir alıntı..
Türk Ceza Kanunu'nun hazırlanmasında emeği geçen Prof. Dr. Adem Sözüer aradı.
Söze, "Çok daha vahim bir durum var..." diye başladı.

Toplu af gibi...
Yeni Türk Ceza Kanunu'nun 2004'te yürürlüğe girdiğini anımsatıp, "TCK'nın 5'inci maddesini" anımsattı.
Sözünü ettiği madde aynen şöyle:
"Bu kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır..."
Hukuki dildeki anlamı net...
Özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlar tek tek TCK'ya göre yeniden düzenlenecek. Bu düzenlemelerin yapılabilmesi için de Meclis'e bir yıl süre tanındı.
Ancak öngörülen bir yılda düzenlemeler yapılamayınca, birer yıl ertelenerek 31 Aralık 2008'e gelindi.

Çek kanunu atlandı
Bu çerçevede bir ay önce (Aralık 2008) Türk Parasını Koruma Kanunu'ndaki maddelerde de süratle düzenleme yapılıp 5'inci maddenin öngördüğü şekilde TCK ile uyumlaştırıldı...
Ancak hükümet Çek Hamillerini Koruma Kanunu'nu TCK ile uyumlu hale getirmedi; buna ilişkin düzenlemeleri atladı.
Yılbaşı günü de düzenleme yapılması için öngörülen süre sona erdi.
Prof. Dr. Adem Sözüer'i dün Meclis'te Adli Tıp ile ilgili bir konuda çaba gösterirken bulduk.
Çek Kanunu'nu anımsatıp, "Şimdi ne olacak?" dediğimizde yanıtı şöyle oldu:
"TCK'nın genel hükümleri Çek Kanunu için de geçerli. Maalesef Çek Kanunu'ndaki cezalar uygulanamaz hale geldi. Çünkü Ceza Kanunu'nun genel hükümlerinde örneğin tüzel kişilere adli değil, idari para cezası var. Halbuki Çek Kanunu'nda şirketlere para cezası var. Biri diğerini tutmuyor. Uyumlu hale gelmediği için uygulanamaz oluyor."
Prof. Sözüer'e bunun karşılıksız çek kesen veya çekle ilgili bir suç işleyen kişinin affa uğraması anlamına mı geldiğini sorduk.
"Aynen öyle" deyip ekledi:
"Bu kişilere ceza verilmesinin olanağı yok. Zaten birçok mahkemeden de yargı üyeleri telefon açıp davaları düşürdüklerini bildiriyor ve bir an önce çare bulunmasını istiyor. Düzenleme olmazsa çek suçlarına bakılamaz hale gelecek."

"Geçmiş olsun..."
Konuyu Adalet Komisyonu Başkan ve Başkanvekili'ne de sorduk...
Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya, önce TCK'yı okudu, sonra Çek Kanunu'nu inceleyip devam etti:
"Yapacak bir şey yok; geçmiş olsun. Geçmişte bu suçu işleyenler yılbaşından itibaren ceza almaktan kurtuldu..."
İyimaya "Teşekkül etmiş suçlar açısından yapacak bir şeyin olmadığını, onların cezalarının ortadan kalktığını" da vurguladı.
Başkanvekili Hakkı Köylü ise daha önce TCK ile ilgili bazı düzenlemeler yaptıklarını belirterek, "170 kadar yasa maddesinde düzenleme yapılmıştı" anımsatmasında bulundu.
Çek Kanunu ile ilgili olarak da hükümete geçmişte uyarıda bulunduklarını söyleyen Köylü, "Çekte kusurlu suçlar açısından sorun çıkmış olabilir" dedi.
Meclis, TCK gibi dev boyutlu Borçlar ve Türk Ticaret kanunlarını bir an önce çıkarabilmek için çaba gösterirken, geçmişte çıkardığı kanunun yarattığı af depremiyle yüz yüze kalıyordu.
İyimaya'nın da dediği gibi; geçmiş olsun...
yani karşılıksız ceke af...
RABBİM RAZI olsun akp den.. ve bu yazayı cıkaranlardan...

BU HABERE de yalan diyemezsizsiniz boşu boşuna tartışmayalım arkadaşlar..

Adsız dedi ki...

10. Ceza Dairesi'nin görüşü
Henüz teyit etmemiş olmakla beraber, bir meslektaşımız, Yargıtay 10. Ceza Dairesi'nden bir üye ile görüştüğü bilgisini ve varılan sonucu adalet.org sitesinde aynen şu şekilde yayımladı...

Faydalı olması dileğiyle...

http://www.adalet.org/forum2/goster.php?konu=3167%20SY%20-%20Yargıtay%2010.%20CD.%20Görüşü&fid=212704&oturum no=cbc6009a9864545&id=7302&alan=Mesleki%20Konular

Cihan Şahin
Merhaba Arkadaşlar,
Az önce Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Sn. Osman BAŞ ile yaptığım görüşmede, sayın üyemiz konuyu bugün görüştüklerini ve oyçokluğu ile karara bağladıklarını söyledi. Buna göre, 3167 sayılı yasanın 16. maddesi yönünden ikili bir ayrım yaptıklarını; tüzelkişiler yönünden TCK'nun 5, 20 ve 60. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde tüzelkişileri cezaen sorumlu tutmanın mümkün olamayacağını, bunlar hakkında açılan davalarda BERAAT kararı verilmesi gerektiğini; gerçek kişiler yönünden de eski uygulamanın devam edeceğini söyledi. Yine aynı şekilde 3167 sayılı yasanın 13. maddesi yönünden eski uygulamaya devam edileceğini bu kararın da oyçokluğuy ile alındığını, muhalif görüşlerin de bulunduğunu söyledi.
Selam ve saygılarımla...

Adsız dedi ki...

yani af falan yok diyorsunuz karsılıksız ceke...

uludağ dedi ki...

yani bu ne demek oluyor şimdi allhaşkına. biri bunu açıklayabilir mi lütfen.

Adsız dedi ki...

sizin söylediginiz..konu eski ilamlar hakkında görüş .. degilmi,yasa TBMM den cıkmıyormu.. kanun yasalaşmadı.yoksa benmi yanlış aldıladım..

Adsız dedi ki...

(31.12.2008 tarihi itibairyle) artık uygulama imkanı kalmayan "karşılıksız çeklerde, çekte imzası bulunan gerçek kişi ile beraber tüzel kişi hakkında da ceza verilmesi" uygulaması bu şekilde değildir; "bonus" ceza şirket yetkilisine değil şirkete verilmelidir.
Yasanın açık hükmüne rağmen, kararda gerçek kişiden sonra bir de ayrıca şirket yetkilisine ceza verilmesi hukuka aykırıdır.
Neyse ki artık "tüzel kişilere" ceza tartışması son buldu. Şirket adına çek kesen kişilerin infazı durdurulmuştur..
16.01.2009 tarihi itibariyle Görev yaptığım adliyedeki Bazı savcılar ellerindeki dosyaları beklemeyi tercih ederken,bazıları takipsizlik kararları veriyor.
Mütalaa ve karar dayanağı ise aynen şu şekilde :
"Sanık hakkında 3167 Sk 16 maddesindeki suç sebebiyle hakkında kamu davası açılmış ve yargılama aşamasında suçun oluştuğu anlaşılmış ise de 5252 sayılı Yasa'nın geçici 1. maddesi gereğince özel ceza yasalarındaki suçların 5237 sayılı Yasanın genel hükümlerine uydurulması için 31.12.2008 tarihine kadar süre verildiği ,bu süre içinde 3167 sayılı Yasa'da değişiklik yapacak bir kanun tasarısının hazırlandığı ancak henüz kanunlaşmadığı anlaşılmış olup,1.1.2009 tarihinden itibaren 5237 sayılı Yasanın genel hükümlerinin özel ceza yasalarına da uyulanması gerektiği,3167 sayılı yasının 16. maddesindeki düzenlemenin 5237 sayılı Yasanın 52. maddesindeki sisteme aykırı olduğu bu nedenle "Kanunsuz ceza olmaz " anayasa kuralı ve 5237 S.Yasanın 2. maddesi 1 fıkrası ve 2. cümlesi gereğince 3167 S.Yasanın 16. maddesindeki cezanın uygulanma kabiliyeti kalmadıı için var olan suçun kanunlarımızda cezasız kaldığı ve bu nedenle sanığın beraatine karar verilmesi kau adına talep ve mütalaa olunur"

Selam ve saygılarımla...

Adsız dedi ki...

şimdide yeni bir ikilem çıkacak orataya ..şirket çeklerine ceza yok şahıs çeklerine ceza var..:)

Adsız dedi ki...

Evet arkadaşım aynen öyle:))şirket çeklerine ceza yok ama şahıs çeklerine ceza var:))))

Adsız dedi ki...

cıktımı bu yasa...

Adsız dedi ki...

yazık bu insanlara,yazık cıkarın su affıda insanlar islerine baksın..

Adsız dedi ki...

YASA ÇIKMADI ARKADAŞIM LAKİN MECLİSTEKİ BECERİKSİZ KOMİSYONLARIN SAYESİNDE:)
5252 sayılı Yasanın geçici 1. maddesi gereğince özel ceza kanunlarındaki suçların 5237 sayılı yasanın genel hükümlerine uydurulması için 31.12.2008 tarihine kadar süre verildiği ancak bu süre içinde yeni bir yasa yapılmadığı, bu nedenle 1.1.2009 tarihinden itibaren 5237 sa.Y.'nın genel hükümlerinin özel ceza yasalarına da uygulanması gerektiği,3167 Sk.16. maddesindeki düzenlemenin5237 SK 52. maddesindeki sisteme aykırı olduğu bu nedenle Anayasa ve 5237 SK2. maddesinin 1/2 cümlesi gereğince 3167/16-3 maddesindeki cezayı uygulama kabiliyeti kalmadığı için tüm karşılıksız çek keşide etmek suçlarından,bir kısım adliye savcılıklarda takipsizlik yine bir kısım mahkemeler de ise davanın ortadan kaldırılmasına dair kararlar verilmektedir.
ANLATABİLDİMMİ:))

uludağ dedi ki...

yahu arkadaşlar hanginiz hanginizsiniz!!!!! en azından rumuz kullanında kim ne diyor anlayalım. şirketlere ceza yok şahıslara var diyen arkadaş bu konuya ne kdar vakıfsınız. gerçekten kafam karıştı. şahıs çeklerine cezaya devam mı yani şimdi. lütfen biriniz açıklasın.....

Adsız dedi ki...

ULUDAĞ ARKADAŞIM.. 5252 S.kanun ile Çek Kanunu 16/3 uygulaması İLE İLGİLİ OLARAK MESLEKTAŞLARIMIZLA

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=34921

TÜRKHUKUK SİTESİNDE TARTIŞMALARIMIZ VE YORUMLARIMIZ OLDU YUKARDAKİ LİNKTEN BU TARTIŞMALARIMI OKURSANIZ DAHA SAĞLIKLI AYDINLATICI BİLGİLERE ULAŞABİLİRSİN.. YUKARDAKİ YORUM VE YAZILAR O FORMDAKİ TARTIŞMALARDAN VE VERİLEN CEVAPLARDAN ALINTILARDIR.. AMA KESİN OLARAK BELLİ OLAN 31.01.2008 İTİBARİYLE ŞİRKET TÜZELKİŞİLERE VERİLEN KARŞILIKSIZ ÇEKLERDEN DOLAYI CEZA VERİLEMİYECEĞİDİR.. KARŞILIKSIZ ÇEKLERLE İLGİLİ ŞAHIŞLARA VERİLECEK CEZALAR MUĞLAK VE KAFA KARIŞTIRICIDIR.. MAHKEMELER YARGITAYDAN GÖRÜŞ TALEBİ İSTEMİŞ VE CEVABI BEKLEMEKTEDİRLER..

Adsız dedi ki...

"AMA KESİN OLARAK BELLİ OLAN 31.01.2008 İTİBARİYLE ŞİRKET TÜZELKİŞİLERE" OLAN KISIM YANLIŞ YAZILMIŞ DOĞRUSU 31.12.2008 OLACAK

Adsız dedi ki...

o sitede tüzel ve gercek kisilerin tartışması var.. yasa cıkmadan yorumlar yapılıyor.. bekleyelim görelim yasa cıkacak ins... ve karşılıksız ceke af... tuzel ve gercek kişilerede

uludağ dedi ki...

Aşağıda anlatacağım şey bir ailenin bugüne kadar devletten bekledikleri tek şey belki.
2001 yılında Adana’da ilk giyim dükkanını açtı. Üç kardeştiler. En küçük kardeşlerinin bu işe girişmesiyle O da, 2001 de girmişti işte bu işe. 2006 yılına kadar üç kardeşin toplam 19 tane giyim mağazası oldu. Bu mağazaları açmak için bankalardan krediler çektiler. 2006 yılına gelindiğinde en büyük ağabeyin yani “O”nun 9 mağazası oldu. 49’da işçisi. Her mağazayı açıp içini doldurmak için hem önceki mağazaların gelir getirmesi ve hem de banka kredisi gerekiyordu. Kredi, mağazalar iş yaptığı sürece önemli değildi. Derken 2005 yılının başında satışlar düştü. Krediler ödenemez hale geldi.

Para bulunmalıydı hem mağazaları kurtarmak, hem işçilerin parasını ödemek ve hem de kredileri döndürmek için. Tefecilere gidildi. Vadeleri ileriye atılmış çekler karşılığında para bulundu. Basit bir hesaplama: Tefeciden aldığı 40.000,00YTL para için her ay 4.000,00YTL faiz ödeyecekti. Geleceğe umudu vardı.

Her borcu bir yenisiyle kapatmaya uğraştı, her borç için bir çek daha. Gelecek daha da karardı. Bu arada tek kızını biriyle nişanladı. 2006 yılının aralık ayında ne tefecilerle ne de bankalarla uğraşacak takati ve geliri kalmamıştı. Toplamda günlük 4-5.000,00YTL cirosu olan mağazalar artık 500-600,00YTL gelir getiriyordu ve bu sadece kiraları bile karşılamıyordu.

Derken tek kızı; bir buhrana girdi ve ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırıldı. Tam 2,5 ay. 2,5 ay uyutuldu. Bir yanda kızı öbür yanda borçlar.

“O” şeker hastasıydı ve dükkanları karısının ve kızının üzerine yapmıştı. Keşke yapmasaydı…
Nasıl ödeyecekti. İçtiği sigaranın markasını değiştirdi önce sonra Mağazaları satmaya başladı. Tesktil ölmüştü ve alanlar su parası veriyorlardı sanki. Evvela elindeki Dublo’ya banka haciz koydu, sonra ipotekli olan evine. Kiraya çıktılar. Tefeciler çekleri getiriyorlardı. Abi daha yazdırmadık, ödeyecek misin. Ödedi, ödedi, ödedi. Tek mağaza kaldı. Yıllık 36.000,00YTL’ydi 2007 yılında kirası o son mağazanın. Yıllık değil de aylık ödeme yapmak istedi, ödeme konusunda anlaşamadı mağaza sahibiyle. Ve mahkeme tahliyeye karar verdi. Dükkandaki tüm giyim eşyası dışarı atıldı onlarca polisle beraber. 38 yıllık eşi, can yoldaşı karısı, o zamana kadar içine akıttıklarını şimdi koyvermişti. Bir evleri yoktu, bir mağaza yoktu. Ve bir ton giyim eşyası vardı sokak ortasında. Karısının 38 yıllık can yoldaşının bu halini gören “O” başka bir mağazaya bu giyim malzemelerini toptan satmaya kalktı. Parası bir hafta sonra verilecekti. 150-200.000,00YTL’lik mala 20.000,00YTL verilecekti. Giyim malzemelerini toptan alan mağaza sahibi “O”nun borçlu olduğu bir tefecinin arkadaşıydı. Tefeci’de o alacağa el koydu.
Tefecilerden birini vurmayı düşündü önce; sonra karısı ne olacaktı. Kendini öldürmeyi düşündü. 1.500 gün sigorta pirimi vardı ve öldüğünde karısına bir SSK maaşı bağlanabilirdi. Yapamadı. Onu çok seviyordu ondan ayrılmak istemezcesine.


Her şeyden önce karısı için çırpınması gerekiyordu. Ev yemekleri yapan bir yemek dükkanı açabilirdi. Elinde çok az bir para ile karısının son bileziği vardı. Yaptı. İkinci gün, tefecilerden biri borca karşılık dükkanı işletmeyi üzerine aldı. “O”na yol verdi. Haydi sen başka iş yap.
Kiradaydı. Kira parası nasıl ödenecekti. Evinde para edecek bir tek kliması vardı ve sattı. 2.500,00YTL’lik klimaya 550,00YTL verdiler. Sattı, mecburdu. Geçen ayın son kirası verildi. Bu ay satacak bir şey kalmadı. Eşyalarını bir akrabalarının kullanılmayan ambarına kaldırmak için parmağındaki iki yüzükten birini sattı. Eşyalar ambara kaldırıldı ama kendileri ne olacaktı. 2007 yılının sonunda evlendirdikleri ve şimdi 2,5 aylık hamile olan kızlarına taşındılar.

19 mağaza, hepsi bir şekilde battı. Üç kardeş ve onların eşleri çocukları hepsi bir şekilde bu duruma düştüler hemen hemen.
Bu hengame içerisinde karşılıksız kalan çekler hala vardı. Ve bunlardan açılan davalar sonunda nihayet geçen ay çek miktarı kadar para cezası verildi. Hem “O” na hem de hamile kızına. İlki 5.000,00YTL idi. Üç kardeş de benzer şekilde cezalara çarptırıldılar.
5.000,00YTL. Nasıl ödenir hem kızı hem “O” 10.000,00YTL. Daha bir sürü ceza gelecek. Nasıl ödenir, cepte sigara parası bile yok. Nasıl ödenir yemek parası bile yok, nasıl ödenir…ÖDENEMEZ…

Pekiyi ne olacak…Günlük 100,00YTL üzerinden hapse çevrilecek. 50 gün hapis.

Her şeyini kaybetmiş bu adamı, karısını, 2,5 aylık hamile ve deliliğin berisinde olan kızını, kardeşini, yiğenlerini, kardeşlerinin eşlerini ödemeyecekleri adli para cezası yüzünden hapis bekliyor.

Hem de belki çekten dolayı mükerrirlere verilecek cezadan daha çok hapis. Çünkü adli para cezası 100,00YTL üzerinden hapse çevriliyor. Mükerrirlere ise 1-5 yıl arasında hapis cezası veriliyor. Örneğin piyasada 50.000,00YTL’lik bir çekiniz varsa ve karşılıksız çıkarsa 50.000,00YTL adli para cezası veriliyor ve bu da ödeyememeniz durumunda 500 gün hapse dönüşüyor. 500.000,00YTL’lik çekiniz karşılıksız çıkarsa 5.000 gün hapis cezası. 1.000.000,00YTL’lik çekiniz karşılıksız çıkarsa 10.000 gün hapis. Kaç yıl yapıyor biliyor musunuz. 27,5 yıl yapıyor. Ertelemesi yok, başka cezaya dönüşme ihtimali yok.

Çek bedellerini ödeyebilseydiler zaten ödeyeceklerdi ama madem ödeyemediniz devlet alacağına dönüştüğü için ödemezseniz hapsi hak ediyorsunuz demektir.

Sadece Adana’da bu türden davalar nedeniyle binlerce dosya var Asliye Ceza Mahkemelerinin elinde. Savcılarda 1000 lerce adli para cezasının hapse dönüştürülmesi dosyası var.

Şimdi bu insanların devletten tek istekleri var. Biri 60 yaşında biri 57. Tek istekleri var her şeylerini kaybettikten sonra. Hapse girmemek. Mükerrir değiller geleceğe güvenip çekle borçlanmışlar ve gelecek umdukları gibi olmamış. Kimseyi dolandırmak istememişler. Ve bütün mağazalarını satıp, evi arabayı her şeyi tüketip borçları ödemeye çalışmışlar ve hala kaçmıyorlar…Şimdi tek istek…Hapse girmemek. Biri çıkıp da bana çek nedeniyle verilen para cezasının nasıl olup da mükerrirlere verilen cezadan daha ağır sonuç doğurduğunu açıklayabilir mi?
Biri bana çıkıp da; çekin karşılıksız çıkması nedeniyle verilen para cezasının tecavüzcülere verilen hapis cezasından daha fazla cezayı gerektirmesini açıklayabilir mi? Devletten tek istek; Başka kanunlar gereğince verilen (TCK dışındaki) para cezalarının adli para cezasının infaz rejimi kapsamından çıkartılması veya çekten dolayı verilecek adli para cezasının hapse dönüştürülmesinin kaldırılması.

Belki binlerce insanın isteği budur…

uludağ dedi ki...

BENCE EN YAKIN ZAMANDA BU ÇEK OLAYINA BİR AÇIKLIK GETİRİLMELİDİR.
ÖZELLİKLE TÜZEL VE GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN. HAKSIZMIYIM ARKADAŞLAR..

Adsız dedi ki...

HAKLISINIZDA; ACIKLIK GETİRİRKENDE ÖZEL TÜZEL DEGİL.TÜM KARSILIKSIZ CEKLERE AF GETİRİLMELİ. BU KADAR MAGDUR İNSAN VARKEN..

Adsız dedi ki...

MUTLAKA EN KISA ZAMANDA BİR DÜZENLEME YAPILACAKTIR MUSTERİH OLUN TUZEL KİŞİLER AYNI EYLEMDEN CEZA ALMAZKEN GERÇEK KİŞİLERİN CEZA ALMASI HAKKANİYET İLKELERİNE AYKIRIDIR.
YAPILACAK BİR DÜZENLEMEDE AF DEĞİLDE DAHA AĞIR BİR YAPTIRIMI GEREKTİREN YASA ÇIKARILSA DAHİ BU YASANIN İLANINDAN İTİBAREN İLERİYE DÖNÜK UYGULANMAYA BAŞLAYACAKTIR.. 01.01.2009 TARİHİNDEN O YASANIN KABUL TARİHİNE KADAR OLAN YASA BOŞLUĞU NEDENİYLE, YASANIN ÇIKTIĞI TARİHTEN ÖNCEKİ TÜM DURUMLAR SANIĞIN LEHİNE UYGULANMASI GEREKTİĞİNDEN TÜM DAVALAR HÜKÜMSÜZ KABUL EDİLECEK İNFAZI YAPILMAYAN VEYA İNFAZ AŞAMASINDA OLAN HER KİŞİ "KANUNSUZ CEZA OLMAZ" HÜKMÜNDEN FAYDALANACAKTIR..

ÇOK KISA ZAMANDA BU DUYURULAR YAPILIR.. MÜSTERİH OLUN
HUKUKÇU...

Adsız dedi ki...

AŞAĞIDA KARŞILIKSIZ ÇEKTEN DOLAYI VERİLEN ÖRNEK BİR MAHKEME KARARI VARDIR.. ÇEKLERLE İLGİLİ İNFAZLAR DURDURULMUŞTUR


KONYA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
2007 / 866 E., 2008 / 211 K. Ek karar tarihi 15.01.2009

5252 saylı TCK nun yürürlük ve uygulama şeklindeki geçici 1. maddesi 5237 sy TCK nun 2,5,7/2,45/1 ve 52 maddelderinden anlaşılacağı üzere özel yasalardaki aykırı hükümlerin 31.12.2008 tarihine kadar uygulanabileceği bu tarihten sonra 5237 sy TCK nun yukarıda bahsedilen maddelerinde ve genel hükümlerinde ceza nevi olarak hapis cezası ve gün para sistemi öngörüldüğü, bu durumda çek cezaları için düzenlenen para cezalarının uygulama kabiliyetinin kalmadığı, 5728 sy Temel Ceza Kanunlarına uyum amacı ile çeşitli kanunlarda ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunda yapılan değişiklik ile çek yasasında değişiklik yapılmadığı, bu durumda çek yasasındaki müeyyidenin uygulama kabiliyetinin kalmadığı anlaşıldığından cezanın durdurulmasına karar vermek gerekmiştir.
Ancak 1999 yılından bu yana çıkarılan af yasaları ve TCK ile CMK nun tümü ile değiştirilmesi, uyarlama çalışmaları yapılması esnasında geriue yönelik olarak kanun haricinde Yargıtay kararları ve uyum asaları ile uygulama yapıldığından bu aşamada ortadan kaldırma kararı vermenin mevcut uygulmayaya aykırı düşeceği kanısı ile aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1) Hükümlü ........... ve ............ A.Ş. hakkında mahkememizden verilen ......... tarih ve .............. esas ve karar ile ilamatın ......... sırasında işlem gören İNFAZIN DURDURULMASINA
2) Bu aşamada ORTADAN KALDIRMA TALEBİNİN REDDİNE,
3) Karardan bir suretin Konya C. Başsavcılığı' na gönderilmesine
Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu itirazı kabil olmak üzere karar verildi. 15.01.2009

selam ve saygılarımla

Adsız dedi ki...

cok cok özür 21.1.2009 tarih 11.05 de yazan Adsız arkadas. bu agır para cezasını ödemeyen ve infaz icin aranan kisiler icindemi gecerli.
gecerli ise nereye ne zaman basvurmalı.bilgilendirseniz sevinirim.

Adsız dedi ki...

RABBİM AKP den razı olsun,hapis cezalarını kaldırdıgınız icin,su anda inanın bırakıp kalbi hücrelerim dua ediyor.mazlumların duası yeter sizlere,
YOLUNUZ ACIK OLSUN.

Adsız dedi ki...

21.01.2009 11:39 da yazan adsız arkadaşım:
Bu karışıklık sonucu yargı mensupları en geç ocak sonuna kadar bir açıklama yapacak ve bu karmaşa netleşecektir.. yasa netleştikten sonra bu durumdakiler yani infazı çıkmış olanların adliyelerin infaz ilamat servisinde durumlarını sorgulatabilir infazlarının kaldırılmasını talep edebilirler. fakat durumun netleşmesini beklemek bu durumdakiler için daha sağlıklı olur diye düşünüyorum..

Hukukçu

uludağ dedi ki...

arkadaşlar her şehrin mahkemesinin çekle ilgili aldığı kararlar birbirinden farklı!! kimi mahkemeler şahıs çeklerinede beraat veriyor.kimisinde ise hapis kararı devam ediyor.
BUNUN HANGİSİ DOĞRU UYGULAMADIR BİR BİLEN VARMI. AYRICA EN ÖNEMLİ KONU İSE 2008 DE VERİLEN HAPİS KARARLARINDAKİ İNFAZLAR VE ARANMALAR NE OLACAK.
ACİLLL CEVAPLARMISINIZ?

HASAN AYDIN
SAYGILARIMLA

Adsız dedi ki...

http://www.haber3.com/news_detail.php?id=442058 adresinde bir haber var arkadaşlar..ayrıca bugün aldığım bir duyumla savcılar infazları durduruyorlarmış..BİLGİLERİNİZE..

Adsız dedi ki...

Uludağ arkadaşım..

Anayasanın 153. maddesinin 3. ve 4. fıkraları gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukukî boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar.
Buna rağmen verilen sürede boşluğun doldurulmadığı veya doldurulamadığı durumlar olabilir. Böyle bir durumda iptal hükmü yürürlüğe girer.
T
ük Ceza Kanunu Madde 7 (765 s.k. Madde 2): Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.
saygılarımla

Adsız dedi ki...

İNFAZI VEYA ARAMASI ÇIKMIŞ KİŞİLER İÇİN::
5252 sayılı TCK YUŞHK’un 9. maddesi, lehe kanunun belirlenmesinde en önemli düzenlemedir. Kanunun 9/3 maddesine göre, lehe olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenir.

Maddede ayrımy apılmaksızın önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümlerinden bahsedildiğine göre lehe kanunun tespitinde önceki kanunlar ve sonraki kanunlar blok olarak karşılaştırılacaktır. Başka bir deyişle sadece ceza açısından değil cezanın infazı açısından da kanunlar arasında karşılaştırma yapmak gerekecektir.
Doktrin ve yargı kararları da aynı görüşe işaret etmektedir. Nitekim 5237 sayılı TCK’nun 7/3 maddesi, erteleme, koşullu salıverme ve tekerrürü derhal uygulama kuralı dışında tutarak, lehe kanun uygulanmasında göz önüne alınması gereken bir düzenleme olarak belirlemiştir.

Lehe kanunun tespitinde soyut olarak hangi kanunun diğerine göre lehe olduğunu söylemek mümkündür. Sözgelimi eylemi suç olmaktan çıkaran, hapis cezası yerine adli yada idari para cezası getiren, şikayetten vazgeçme varsa, suçun takibini şikayete yada diğer kanuna göre oluşmamış şarta bağlayan, suçu zamanaşımına uğratacak şekilde zamanaşımı süresini kısaltan, sonradan meydana gelecek bazı durumların cezaya ve infaza etkisini değiştiren kanun lehe kanundur.
Cezaların alt ve üst sınırlarındaki değişikliğe göre ise alt sınırları aynı, üst sınırları farklı olan cezalarda üst sınırı az olan, üst sınırları aynı alt sınırları farklı olan cezada alt sınırı az olan, üst ve alt sınırları birbirinden farklı ise somut uygulamaya göre belirlenecek ceza lehedir.

KANUNUN SUY SAYMADIĞI 1 TAKVİM GÜNÜ DAHİ FAİLİN LEHİNE OLACAĞINDAN İNFAZLAR YAPILMAYACAK CEZAEVİNDE CEZASINI ÇEKENLER SALIVERİLECEKTİR..

Saygılarımla

Adsız dedi ki...

Ne zaman nereye başvurmalı lütfen bilgilendirirmisiniz..

pervin dedi ki...

Arkadaslar adli para cezasından infazı olan ne zaman serbest olunur. ceza 2007 infaz durumu durursa ne zaman durur bilgilendirirmisiniz...

Adsız dedi ki...

21.01.2009 14:21 adsız:

her şehrin mahkemesinin çekle ilgili aldığı kararlar birbirinden farklı. kimi mahkemeler şahıs çeklerinede beraatveriyor kimisinde ise hapis kararı devam ediyor. o yüzden biraz beklemekte fayda var fakat durum ne olursa olsun ne yasa çıkarırlarsa çıkarsınlar bu tarihten önceki tüm durumlar failin lehine kullanılacağından karşılıksız çek ve bundan doğan adli para cezaları ortadan kalkacaktır..
Saygılarımla...

uludağ dedi ki...

SEVGİLİ ARKADAŞLAR BİLGİ OLARAK BU SAYFAYA YAZDIĞIN HER ŞEY DOĞRU İSE SİZDEN BAŞVURU YAPACAĞIMIZ MERCİLERİ MAKAMLARI VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİNİDE BİLDİRİRSENİZ. DAHADA AÇIKCASI BİZİ NE YAPACAĞIMIZ KONUSUNDA DOĞRU ADRESLERE YÖNLENDİRİRSENİZ. İNANIN BİNLERCE İNSANIN DUASINI ALACAKSINIZ.

ÇÜNKÜ İFLAS ETMEK SUÇ DEĞİL.
DOLANDIRMAK SUÇ...

Adsız dedi ki...

Uludag arkadas takip etmedinizmi.. RABBİM razı olsun.. bir hukukcu ismini soyismini yazsa idi keske.bekleyin ocak ayı sonuna kadar.Adliyedeki infaz burosuna gidip bir dilekce ile başvurdugunuzda düşecetir yazıyor.21.01.2009 12:26 sate yazan adsız hukukcu
RABBİM sizdende razı olsun.

uludağ dedi ki...

arkadaşlar her kafadan farklı ses çıkıyor. kimisi diyorki tüm davalar düşer ama kimisidfe diyorki tüzel davalar düşer gerçek kişiler hapi hangisi doğru...

kemal gülal

Adsız dedi ki...

ULUDAĞ 21.01.2009 16:03

5237 Sayılı T.C.K.’nın 3. Maddesi adalet ve kanunun önünde eşitlik ilkesidir..
(2) Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, millî veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer TOPLUMSAL KONUMLARI yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz.

TÜZEL KİŞİLERE CEZA VERİLMEMESİ ANAYASANIN 5237 3 VE 2 MADDELERİNE AYKIRI OLARAK KABUL EDİLECEĞİNDEN AYNI SUÇTAN GERÇEK KİŞİLEREDE CEZA VERİLEMEZ.
SAYGILARIMLA

uludağ dedi ki...

TEŞEKKÜR EDİYORUM SAYIN ARKADAŞIM. UMARIM VE DİLERİM Kİ HERŞEY BURADA SİZİN YAZDIĞINIZ GİBİ OLUR...

Adsız dedi ki...

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun:
MADDE 3. - (1) Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur.

(2) Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz.

Tüzel kişi faillerine ceza verilmezken, Gerçek kişilere aynu suçtan dolayı ceza verilmesi Anayasaya aykırıdır.
Yeni çek kanunu hazırlansa bile yasa geriye doğru işlemeyeceğinden bu tarihe kadar yargılanması devam eden, yargılanması tamamlanmış olupta infazı tamamlanmamış tüm cezalar düşmüş olarak kabul edilecektir.. Yargıtay bu doğrultuda içtihat hazırlamakta olup hazırlandığında tüm adli birimlere gönderecektir..

Hukukçu

uludağ dedi ki...

ŞU ANDA YAPMAMIZ GEREKEN ŞEY HÜKÜMETTEN BİRİLERİNİN ÇIKIP SİZİN SÖYLEDİĞİNİZ ŞEYLERİ TEYİT ETMESİNİ BEKLEMEKMİDİR YANİ. PEKİ BU BİZİM KONUŞTUKLSRIMIZIN AKSİNE BİR KANUN YAPILABİLİNİRMİ. YANİ BÜTÜN BİZİM KONUŞUP ÜZERİNDE ANLAŞTIĞIMIZ FİKİRBİRLİĞİNE VARDIĞIMIZ ŞEYLERİN TERSİ GELİŞMELER YAŞAMA ŞANSIMIZ VARMI???
YOKSA KOPÇALARI KOYVERİP SEVİNÇ ÇIĞLIKLARIMIZI SEVDİKLERİMİZLEDE PAYLAŞALIM MI. LÜTFEN BU KONUDAD DA İÇİMİZİ RAHATLATIRSANIZ ÇOK SEVİNECEĞİZ.

Adsız dedi ki...

ULUDAĞ ARKADAŞIM İHTİMALLER FAZLA DEĞİL SIRASIYLADA ŞUNLAR:
1-HAZIRLANAN YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDECİLERİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ PARA CEZASI ÖNGÖRÜLMEKTE İDİ VE BU PARA CEZALARI HAPSE ÇEVRİLMEYECEK İNTERNETTE BU KİŞİLERİN İSMİ DUYRULACAKTI VE BANKALARDA 5 YIL SÜRE ÇEK HESABI AÇAMAYACAKLARDI.... YASA BU ŞEKİLDE ÇIKACAK VE BU SORUN ÇÖZÜLECEK TABİKİ AKLA GELEN GEÇMİŞ TARİHLERDE BU SUÇU İŞLEYENLERİN DURUMU.. ŞU ANDAKİ DURUMDAN FARKSIZ CEZALAR DÜŞECEK:)
2- AKP VE MALİYE BAKANLIĞI KENDİLERİ İÇİN KAZANÇ KAPISI OLAN BU UYGULAMANIN SEKTEYE UĞRAMASINDAN RAHATSIZ OLUP BİR YASA ÇIKARIP GEÇMİŞE DÖNÜK UYGULAMANIN DEVAM EDECEĞİNİ İSTEYEBİLİRLER Kİ.. BU DURUMDA YASAYA AYKIRI BİR KANUN ÇIKARMIŞ OLURLAR (FAİLLERİN LEHİNE OLAN HÜKÜM UYGULANMADIĞI İÇİN) ÇIKARDIKLARI KANUN ANAYASA MAHKEMESİNE GİDER VE ANAYASA MAHKEMESİ GEÇMİŞE DÖNÜK UYGULAMANIN KABULÜ YÖNÜNDE GÖRÜŞ BİLDİRİRSE (BUYUK OLASILIKLA BÖYLEDE OLUR, HAŞİM KILIÇ FAKTÖRÜ:)) AYNI TAS AYNI HAMAM MAĞDURİYETLERE DEVAM..
BU GEÇEN SÜREDE İNFAZLAR UYGULANMAZ... MAĞDURLARIN TEK AVANTAJI BU OLUR SADECE..
3- YENİ YASA YAPILMAZ VE ESKİ KANUNA DÖNÜŞ OLUR (KARŞILIKSIZ ÇEK FAİLLERİ 1 YILDAN 5 YILA KADAR CEZA VERİLMESİ) BU TARİHTEN ÖNCEKİ HİÇ BİR EYLEM İÇİN CEZA UYGULANMAZ

SAYGILAR

uludağ dedi ki...

BU KONUDA HUKUKÇU BÜYÜKLERİMİZ NE DİYORLAR ACABA MERAK EDYORUM DOĞRUSU. ŞİMDİ BU KONU ACABA NE ZAMAN GAZETELERDE MANŞETİ BULUR. ESAS O ZAMAN ÇEŞİT ÇEŞİT FİKİRLER GELECEK. ANCAK SANIYORUM Kİ HUKUK VE ANAYASA YÖNÜNDEN ŞU ANKİ POZİSYONU AÇIKLAYICI VE BAĞLAYICI MADDELER MEVCUTTUR. DEĞİL Mİ.

Adsız dedi ki...

BEKLEYELİM GÖRELİM.. BİR HUKUKÇU ARKADAŞ VAR BU FORMDA GÖRÜŞLERİNİ BİLDİRMİŞ BİZİ MUTLAKA BİLGİLENDİRECEKTİR DİYE UMUT EDİYORUM.. HAYIRLISI BAKALIM

KORHAN17 dedi ki...

21.01.2009/21.13 ZAMANLI YAZIYI YAZAN ARKADAŞIM,İKİ NOLU İHTİMALİNİZDE DİKKATİNİZDEN KAÇAN BİR ŞEY VAR SANIYORUM. AKP HÜKÜMETİ VEYA MALİYE BAKANLIĞI BUNDAN KAYDA DEĞER BİR GELİR ELDE EDEMİYORLAR ASLINDA. SEBEBİ İSE GERÇEKTEN MADUR OLAN İFLAS EDEN VEYA ZUHUREN CEZA ALMIŞ İNSANLAR ZATEN BU BEELLERİ ÖDEMEK İSTEYİP ÖDEYEMEYEREK CEZAEVİNE GİRENLER.ORADA DA ÖDEYEMİYORLAR TABİ ADLİ PARA CEZALARINI.. SAHTEKARLIK YAPANLAR İSE ZATEN MİNARENİN KILIFINI HAZIRLADI İÇİN SORUNSUZ DEVAM EDİYOR HAYATINA..

Adsız dedi ki...

Hukukçu arkadaşımız ismini verseydi çok iyi olacaktı ama aklımada şu gelmiyor değil, bu durumda avukatların kazanç kapısı önemli ölçüde kapanacak, meslektaşların tepkisinden çekiniyor her halde.. mağdurlara bilgi verdiği için:) Allah razı olsun yinede mağdurların tarafını tutan bir hukukçunun olmasını bilmek çok sevindirici Allah bin kere razı olsun.. sevindirici haberlerini ve çözüm konusunda bizi yönlendirmesini sabırsızlıkla bekliyoruz..

Adsız dedi ki...

21.01.2009 21:31 YAZAN ARKADAŞ..

KİŞİNİN PARASI OLSA ALACAKLI TARAFA YATIRIR HEM BORCUNDAN HEMDE CEZADAN KURTULUR BUNU BİZDE BİLİYORUZ AMA KAZIN AYAĞI HER ZAMAN ÖYLE DEĞİL.. BEN HİÇ KİMSENİN TİCARETTE ART NİYETLİ OLDUĞUNUDA DÜŞÜNMÜYORUM.. (DOLANDIRICILIĞI MESLEK EDİNMİŞLER HARİÇ)

MALİYE BAKANLIĞI 2007 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN ADLİ PARA CEZALARINDAN SAĞLANAN GELİRLERE BAKMANI TAVSİYE EDERİM (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İNTERNET SİTESİNDE MEVCUT)TANIDIĞI İFLAS ETMİŞ ARKADAŞI VEYA AKRABASI HAPSE GİRMESİN DİYE MAĞDURA YARDIM EDEN VE ALACAKLI TARAFIN AVUKATININ DAVADAN VAZGEÇSİN DİYE MÜRACATINDA UÇUK MİKTARDA PARA İSTEMESİNDEN DOLAYI MALİYEYE PARA CEZASINI YATIRMAKLA YETİNEN EŞ DOST BİNLERCE KİŞİ MEVCUT.. HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN MALİYE HESABINA GEÇEN PARA KÜÇÜMSENMEYECEK MİKTARDA.. EN AZINDAN ÖRNEKLERİNİ BEN BİLİYORUM..

OLAYLARA BU ŞEKİLDED E BAKMANI ÖNERİRİM
SAYGILAR..

Adsız dedi ki...

Sonuc ne olursa olsun..
hapis cezası kalkıyor..

KORHAN 17 dedi ki...

EVET RAKAMLAR SON DERECE BÜYÜK..

uludağ dedi ki...

BÖYLESİNE SAÇMA BİR SEBEPTEN DOLAYI İNSANLARIN KADERLERİYLE,HAYATIYLA, İŞİYLE,AİLESİYLE VE GELECEĞİYLE OYNANIRMI ARKADAŞIM. BUNU HANGİ VİCDAN SAHİBİ HANGİ AKLI SELİM İNSAN KABUL EDERKİ.AYRICA İFLAS ETMEK NE ZAMANDAN BERİ SUÇ YA. VARMI BÖYLE BİŞEY.HERKES AKLINI BAŞINA DEVŞİRECEK VE İNSAN ODAKLI KANUNLAR YAPACAK. PARA VE ŞEREFSİZLİK ODAKLI DEĞİL.YOKSA HEWRKES BİRGÜN CEVABINI Bİ ŞEKİLDE ALIR KARDEŞİM O KADR SÖYLÜYORUM..

KORHAN17 dedi ki...

MAHKEMELERDE GÖRÜLEN 70 BİN DAVANIN DÜŞECEĞİNDEN BAHSEDİYOR PROF. DR. ADEM SÖZÜER..CEZAEVLERİNİN ŞU ANDAKİ MEVCYT KAPASİTESİ DOLU OLMAKLA BERABER 100 BİN KİŞİ CİVARINDA BİLİYORUM.MEVCUT SİYASİ HÜKÜMET BİR ŞEKİLDE CEZALARI KALDIRMAK ZORUNDAYDI .ADALET BAKANIDA AF YOK HİÇ BİR ŞEKİLDE AF YOK AÇIKLAMALARI YAPIYORDU..VE BU AMACA YÖNELİK OLARAK 3167 SAYILI ÇEK KANINUNU 31.12.2008 TARİHİ İTİBARİ İLE, TCK KANUNU MADDELERİYLE UYUMLU HALE BİLEREK GETİRİLMEMİŞ OLABİLİR..DİYE DÜŞÜNÜYORUM..

uludağ dedi ki...

O KADAR DA BASİT OLAMAZ. AYRICA ŞU ANDA HİÇ BİR YERDE GÜNDEME ALINMADI. SÖZENERİN DIŞINDA KİMSE BU KONUDA YORUM YAPMIYOR HER NEDENSE.

Adsız dedi ki...

21.01.2009 22:04 KORHAN17:

ADALET KOMİSYONUNDA GÜNDEMDE OLAN BİR KONUYDU BUDA YENİ TÜRK TİCARET YASASI..
MALİYE BAKANLIĞI ADLİ PARA CEZASININ VE ÖDENMEMESİ SONUCU HAPİS CEZASINDA ISRARCIYDI.
SANAYİ BAKANI ZAFER ÇAĞLAYAN ÇEKLERİN VADE TARİHİNDE ÖDENMESİ KONUSUNDA ISRARCIYDI..
DEVLET BAKANI NAZIM EKREN EKONOMİK SUÇA EKONOMİK CEZA OLUR ÖZGÜRLÜĞÜNDEN ALIKONAMAZ VE BANKALARIN ÖDEMESİ GEREKEN LİMİTİN YÜKSELTİLMESİ KONUSUNDA ISRARCIYDI..
BANKALAR BİRLİĞİ VADE TARİHİ VE BANKALARIN ÖDENMESİNDE MÜKELLEF OLDUĞU LİMİTİN YÜKSELTİLMESİNE KARŞIYDI..

BU YÜZDEN MUTABAKAT SAĞLANAMADI VE YASA TAMAMLANAMADI....

SAYGILAR...

KORHAN 17 dedi ki...

KONUYLA YAKINDAN ALAKALI VE SON DERECE BİLGİLİSİNİZ FAYDA SAĞLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER..

Adsız dedi ki...

Yasa tamamlanmadı ama yasa acıklıgından. af var.
01.01.2009 TARİHİNDEN O YASANIN KABUL TARİHİNE KADAR OLAN YASA BOŞLUĞU NEDENİYLE, YASANIN ÇIKTIĞI TARİHTEN ÖNCEKİ TÜM DURUMLAR SANIĞIN LEHİNE UYGULANMASI GEREKTİĞİNDEN TÜM DAVALAR HÜKÜMSÜZ KABUL EDİLECEK İNFAZI YAPILMAYAN VEYA İNFAZ AŞAMASINDA OLAN HER KİŞİ "KANUNSUZ CEZA OLMAZ" HÜKMÜNDEN FAYDALANACAKTIR..

KORHAN17 dedi ki...

YENİ YASADA CEZA HÜKMÜ OLSADA ,YASANIN ÇIKTIĞI TARİHE KADAR GÖRÜLMÜŞ CEZA DAVALARINDAN BİR SONUÇ ALINAMAYACAK . VE YASA SONRASI FİİLLER İÇİN BUDA BİR FİKİR KARIŞIKLIĞINA SEBEP OLACAK.ANLADIĞIM KADARIYLE..

uludağ dedi ki...

ŞİMDİ BEN CAN ALICI SORUYU SORMAK İSTİYORUM.SÖZÜN ÖZÜ OLARAK ŞUAN İÇİN HANGİ KANUNU ÇIKARIRKARSA ÇIKARSINLAR ARTIK ÇOK GEÇ Mİ DİYECEĞİZ. YANİ GÖRÜLMÜŞ VE GÖRÜLMEKTE OLAN ÇEK DAVALARI,İÇERDEKİLER VE İNFAZI BEKLEYEN ARANMAKTA OLAN KİŞİLER İÇİN SERBEST BIRAKILMAKTAN VE DAVALARI DÜŞÜRMEKTEN BAŞKA YAPABİLECEKLERİ BİŞEY KALMADIMI BUNU MU DİYORUZ. BUMUDUR YANİ. KESİN MİDİR.DAVALARIN DÜŞMEMESİ İÇİN HÜKÜMETİN YAPACAĞI BİŞEY KALMAMIŞMIDIR. ARTIK DAVALAR MECBUREN DÜŞMÜŞMÜDÜR ARKADAŞLAR BİRİ BUNU AÇIKLASIN ÇATLAYACAĞIM YAHU. KAFAM ALLAK BULLAK OLDU ..LÜTFEN YA..TARDIM Bİ BİLEN HUKUKÇU ARKADAŞOM YOKMU ARTAMIZDA.. BİZE BUNU HUKUKİ AÇIDANDA AKTARABİLECEK.. BEKLİYORUM İVEDİLİKLE...

Adsız dedi ki...

KORHAN17:
HERKES SABIRSIZLIKLA BUNUN NETLEŞMESİNİ BEKLİYOR.. KAÇAK DURUMDA YAŞAMAK CEZAEVİNDE BULUNMAKTAN DAHA ZOR BİR YAŞAM BİÇİMİ O TEDİRGİNLİĞİN O HUZURSUZLUĞUN TARİFİNE KELİMELER BİLE YETERSİZ KALIR.. BU DURUMDA YAŞAYANLARI SAYGIYLA SELAMLAMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY GELMİYOR ŞU AN İÇİN.. AMA BİRAZ DAHA SABIR DİYORUM HER ŞEY GÜZEL OLACAK İNŞALLAH..
SAYGILAR

Adsız dedi ki...

Uludağ arkadaşım:
Adli para cezasından ve bunun infaza çevrilmesinden dolayı aranması olan bir kişi yakalansa yüzde 80 infazın uygulamıyacağından sebeple savcılıkca serbest bırakılır durumun netleşmesi beklenir. Ama işi sağlama almak açısından bir süre daha yakalanmamya özen gösterilmeli:) En son aldığım bilgiye göre yargıtay ceza kurulu bir genelge hazırlamakta ve bu genelgede cezaların düşürülmesi konusunda görüş aldıkları yönünde.. Herkese Yakalanmadan bir haftanın daha geçmesi temennisiyle:)

KORHAN 17 dedi ki...

HAKLISINIZ, BİLİRİM CEZAEVİNDE YAŞAMAKTAN DAHA ZORDUR O TEDİRGİNLİĞİ VE HUZURSUZLUĞU YAŞAMAK..HEPİMİZ BEKLİYORUZ SABIRSIZLIKLA,SABIRSIZLIĞIMIZI İSE BİR AN ÖNCE HUZURA KAVUŞMAK İÇİN DUA EDEREK YENMEYE ÇALIŞIYORUZ..

Adsız dedi ki...

ALLAHIMA ŞÜKÜRLER OLSUN.. AK PARTİ 2003 DEN İTİBAREN MAĞDURLARA AÇMIŞ OLDUĞU KUYUYA KENDİSİ DÜŞMÜŞTÜR.. AK PARTİ İLETİŞİM BAŞKANLIĞINA SANAYİ BAKANLIĞINA TİCARET BAKANLIĞINA MİLLETVEKİLLERİNE BİNLERCE MEKTUP YÜZBİNLERCE MAİL ATIP BAKANLARIN KAFALARININ KARIŞMASINA SEBEB OLAN VE MUTABAKAT SAĞLANMASINI ENGELLEYEN YÜZBİNLERCE MAĞDURDAN ALLAH BİNLERCE KEZ RAZI OLSUN..

uludağ dedi ki...

sevgili arkadaşlar duygusal anlatım ve yaklaşım yerine daha mantıklı ve hukuki açıklamalar yapılırsa herkes için daha iyi olacak. ayrıca az önce sorduğum sorulara hala cevap bekliyorum.

Adsız dedi ki...

ARKADAŞLAR

BEN SU AN YARGITAY CEZA DAİRESİ HAKİMLERİNDEN YAPTIGIM GÖRÜŞMEDE 01.02.2009 TARİHİNE KADAR İCTİHATLAR HAZIRLANIRMIŞ,O TARİHTEN SONRA GECMİŞE YÖNELİK BÜTÜN CEKTEN ALINAN HAPİS CEZASI VE ADLİ PARANIN CEZASI UYGULANAMAYACAKMIŞ, YANİ 01.02.2009 TARİHİNDE AF CIKIYOR,
BİLGİLERİNİZE
SAYGILARIMLA

uludağ dedi ki...

Çek Yasası tartışılıyor

Yargıtay kaynakları, genel ilkenin yürürlüğe girmesinin bir idari af sonucu doğuracağını doğruladılar. Yargıtay 10. Ceza Dairesi de Çek Yasası’ndaki tüzel kişilere idari para cezaları verilmesine iişkin düzenlemenin, bu çerçevede olup olmadığını hala tartışıyor. Yargıtay’ın, Çek Yasası’nın bu hükümlerini de affa sokması halinde, çek davaları içinden çıkılmaz bir hal alacak.
’Taklit’e de beraat

Hükümetin, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından sonra düşmelerini önlemek amacıyla düzenleme yapmak için harekete geçtiği 9 bin taklit davası da kurtarılamayacak. TBMM Genel Kurulu gündemindeki bu düzenleme çıksa bile geriye yürümeyeceği için lehe kanun olarak TCK’nın genel ilkeleri uygulanacak. 9 bin taklit dosyası ile ilgili mahkûmiyet kararları, "KHK ile ceza verilemez" diye bozularak, beraat kararları verilecek. Yargıtay, marka taklitçiliği dosyalarının durumunu önümüzdeki günlerde ele alacak.

Tam bir perişanlık

CHP’li İsa Gök, "Bu, Cumhuriyet tarihinde çıkarılan en büyük idari aftır. Tutuklu olanların hepsi çıkacak. Etkilenen tüm işlemler için yeni kanun çıkarmak lazım. Hiçbir markanın güvencesi yok. Her türlü markanın taklidi yapılabilir. Yargıtay ve mahkemeler perişan olacak" değerlendirmesini yaptı.

Gözden kaçan olabilir

AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Gözden kaçmış birşey olabilir, ama büyük oranda uyum temin edildi. O nedenle bu sene bu maddenin yürürlüğü için yeni bir değişiklik yapılmadı. Uyumu yapılmadık çok az yasa var" dedi. Adalet Komisyonu Başkanvekili Hakkı Köylü ise idari af değerlendirmesine karşı çıktı. Geçen şubat ayında 170 kanunda bu uyarlamanın yapıldığını, arkasından Kabahatlar Kanunu’nun çıkarıldığını savunan Köylü, "Bazılarını suç olarak değerlendirdik, bazılarını para cezasına çevirdik. Sadece Anayasa Mahkemesi’nin bazı maddelerin iptali nedeniyle Markalar Kanunu’nda sorun var. Onu da Genel Kurul gündemindeki yeni düzenlemeyle çözeceğiz. Ama onda da tazminat yönü olduğu için sorun olmuyor" diye konuştu.

YUKARIDAKİ DURUMDANDA ANLAŞILACAĞI ÜZERE HÜKÜMET KANADI DFİYORKİ SON SÖZ BİZDEDİR. SORUN YOK. ÇEK KANUNUNDADA ESKİ HÜKÜMLER GEÇERLİDİR.YADA BİZ YAPACAĞIMIZ YENİ KANUNLA AYNI CEZALARI VERDİRECEĞİZ. BU NE LAHANA TURŞUSU BU NE PERHİZ ARKADAŞLAR... BEN ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİM DOĞRUSU..

ŞİMDİ NE OLACAK HÜKÜMET YETKİLİSİ YOK ÖYLE BİŞEY HERŞEY ESKİSİ GİBİ DİYOR. ONUDA BOŞVERİN KARŞILIKSIZ ÇEKİ TÜM BUNLARDAN AYRI TUTARAK ÇEKLE İLGİLİ YASAL PROBLEM YOK ESKİSİNE DEVAM DİYOR.. VAR MI AKSİNİ İDDİA EDEN ARKADAŞLAR SORUYORUM SİZE... LÜTFEN YA BUNALDIM VALLA.. BİZDE DOĞRU DÜRÜSR KANUN YOL YORDAM BİLEN Bİ HUKUKÇU YOKMU ARKADAŞIM.

Adsız dedi ki...

:) evet arkadaş Uludağ, siz mevzuyu yanlış anlamışsınız.. konuyuda tam anlamamışsınız..yukarıdaki metinleri bir okumanız faydalı olacaktır sanıyorum.. saygılarımla..

uludağ dedi ki...

YANLIŞ ANLAMISSAM DOĞRUSUNU İZAH ETMENİZİ İSTİRHAM EDEBİLİRMİYİM.. LÜTFEN....

Adsız dedi ki...

kısaca bir hafta on güne kadar bu güne kadar yazılmış ,davası devam eden veya sonuçlanan çek cezaları için hapis cezası kalkacak..

Adsız dedi ki...

ayrıca şu anda çek cezasından dolayı açık ceza evinde cezasını çeken bir arkadaşımla telefon görüşmesi yaptım bu sabah;cezaevi idaresi bu suçla ilgili yatanlardan birer dilekçe almış geçtiğimiz günlerde..çek kanunu ile ilgili deyişiklikten faydalanarak tahliyemi istiyorum şeklinde..

Adsız dedi ki...

Uludağ arkadaşım:
Kanundaki bu tür karışıklıklar hukukçuların her zaman karşılaştığı bir durum değil.. Bu yüzden her hukukçunun bu duruma bir yorum getirmesi gayet doğal çünkü bir kesim Avukatında bu durumdan rahatsız olma durumu var, edinilen gelirler açısından.. şu anda yasaya getirilen yorumlar açısından karmaşa yaşanmakta buda çok normal..
Hükümet temsilcilerinde bu konuda itirazı var onlarda kendi çıkarlarını düşünmekte, yasayı tamamlayamanın vermiş olduğu eksikliği kimseye yansıtmak istememekte ve gelir kapılarının kapanmasından rahatsız olmaktadırlar.. Çünkü tüm bütçesini vergiler, cezalar ve özelleştirmeler üzerine kurmuş bir hükümetle karşı karşıyayız.
Ama yasa açık, tüzelkişiliklere verilen cezalar kalkmıştır, bunada kimsenin bir itirazı yok, gerçek kişilere aynı suçtan ceza verilmesi kanunların eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu yüzden tüzel ve gerçek kişiler hakkındak, çek suçlarına verilen adli para cezaları ortadan kalkmıştır..
Şu andaki durum ise kısaca şudur: Yasada gerekli düzenlemeler yapılamadığı için 2003tarihinden önceki çek yasasına dönüş olmuştur.. Bu durumda 2003 tarihinden sonraki tüm çek suçları cezasız kalmıştır.. Bu konu kısa bir sürede açıklığa kavuşacaktır ve bu mağdurların lehine olan bir gelişme olacaktır.

Hukukçu...

uludağ dedi ki...

Yargıtay kaynakları, genel ilkenin yürürlüğe girmesinin bir idari af sonucu doğuracağını doğruladılar. Yargıtay 10. Ceza Dairesi de Çek Yasası’ndaki tüzel kişilere idari para cezaları verilmesine iişkin düzenlemenin, bu çerçevede olup olmadığını hala tartışıyor. Yargıtay’ın, Çek Yasası’nın bu hükümlerini de affa sokması halinde, çek davaları da düşecek.

YANİ ARKADAŞLAR BENİM BU YAZILANLARDAN ANLADIĞIM ŞEY ŞUDUR;
SON SÖZ YARGITAYIN EĞER YARGITAY ÇEK DAVALARINI BU YÖNDE DÜŞÜNÜRSE DAVALAR AFFA UĞRAYACAK. YOK YARGITAYIN ALDIĞI KARAR FARKLI YÖNDE OLURSA ÇEK DAVALARININ AFFA UĞRAMASI SÖZ KONUSU DAHİ OLAMAYACAKTIR. YANLIŞIM VARSA LÜTFEN DÜZELTİN.... LÜTFEN CEVAP BEKLİYORUM ACİLEN ...

Adsız dedi ki...

Uludağ arkadaşım:
Yargıtay 10. Ceza Dairesi Çek Yasasındaki tüzel kişilere idari para cezaları verilmesine iişkin düzenlemenin ortadan kalktığını kararlaştırmış durumda.. Bunun gerçek kişileride kapsayıp kapsamadığını tartışmaktadırlar..

Hukukçu...

uludağ dedi ki...

PEKİ O ZAMAN BİR HUKUKÇU OLARAK YARGITAY GERÇEK KİŞİLERE HAPİS CEZASI DEVAM EDİYOR SİYEBİLİR Mİ.

Adsız dedi ki...

dizi film izler gibi olduk sanki arkası yarın kuşağı

Adsız dedi ki...

sayın uludag, aldigimiz son duyuma gore hukumet karsiliksiz cek veren bu sucu isleyenlere turkiye vatandasliginden cikarma icin hazirlik yapiyormus.. musterih olun

Cek sucundan dolayi Hollandaya kacip kurtulmus bir T.C vatandasi:)

Adsız dedi ki...

anladığımız kadarıyla 16. madde
açık olup bu maddenin içerisinde geçen tüzel kişiye ceza verilmesi olanağı kalmadığına göre bu maddeiçerisinde barındırdığı hükümden dulayı tümden iptal olması gerektiği;
madde iptal olduğu zaman bütün suçların cezasız kalacağı
yanlış mı düşünüyorum

uludağ dedi ki...

YORUM YOK....

Adsız dedi ki...

maddedenin bir cümlesini uygulayıp bi cümlesini uygulamamak gibi saçma bi kanunun olamayacağı
açık bunu farklı yorumlamak nasıl bi gerekçeye dayanabilir
bunu bu topluma açıklamak olanağı imkansız gibi ama neticeyi beklemek durumundayız

Adsız dedi ki...

arkadaşlar iyi de sorun idari para cezasımı yoksa adli para cezasımı tam anlayamadım

Adsız dedi ki...

22.01.2009 17:01
Ceza Kanunuda tüzel kişilere idari para cezası var. Çek Kanununda ise tüzel kişilere adli para cezası var. İhtilaflı birbirlerini tutmayan 2li bir yasa olduğundan Çek kanunda 31.12.2008 tarihine kadar bu çelişki düzeltilir, bu düzenleme yapılana kadar Çek kanunu hükümleri uygulanır denmekteydi. Bu tarihe kadar Uyumlu hale gelmediği için Çek Kanunu uygulanamaz olduğundan şu an itibariyle geçersiz sayılmakta. Lakin Yöneticilerimiz Çok saygıdeğer kanunumuzu hiçe saydıkları için umutsuzum " Keyiflerine göre bir kanun çıkarır keyiflerine bakar bankaları ve büyük esnafı üzmezler.. Nede olsa kabinemizin yüzde 80 nini büyük işadamları oluşturuyor.. Bunlar çek karşılığında küçük esnafa mal verdikleri için kendilerine göre yasa çıkarmakta terettüt etmeyeceklerdir.. aslında en son hazırlanan Türk Borçlar Kanununda Çeklerle ilgili düzenleme vardı ama Türk Ticaret yasasındaki düzenlemelerin geneli Gemilerle ve gemiciliğin kurallarıyla ilgili bir düzenlemeydi(nedense!!) Büyük bir sorun teşkil eden Çekteki düzenlemelerde araya sıkıştırılmıştı bu yüzden Komisyondaki muhalefet üyelerinin itirazlarıyla karşılaşıldı.. Üsgünüm..

Adsız dedi ki...

aslında bu çekten hapis cezası dünyada hiç bir ülkede uygulanmayan
ama bizim ülkemizde tefecilerin ve bankaların baskısıyla değiştirilmiş
ve birkaç maddesinin iptal edilerek
son hali verilmiş bir yasadır.
bunun haklı bi uygulama olmadığını
bir çok prof hatta yasanın hazırlan
masında emek veren sulhi dönmezerde
hapis cezası verilemez ibaresini koyarak belirtmiştir
ama gel gelelim o madde son dakka yasadan çıkarılmış ve değiştirilmiş
hapis cezasının önünü açmıştır.
hal böyle iken eğer mantıklı bi yasa çkarılsaydı zaten hapis cezası olmamalıydı.ama ilahi adalet bir atlama nedeni ile tecelli etmiş oluyor ve 5. maddenin unutulması biz madurları
büyük ihtimalle kurtaracak.
zaten kötü niyetli olanlar,dolandı
ranlar o adli para cezasını biyerlere aktararak hapis cezası almıyordu

Adsız dedi ki...

Uludag arkadas
TRT 3 ac komisyon görüşüyor,karşılıksız ceke af istediler oylama bekleniyor.

Adsız dedi ki...

ve adalet komisyonu başkanı bile
sabah gazetesinde ki yorumunda geçmiş olsun diyerek böyle olduğunu
kabul etmiştir.
bu yasayı körü körüne sadece birileri memnun olsun diye uygulamak sanırım hukuk devletinde
mümkün olmayacaktır

Adsız dedi ki...

Sayın Zafer Çağlayan, Milletvekilinin yönelttiği çek yüzünden cezaevlerinde yatanlara bir düzenleme düşünüyormusunuz? Faktoring şirketleri yani tefeci şirketler kimindir? sorularını es geçmiştir..
Vatana Millete Hayırlı Olsun...

Adsız dedi ki...

ama ceke hapis cezasını kaldırdıgı oylandı

Adsız dedi ki...

Çek borçlarını ödeyen veya 6 ay içinde ödeyeceklerin bankaların kara listesinden kaldırılması oylandı..

Adsız dedi ki...

mecliste görüşülen konu sicille ilgili hapis cezasıyla ilgisi yok.
ümidimiz sadece 5. madde ve onuda
sanırım yargıtay karara bağlayacak
ve kanunsuz ceza olmaz ilkesini
değerlendirecek.mantık yürüttğümüzde
4814 sayılı düzenleme tck nun bir çok maddesine aykırı ve yüce yargımız doğru kararı verecektir

Adsız dedi ki...

siz dinlememişsiniz...

Adsız dedi ki...

17:51: Faktoring şirketleri kimin söyliyeyim:
Faktoring şirketlerinde en büyük pay; sakallı edi denilen Musevi Gidia Elfase
Ferit Şahank'in sahip olduğu Garanti Faktoring
Diğeri Tekstil Faktoring..

Sakallı edi İsrailde sami Oferin en büyük ortağı..
Sami Ofer, Başbakanımız ve Unakıtanın çok yakın dostu Armatör..
Anlayana....

Adsız dedi ki...

Yahu kardeşim kim kimin nesi bizene
burası cekle ilgili köse,cekte hapis cezası tartışılıyor kimin eli kimin cebinde degil...

Adsız dedi ki...

22.01.2009 18:13 iyi güzelde arkadaşım Bu çek yasasına bela edenlerin ne için ettiğinin cevabıda bu.. Ağır çek yasalarıyla tefecilerin eline insanlarımızı kimin ne için düşürüldüğünün cevabıda o.. siz sorunun kaynağını bilmeden çeke af çıkacak kafasıyla beklerseniz daha çok beklersiniz.. aslında dahada beteri size müstehak..

Adsız dedi ki...

sen akp hakkında yorumunu başka yere yaz.. burası cek cazalarına af tan yana acılmış bölüm.. mustehaksa mustahak,herkes cezasıonı ne ise ceker sizene git karalama yazılarınızı başka yere yaz...

Adsız dedi ki...

af yok boşa bekleme.. yani sen bir kesminin tarafındansın diye bu yasaları çıkaranı eleştirmeyecez öylemi!! neden battığın belli.. geçmişler olsun..

Adsız dedi ki...

Var veya yok.. sizene siz akp karalamanızı gidin başka yerde yapın. kimseninde gururları ile oynamayın.. zaten sizin gibi kötü fikirler yürüten insanların yüzünden bu haldeyiz.. karalama kampanyanızı buraya yapmayın.lütfen

Adsız dedi ki...

yasayı siz düzenledinmiz ya af yok deyin.. gecin.. işte sizin kaliteniz belli oldu.

ADMİN dedi ki...

18.10 DA YAZAN ADSIZ ARKDAŞ
BU FORMDA ÇIKARILAN YASALARLA MAĞDUR DURUMA DÜŞMÜŞ İNSANLARIN TALEPLERİ ŞİKAYETLERİNİ VE ÖNERİLERİNİ YAZMAKTAN VE BUNU DİLE GETİRMEKTEN DAHA DOĞAL NE OLABİLİR. SEN NE CURETLE TEK TİP YORUMLAR BEKLERSİN.. HER İSTEYEN HER DİLEDİĞİNİ ETİK VE AHLAK KURALLARI İÇİNDE DİLE GETİREBİLİR..
KİMSEYİ KISITLAMA VE GÖRÜŞLERİNİ DİLE GETİRMEKTEN ALIKOYAMAZIZ VE ÖNERİ GÖRÜŞLERİNİ DİLE GETİRMESİNDENDE BİR SAKINCA GÖRMEYİZ.. BİRAZ DİKKATLİ OLALIM LUTFEN..

SİTE ADMİNİ..

Adsız dedi ki...

KARŞILIKSIZ ÇEKE HAPİS CEZASI ANAYASAYA AYKIRIDIR - Prof. Dr. Hayri Domaniç - (22.02.2006)KARŞILIKSIZ ÇEKE HAPİS CEZASI ANAYASAYA AYKIRIDIR
Prof. Dr. Hayri Domaniç

(Bu makale Legal Hukuk Dergisi'nin Kasım 2003/11. sayısından alınmıştır.)

Ödenmeyen çekleri imzalayanlara 1-5 yıl hapis cezası öngören 3167 sayılı kanunla, bu kanunu daha ağır cezalarla yenileyen 4814 sayılı ve 26.2.2003 tarihli Kanun ve çekte hapis cezasının sözleşmelerden doğan borçların yerine getirilmemesi nedeni ile kimsenin hürriyetinden yoksun bırakılamayacağını emreden anayasanın 38. maddesine aykırı sayılmayacağına karar veren Anayasa Mahkemesi,
Ağır şekilde hatalıdır.
Çekte hapis cezasını tekrarlayan 4814 sayılı kanunun hatalı gerekçeler ile Anayasa Mahkemesi kararındaki hatalar, eleştiriler, yasal ve doktrinal gerekçeler aşağıdadır:
A- Yeni Çek Kanunu’nu Hazırlayanlar ve Gerekçeleri:
TBMM, Adalet Bakanlığı Alt Komisyon Başkanı Hakkı KÖYLÜ, üye Harun TÜFEKÇİ ve Muharrem KILIÇ tarafından imzalı 3.2.2003 tarihli raporda belirtildiğine göre, çeklerin ödenmemesini “objektif sorumluluk” nedeni sayan, yani Ceza Kanunu’nun 45. maddesinde yer alan ve “cürümde kasdın bulunmaması cezayı kaldırır” diyen uluslar arası kuralın dışında tutan kanun tasarısı:
1) Adalet Bakanlığı,
2) Merkez Bankası,
3) Türkiye Bakanlar Birliği,
4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,
5) Türkiye Barolar Birliği,
Temsilcileri ile,
6) Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanının
katıldığı 31.01.2003.ve 03.02.2003 tarihli toplantılarda hazırlanmıştır.
Alt Komisyon tasarıda bazı değişikler yapmışsa da, netice olarak tasarı:
a) Bedeli bağış veya lehtara verilen ödünç bir para dahi olsa çeklerin ödenmemesini, genel olarak tüm suçlarda şart koşulan kasıt unsurunu aramaksızın objektif sorumluluk sebebi saymış,
b) Bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 80 milyar lirayı aşmamak üzere çek bedeli kadar para cezası öngörmüş,
c) Çek hamili lehine tazminat ve reeskont faizi önerilmiştir.
10.1.2003 TARİHLİ “GENEL GEREKÇE”nin ÖNEMLİ BÖLÜMÜ ŞÖYLEDİR:
“Ceza hükmü içeren özel ceza kanunları hükümlerinin, uygulanacak cezanın ülkedeki tüm ceza kurallarının bütünü dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekir. Çağdaş ceza hukukunda, ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve çeşitlenmesi sonucu bu ilişkilerden doğan ve netice itibarıyla, cezaî müeyyideyi gerektiren eylemlere hürriyeti bağlıyıcı cezanın başvurulacak en son çare olarak öngörülmesi,
‘EKONOMİK SUÇA EKONOMİK CEZA’ ilkesinin doğmasına yol açmıştır.
Bu gelişme nedeniyle karşılıksız çek keşide etmek suçunu ilk defa işleyenlere hürriyeti bağlıyıcı ceza yerine çek bedeli tutarı kadar ağır para cezası verilmesi,
Ancak çeke güvenin zaafa uğratılmaması ve cezada etkinliğin arttırılması bakımından, bu suçtan mükerrirler hakkında (1 yıldan 5 yıla kadar) hapis cezası verilmesi uygun görülmüştür.”
B- Anayasa Mahkemesi de Resmî Gazete’nin 26.04.2003 Tarihli Sayısında Yayımlanan 11.12.2002 Tarihli 2002/165 K. Sayılı Kararında Çeklerin Sözleşme Olmadığını Bu Nedenle, Sözleşmeden Doğan Borçların Yerine Getirilmemesi Nedeni ile, Hapis Cezası Verilemeyeceğini Emreden Anayasanın 38. maddesi Dışında Kaldığını ve Karşılıksız Çeke Hapis Cezasının Doğru Olduğunu Başkan Vekili Haşim Kılıç’ın Muhalefeti ve Oyçokluğu İle Açıklamıştır.
Kararın gerekçe bölümü şöyledir:
“Türk Ticaret Kanunu’nda kambiyo senetleri arasında düzenlenen çek;
Temel ilişkide bir sözleşmenin bulunup bulunmadığından bağımsız olarak,
Kambiyo hukukuna özgü borç doğuran özel bir havaledir.
Hatır senetlerinde olduğu gibi, taraflar arasında herhangi bir sözleşme ilişkisinin bulunmadığı veya temelde yer alan sözleşmenin geçersiz olduğu durumlarda çek, başlı başına borç kaynağı biçiminde ortaya çıkabilmektedir.
Ayrıca, haksız fiil veya sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan bir borç için dahi çek keşide edilebilmektedir.
Çeki elinde bulunduran hamil, keşideci ile lehdar arasındaki temel ilişkiden kaynaklanan bir alacağı değil, doğrudan doğruya çekten doğan bir hakkı iktisap etmektedir.
O halde, çek ilişkisi bizzat sözleşme olmadığı gibi, çekin temelinde her zaman bir sözleşme bulunması da zorunlu değildir. Temelde bir sözleşme ilişkisinin bulunduğu durumlarda ise, çekte bu ilişkiden bağımsız ve sözleşme olarak nitelendirilemeyecek bir kambiyo taahhüdü söz konusudur.
Borçlu, temel ilişkisi ne olursa olsun borcunu ödemek için çek kullandığında, asıl borç ilişkisi dışında kambiyo ilişkisi doğmaktadır.
İtiraz konusu kuralın, Anayasa’nın 38. maddesi’nin sekizinci fıkrası kapsamında değerlendirilebilmesi için ilişkinin yalnızca sözleşmeden doğması ve borcun yerine getirilememesi gerekmektedir.
Oysa çek temelde sözleşmeden bağımsız olarak kambiyo hukukuna özgü borç doğuran bir havaledir.
Bu nedenlerle kural, Anayasa’nın 38. maddesi’nin sekizinci fıkrasa aykırı değildir. İtirazın reddi gerekir.”

C- Çekte Hapis Cezasını Tekrarlayan 4814 Sayılı Kanunla Bu Doğrultudaki Anayasa Mahkemesi Kararına Eleştiriler İle Yasal ve Doktrinal Dayanakları:
“EKONOMİK SUÇA EKONOMİK CEZA” gerekçesi ile hapis cezasını tespit eden, 4814 sayılı kanunla bu doğrultudaki Anayasa Mahkemesi kararı hatalı olup, DÜNYA MEVZUATINA AYKIRI VE ACEMİLİK ÜRÜNÜDÜR..
1) Yeni Çek Kanunu’nun gerekçesinde yer alan “ekonomik suça ekonomik ceza” hem komik derecede yanlış, hem de çeke dayalı ekonomik suç tekrarlandığı takdirde, karşılıksız çek düzenleyenlere 1 – 5 yıl hapis cezası kuralı ile çelişkilidir. Zira “ekonomik suç” kavramı, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekarlık gibi haksız yararlar sağlayan suçları da kapsar ve tüm Dünya kanunlarında hapisle cezalandırılmıştır. Hile ve dolandırıcılık gibi bir suç unsuru bulunmadıkça, çeklerin ödenmemesi “ekonomik suç” değil, “ekonomik direncedir” yaptırımı da faiz ve tazminattır. Para ve hapis cezası Dünya tarihinde ve halen yoktur. Anayasa Mahkemesi kararlarına da yansıyan “ekonomik suça ekonomik ceza” hiçbir yasal dayanak gösterilmeden yakıştırılmış bir acemilik ürünüdür, böyle bir prensip Dünyada yoktur. “Ekonomik suç” ile mal, hizmet ve para borçlarını “ödemede temerrüt dirence” karıştırılmıştır. Parasal direncelerin yaptırımı parasaldır, faiz ve tazminattır. Hapis ve hatta para cezası yoktur. Ekonomik direnceye alacaklı yararına parasal yaptırım uygulanacakken “ekonomik ceza” Devlete ödenmekte olup, alacağı direnceye uğrayan alacaklıya bir faydası yoktur. Çek bedeli borcunu ödemeyen borçlunun para cezasını Devlete ödemesi de söz konusu değildir. Çek Kanununun Yeni 16. maddesi’ne göre 80 milyar lirayı aşmamak üzere karşılıksız kalan çek bedeli kadar para cezası da, çekin temsilciler tarafından imzalanması halinde iki üç katına çıkabilmektedir. Zira 16. madde hem temsil edene hem temsil edilen kişiye ayrı ayrı çek bedeli kadar para cezası uygulamaktadır. Temsil edilen özel kişi 80 milyar, temsilcide 80 milyar lira ceza ödeyecektir. Vakıf ve Dernek gibi özel tüzel kişiler adına çek imzalanması hallerinde de tüzel kişi ayrı, temsilci veya temsilcilerden her biri ayrı ayrı çek bedeli kadar para cezası ödemek zorundadır. Çeklere uygulanacak poliçe hükümlerine yollama yapan TK.730’un yollama yaptığı TK.599 ve 600 gereğince, çek borçlusu çeki ibraz eden lehtara karşı her tür defileri ileri sürebildiği ve bu defi imkanı nama yazılı çeklerde iyi niyet sahibi üçüncü şahıslara karşı da geçerli olduğu halde, 16. madde karşılıksız çekte hapis ve para cezası için bu defileri de göz ardı etmiştir.
KUR’AN-I KERİM’in AHZAP Suresinin 72. Ayeti diyor ki;
İnsan ZALUMEN CEHULA yani İNSAN ÇOK ZALİM ve ÇOK CAHİLDİR.
Çeklerin mutlaka bir sözleşmeye dayalı olmasını emreden bunca kanun maddeleri ile parasal borçlarda dirence nedeni ile hapis cezası verilemeyeceğini emreden Anayasa’nın 38. maddesine rağmen, çekin bir sözleşme olmadığını gerekçe alan 16. madde’nin mimarları da aynı görüşü paylaşan yargı üyelerinin tutumu da 72. Ayeti anımsatmaktadır.
Sürekli olarak Hazine Müsteşarlığı, Banka Denetleme Kurumu ve Merkez Bankası gibi Devlet kuruluşlarının denetiminde bulunmasına rağmen 40 – 50 maddelik kredi sözleşmelerinin tamamı emredici hükümlere aykırı ve geçersiz bulunan bankaların yasama organını yanıltması neticesinde Çek Ceza Hukukunda şu dengesizliğe bakınız:
1- Karşılıksız kalan çek bedeli kadar para cezası,
2- Temsil edilene ayrı, temsilciye ayrı olmak üzere çek bedelinin iki katı para cezası,
3- Birden çok temsilci varsa her birine ayrı ayrı para cezası, temsil edilene de üçüncü para cezası,
4- Para cezaları bir ayda ödenmezse, üç yılı geçmemek üzere hapis cezası,
5- Birinci çekin karşılıksız kalması nedeni ile para cezalarının ödenmesinden sonra düzenlenen ikinci çekin karşılıksız kalması halinde ise 1-5 yıl arası hapis cezası,
6- TCK. 503 gereğince dolandırıcılık suçlarına 1-3 yıl arası hapis cezası yeterli görüldüğü halde, borç para vermek amacı ile düzenlenen çekin karşılıksız kalmasına 1-5 yıl hapis cezası,
7- TCK. 491 gereğince hırsıza 6 ay ile 3 yıl arasında hapis cezası, buna karşı teslim edilmeyen malın bedeli olup, BK. 81. gereğince ödenmeyen çek için 1-5 yıl hapis cezası,
8- TCK.508’de düzenlenen emniyeti suistimal suçu için 2 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, bağış çekinin karşılıksız kalması halinde ise 1-5 yıl hapis cezası,
9- Sahte belgeler düzenleyerek vergi kaçıranlara Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesi gereğince altı aydan üç yıla kadar hapis cezası, haklı nedenle de olsa çeki ödemeyenlere 1-5 yıl hapis cezası,
Ödenmeyen çeklere hapis cezası getirerek çok müşteri edinmek ve para kazanmak amacındaki bankaların zulüm örneklerindendir. Bunca yasal dengesizliğe ve karşılıksız beher çek için 80 milyar liraya kadar para cezası ile hapis cezasına neden olan bankaların karşılıksız çeklerde riski de yaprak başına 300 milyon liradan ibarettir.
Avrupa Birliği (AB) Devletleri’nin hiç birinde, kötü niyet ve dolandırıcılık gibi suç unsurları olmadıkça tarihte ve halen karşılıksız çek için hapis cezası yoktur. Arjantin, Brezilya, Japonya gibi devletlerin çek kanunlarında da hapis cezası söz konusu değildir.
TK. 707, çeklerin vadeli olmasını yasakladığı halde uygulamamızda karşılıksız çeklerin hemen hemen tümü vadelidir. Vadeli çekin vade beklemeksizin ibrazı TCK. 508 gereğince suç olduğu halde, avukatlarla hakimler bunu da nazara almamakta hemen hapis cezası uygulamaktadır. ZALUMEN CEHULA.
“Ekonomik suça ekonomik ceza” aynı zamanda aldatıcıdır. Çünkü para cezası savcının talebi üzerine ödenmezse 657 sayılı İnfaz Kanun’un 5. maddesi gereğince, üç lira için bir gün hapis olmak ve üç seneyi geçmemek üzere hapse dönüşür. Yeni Çek Kanunun gerekçesinde yer alan ve çeklerde karşılıksızlığın tekrarı halinde hapis cezası öngören bölüm de çelişkilidir. Madem ki, “ekonomik suça ekonomik ceza prensip edinilmiştir” karşılıksız çeklerin tekrarlanması halinde de “suç ekonomiktir” cezanın da parasal olması zorunludur. Yeni Çek Kanunu ve gerekçesi, kanunları inceleme yetersizliğinden kaynaklanan tam bir acemilik ürünüdür.
2) Çeklerin birer havale ve sözleşme senedi olduğunu düzenleyen başlıca yasalar:
a) Çekler dahil Kıymetli Evrakı tarif eden TK. 557:
Kıymetli evrak ÖYLE SENETLERDİR Kİ, bunlarda mündemiç olan hak senetten ayrı olarak dermeyan edilemediği gibi başkalarına da devredilemez.
Şeklinde olup, çekin SENET olduğunu açıklamaktadır.
b) Çekin şekil şartlarını düzenleyen TK. 692’nin 2. bendine göre çek;
“Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedelin ödenmesi için HAVALE”dir.
c) Borçlar Kanunu 457’ye göre de;”HAVALE BİR AKİTTİR” sözleşmedir.
d) TK. 694 hükmü de çeklerin HAVALE SENEDİ olduğunu tekrarlamıştır.
e) Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 9.7.1958 tarihli ve K. 28 sayılı kararına göre de:
Çek mahiyeti itibariyle BORÇ İKRARINI HAVİ bir vesika değil, HAVALE BENZERİ bir ödeme vasıtasıdır.
f) Hususî ve resmî evrakta sahtekarlık suçlarını cezalandıran Türk Ceza Kanunu’nun 349. maddesi’nin 2. bendi de, TK. 557 gereğince çekleri de kapsayan “Emre veya hamile yazılı olarak tanzim edilen KAMBİYO SENETLERİ”ni daha ağır cezalara tabi tutmuş ve ÇEKLERİ de SENET VE SÖZLEŞME saymıştır.
g) “KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP USULLERİ”ni düzenleyen İİK. 167-176 hükümleri de çekleri senet ve sözleşme saymış ve özel bir icra takip usulüne tabi tutmuştur.
h) 57 maddeden oluşan 1931 tarihli Milletler Yeknesak Çek Kanunu (Loi Uniforme Concernant le Cheque) de 1 ve 3. maddelerinde çekin bir banka üzerine yazılan özel bir havale sözleşmesi olduğunu açıklamıştır.
HAYRİ DOMANİÇ de, 1990 YAYIMI KIYMETLİ EVRAK HUKUKU adlı kitabının 529. sayfasında:
“Çek, münhasıran bir bankaya hitaben yazılabilen, kanuni şekil şartlarına tabi, kıymetli evrakta madut ve sadece nakde taalluk edebilen hususî bir HAVALE SENEDİDİR.”
Şeklinde bir tarif yapmış, çekin bir senet ve sözleşme olduğunu belirtmiştir. Hocamız Ord. Prof. Dr. Halil ARSLANLI’da 1960 yayımı Ticari Senetler adlı eserinde ÇEKİN BİR HAVALE SÖZLEŞMESİ ÜRÜNÜ olduğu beyan etmiştir.
Prof. Dr. Reha POROY ile Prof. Dr. Hamdi YASAMAN’ ın müşterek eseri KIYMETLİ EVRAK HUKUKU adlı kitap da çekler bir havale ve senet olarak tarif edilmiştir.
Ziraat Bankasının, 1988 yayımı “Tevdiat ve Banka Hizmetleri Mevzuatı” adlı kitapçığının 1 ve 2. sayfalarında da çek, bir havale ve senet olarak tarif edilmiştir.
Özetle, 26.2.2003 tarihli ve 4814 sayılı Yeni Çek Kanunu’na kadar çekin sözleşme niteliğinde bir havale ve senet olmadığını savunan yasal, yargısal ve doktrinal bir görüş yoktur.
Bir kimsenin diğer bir kimseye çek vermesinde amaç:
- Ya çek lehtarına olan bir borcun ödenmesi;
- Veya çek lehtarına bir miktar paranın borç verilmesi;
- Yahut çek lehtarının ileride teslim etmeyi vaadettiği mal ve hizmetlerden doğacak borçların karşılanması;
- Veyahut bir miktar paranın borç verilmesi;
gibi hukukî sebeplere dayalı ve yönelik olabilir.
BK. 17’ye dayalı tüm bu hukuki sebepler da yazılı veya sözlü sözleşmelere dayalıdır. Dolayısı ile Anayasa’nın 38. maddesinde yer alan ve:
“Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.” diyen emredici kuralın kapsamındadır. Bu nedenle, çek bedelinin ödenmemesi hapis cezasını gerektirmez. Dolayısı ile bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngören 4814 sayılı Yeni Çek Kanunu Anayasa’ya aykırıdır.
Yeni Çek Kanunu’nun gerekçesinde yer alan “ekonomik suça ekonomik ceza” hem komik derecede yanlış, hem de çeke dayalı ekonomik suç tekrarlandığı takdirde, karşılıksız çek düzenleyenlere 1-5 yıla hapis cezası kuralı ile çelişkilidir. Zira, “ekonomik suç” kavramı, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekarlık gibi haksız yararlar sağlayan suçları da kapsar ve tüm Dünya kanunlarında hapisle cezalandırılmıştır. Hile ve dolandırıcılık gibi bir suç unsuru bulunmadıkça, çeklerin ödenmemesi “ekonomik suç” değil “ekonomik direncedir” yaptırımı da faiz ve tazminattır. Para ve hapis cezası Dünya tarihinde ve halen yoktur.
Anayasa Mahkemesi kararlarına da yansıyan “ekonomik suça ekonomik ceza” ilgili kanunları yeterince incelememekten kaynaklanan hata ürünüdür, böyle bir prensip Dünyada yoktur.”ekonomik suç” ile mal, hizmet ve para borçlarını ödemede temerrüt dirence” karıştırılmaktadır. Parasal direncelerin yaptırımı parasaldır, faiz ve tazminattır. Hapis ve hatta para cezası yoktur. Ekonomik direnceye alacaklı yararına parasal yaptırım uygulanacakken “ekonomik ceza” Devlete ödemekte olup, alacağı direnceye uğrayan alacaklıya bir faydası yoktur. Çek bedeli borcunu ödemeyen borçlunun para cezasını Devlete ödemesi de söz konusu değildir.
“Ekonomik suça ekonomik ceza” aynı zamanda aldatıcıdır. Çünkü para cezası ödenmezse 657 sayılı İnfaz Kanunu’nun 5. maddesi gereğince hapis cezasına çevrilir.
Yeni Çek Kanunu’nun gerekçesinde yer alan ve çeklerde karşılıksızlığın tekrarı halinde hapis cezası öngören bölüm de çelişkilidir. Madem ki, “ekonomik suça ekonomik ceza prensip edinilmiştir” karşılıksız çeklerin tekrarlanılması halin de “suç ekonomiktir” yaptırımın da parasal olması zorunludur. Yeni Çek Kanunu ve gerekçesi tam bir acemilik ürünüdür.
NETİCE:
ÇEK BANKALARA HİTABEN YAZILAN BİR HAVALE SENEDİDİR. BK. 457’ye GÖRE İSE HAVALE BİR AKİTTİR.”
ŞU HALDE ÇEK TANZİMİ BİR SÖZLEŞMEDİR VE ANAYASA’NIN 38. MADDESİ’NDE YER ALAN VE “HİÇ KİMSE KENDİSİNİ VE KANUNDA GÖSTERİLEN YAKINLARINI SUÇLAYAN BİR BEYANDA BULUNMAYA VEYA BU YOLDA DELİL GÖSTERMEYE ZORLANAMAZ”. ŞEKLİNDE BULUNAN EMREDİCİ KURALA TABİDİR.
BU EMREDİCİ YASAL DURUMA RAĞMEN, ÇEKLERİN ÖDEME ARAÇLARI OLDUĞU, SENET OLMADIĞI YÖNÜNDEKİ GÖRÜŞLER, YASALARI VE DOKTRİNİ GÖZARDI EDEN HATALARDIR.
Osmanlı İmparatorluğunun 20 Nisan 1914 tarihli Çek Kanunu ile 1926 ve 1956 tarihli Türk Ticaret Kanunları da karşılıksız çeke hapis cezası düşünmemiştir. Hiçbir suç unsuru aramaksızın ve keşideciye, Anayasanın 36. maddesi’ne dayalı savunma hakkı da vermeksizin karşılıksız çeke hapis cezası öngören 1985 ve 2003 tarihli Çek Kanunları çek kullanımını artırmak, daha çok çek hesabı açtırmak, kazanç artırmak peşinde koşan bankaların ürünüdür.
Doğru ve olması gereken Kanun, Uyum Yasaları’nı hazırlamakta olduğumuz AB ülkeleri başta olmak üzere, ayrı bir suç unsuru taşımadıkça, tarihte ve halen karşılıksız çeke cezası vermeyen ve %5-10 tazminat ve masrafla yetinen medeni Dünya mevzuatına uygun bir çek kanunudur.

Adsız dedi ki...

bu yorumdada açıklandığı üzere çeke hapis cezası anayasaya aykırdır bunu biz değil prof.dr.hayri domaniç yazmış
hal böyle olunca bu güne kadar ceza alan ve hapis yatanların vebalini birileri üstlenecektir

Kim ne dedi ki...

22.01.2009 18:47 AB uyum çerçevesinde Anayasaya aykırı olduğu biliniyordu ama sen onu bizi yönetenlere anlat bir bakalım onlar ne düşünüyor.

Adsız dedi ki...

zaten önemli olan bir saatte insanların daha yasa metni bile okunmadan kabul edilmiştir denilerek elinden alınan hakkın
geri iadesidir.prof hayri domaniç ve bi çok bilim insanı bunu defalarca anlatmıştır.
bu hak insan özgürlüğüdür.ve çeke hapis cezası dünyada 100 yıl önce kalkmıştır profun yorumu bu yüzden önemlidir okumanız dileğiyle.bu af lutuf değil ilahi adalettir

Adsız dedi ki...

AKP cıkartmadı hapis cezasını.. AKP den önce vardı ceke hapis cezası.AKP bu yasayı düzeltti. hapis cezasını kaldırdı. RABBİM razı olsun onlardan.

Adsız dedi ki...

AKP cıkartmadı hapis cezasını.. AKP den önce vardı ceke hapis cezası.AKP bu yasayı düzeltti. hapis cezasını kaldırdı. RABBİM razı olsun onlardan.

Adsız dedi ki...

kaldırdığı için şu an 20000 kişi çekten cezaevinde

Adsız dedi ki...

Sicil affı yeterli mi?

15.01.2009
Caner Soner Göksel
--------------------------------------------------------------------------------

2003 yılında karşılıksız çeklere ve protesto edilen senetlere bir sicil affı getirilmişti. Bu suretle merkez bankası tarafından tutulan kara liste adı verilen bu durumdaki ticaret erbabı kara listeden silinmişti.
Bu sicil affına rağmen bankalar bu affı pek benimsememişlerdi. Yeni kredi isteyen firmalara kendi istihbarı bilgilerine dayanarak eski sicilleri de göz önünde bulundurup. Kredi işlemini yapıyorlardı.
Bugün yapılmak istenen sicil affı meclisteki ilgili komisyondan geçirilmiş bugün yarın meclise indirilecektir. Bu suretle sicil affı yalnız merkez bankasındaki kara listenin ortadan kaldırılmasına yarayacaktır. Bankaların bu uygulamaya riayet edeceklerini düşünmek yanlış olur.
Bu konu komisyondan karşılıksız çek ve seneti olanların bu borçlarını altı ay içinde ödemeleri halinde merkez bankasındaki kara listeden silinecekleri şeklinde geçmiştir. Düz bir mantık ile düşünürsek bu borçların ödenemeyeceğini bugünden söylemek mümkündür.
Çok iyi niyetle yapılmak istenen sicil affı amacına ulaşmayacaktır. Çünkü 2003 yılından bugüne kadar borcunu ödeyememiş durumda olanların 6 ay içinde bu borçları ödemeleri düşünülemez. Hiçbir iş adamı veya bir ticari işletme parası olduğu halde borcunu ödeyemezlik yaptığı görülmemiştir.(Kötü niyetliler hariç)
Ticari hayata huzur
BUGÜN Türk Ticaret Kanunu’nda ve 3164 sayılı çek yasasında değişiklik yapmak için meclisteki siyasi partilerin bir komisyon kurmaları konusunda anlaştıklarını basından okuyoruz. Özellikle 3164 sayılı çek yasasının Avrupa birliği entegrasyon yasalarına uydurulmasının ve dolayısı ile bugüne kadar uygulanmakta olan ödenmemiş çeklere verilen hapis cezasının kaldırılması sanıyorum meclisteki siyasi partilerin vatandaştan gelen ısrarlı şikayetler üzerine gündeme getirilmiştir.
Bugün ceza evlerinde karşılıksız çekten ceza almış 20 000 iş adamının bulunduğu bilinen bir gerçektir. Bütün dünyayı sarsan ekonomik sıkıntılar ve piyasadaki durgunluğun önümüzdeki günlerde daha da artacağı hesap edilirse. Bugün mahkemelerde karşılıksız çek vermekten yargılananların sayısının bir milyon kişiye ulaşacağını tahmin etmek gerekir.
Kurulacak komisyonun bugünlerde çek verenlerin en çok sığındığı 1711’nolu kanunun piyasaları rahatsız ettiği bilinmekte ise de rahatsızlığın kökeninde vadeli çek kullanıp bu çeklerin en az üç beş kişiye daha ciro edilmesinden kaynaklandığını bilmek gerekir.
Sanıyorum Meclis’te kurulacak olan komisyona ekonomik konularda uzman milletvekilleri seçilecektir, bu komisyon üyelerinin ülkedeki ticari kaosu ortadan kaldırmak için vadeli çek kullanılmasını yasaklamak ve karşılıksız çeklerde bugüne kadar ve bugünden sonra verilecek hapis cezalarının kaldırıp ticari hayatı huzura kavuşturmak en önemli görevleri olacaktır.

Adsız dedi ki...

22.01.2009 19:14 yazan adsız arkadaş.. Akp den öncede çeke hesap vardı ve cezası 1 yıldan 5 yıla kadardı mahkemeler bu kişileri şartlı salıveriyordu ve zaman aşımına kadar yanıma bu suçtan gelme 2 sene hapis yatrsın diyordu.. borçluya hem zaman hemde imkan verilirdi.. şimdi borçluysan malına mülküne haciz geliyor bunlar icrada satışı beklerken sen devletede borçlu olduğun için cezaevine giriyorsun alacaklı hacizde malını yok pahasına satıyor alacağını tahsil ediyor sende bu zaman zarfında cezaevininde cezanıda bitirmiş oluyosun..

Adalete bak adalete kısaca buna akp diyoruz..

Adsız dedi ki...

Arkadaşlar
Bugün oldukça yorum yazılmış ama yorumlarda ilgimi çeken bir kaç konu var, kimi iktidarı suçlamış kimi karalamayın demiş! Bu kanun yüzünden canı yanan elbette yasa koyucuyu suçlayacak, kimide yasa koyucuyu sütten çıkmış ak kaşık ilan etmiş, karalama yapmayalım demiş! Peki bende bir hukukçu olarak (Savcı Yar.) Kanun biçimselde veya insan haklarına karşı yanlış bir uygulama olsun o kanunu eleştirmenize ne hakkınız var, yasanın suç saydığı bir fili işlemeyin, işlersenizde cezasına katlanın o yasanın aleyhine yorum yapmayın Burası yasaları karalama yeri değil!! dersem bunu hangi mantıkla izah edecek o arkadaş?

Gelelim asıl konuya:
Kartal Adliyesinde 6.Asliye Ceza Mahkemesindeki bir dosyayı inceledim. Karşılıksız çek keşide etmekten mahkumiyet verildi..

Gerekçe:
" Her ne kadar 31.12.2008 tarihine kadar yasal düzenleme yapılmadıysa da, Mecliste bu konuda hazırlığın olduğu bilinmektedir. Bu nedenle......... mahkumiyetine karar verilmiştir..."22.01.2009..

İlginizi çeker belki..

Hukukçu..

korhan17 dedi ki...

siz bir hukukçu gözüyle nasıl yorumluyorsunuz olayı?bir mahkeme ceza veriyor diğeri vermiyor..bir tezatlık oluşmuyormu..?

Adsız dedi ki...

sayın hukukçu
yukarıda prof dr hayri domaniç
tarafından yazılmış makaleyi yorumlamanız mümkün mü?
bir hukukçu olarak yorumlarınız bizim için çok önem arzediyor.
teşekkürler

Adsız dedi ki...

22.01.2009 20:50 ve 51..

Prof. Dr. Hayri Domaniç'in tespitleri tamamen doğrudur şahsım adıma hocam görüşlerinde tamamen haklıdır kaldi ki o dönemde Anayasa Başkan vekili olan sayın Haşim Kılıç bu gerekçelerle Çeklerle ilgili Anayasa Mahkemesi kararında ret oyu kullanmıştır.. fakat önemli olan yasa koyucunun fikir ve görüşleri. benim veya bir hocamızın görüşleri bir anlam teşkil etmemekte.. yasa koyucu tamamen bir kısım çıkar gruplarının etkisiyle böyle anlamsız ve garip yasalar çıkarabiliyor ve bizede uygulamak düşüyor.. farklı mahkemelerin farklı kararlar vermeside tamamen belirsizlik ve karmaşadan doğmakta.. Bir kısım Hakim mahkumiyet kararı verirken şöyle düşünüyor, bir kaç gün içinde Yasal düzenleme yapılır Fail çıkar veya yasal düzenleme faillerin mahkumeti yönünde olur zannıyla sorumluluklardan kaçınıyorlar diye düşünüyorum.. Tabiki bu arada alacaklı taraf avukatının hakimler üzerindeki hal ve hatır ihtimalinide düşünmekte fayda vardır diyorum.. Mahkemeler arasındaki hüküm Farklılıkları bu tip sebeplerle olabiliyor.. Kısa bir süre içinde her şey anlaşılır bir netliğe kavuşacaktır..

Hukukçu

Adsız dedi ki...

sayın hukukçu
tespitlerinizden dolayı çok teşekkürler tamamen katılıyorum
bir ekleme yapmak gerekirse ticaret erbabı ülkemizde tamamen
vadeli çek üzerine kurulu çekin tanımındaki havale olduğu mantığndan ceza verildiği düşünülürse yasanın tck na uygunluğu konusundaki düşünceleriniz nedir?
ayrıca tck 21. maddesindeki suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır tanımı ile çek kanunundaki
ilişki nasıl kurulmalıdır.
teşekkürler

Adsız dedi ki...

22.01.2009 21:21
Avrupada çek bir ödeme aracı ve bankaların sorumluluğunda olan bir evraktır çekte vade yoktur ve çek paradır çek ingilizcede (tocheck) bankaya yazılan ödeme emridir check yazılırken bankaya bilgi verilir ve gelen teyitle imzalanır.. Bankalar işlemleri yaprken tamamen Avrupadan esinlenmiş ama uygulama ve cezalarda kendi kafasına göre uygulamalar çıkarmıştır. AB yasaları uyum çerçevesindede haliyle çuvallamıştır. Bu karmaşa bu yüzdendir.. 21. madde ise Anayasa Mahkemesinin kararıyla çekin imzalanması ve o çekin karşılıksız çıkması kastın varlığıdır yorumunu getirmiştir.. (çek düzeltme hakkının kullanılmaması kastın varlığıdır)..

Hukukçu

Adsız dedi ki...

22.01.2009 tarihli takvim gazetesinden alıntıdır: Özgürlüğün çek'ilişi

Prof. Dr. Adem Sözüer, çek yasası yeni TCK'ya uyumlu hale getirilmediği için 70 bin davanın düşeceğini ve 2 bin kişinin serbest kalacağını iddia etti.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Sözüer, yeni bir tartışma başlattı. Çek Yasası'nın 2004 yılında yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu'na uyumlu hale getirilmediğini söyleyen Sözüer, "Bu durum nedeniyle halen görülmekte olan 70 bin civarındaki davanın düşmesi, bu suçtan dolayı cezaevinde bulunan bin 500-2 bin civarında kişinin de serbest kalması gerektiğini söyledi.


***

70 bin çek davası düşecek 2 bin kişi serbest kalacak

Yeni Türk Ceza Kanunu'nun mimarlarından Prof. Sözüer, çek suçuyla ilgili ilginç bir açılım getirdi: Yasa TCK'ya uyumlu hale getirilmedi. Tüm davalar düştü, cezalar ortadan kalktı.

Yürürlükteki 3167 sayılı Çek Kanunu'nun yeniden yazılmasıyla ilgili çalışmalar ve karşılıksız çeke hapis cezasını kaldırma yönündeki yasa hazırlıkları sürerken, yeni TCK'nın mimarlarından Prof. Dr. Adem Sözüer yeni bir tartışma başlattı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Adem Sözüer, Çek Yasası'nın 2004 yılında yürürlüğe giren TCK'ya uyumlu hale getirilmediği için, halen görülmekte olan 70 bin civarındaki çek davasının düşeceğini söyledi. Sözüer, çek suçundan dolayı cezaevinde yatan bin 500-2 bin kadar hükümlünün de dışarı çıkması gerektiğini savundu. TAKVİM'in sorularını cevaplandıran Prof. Sözüer, yürürlükte olan TCK'nın cezaların niteliği ve ceza sorumluluğuna ilişkin kurallarla, mevcut Çek Kanunu'nda yer alan kuralların birbirine uymadığını söyledi.

'Ceza uygulanamaz'
TCK'ya atıfta bulunarak ceza verilmesini düzenleyen kanunların, TCK'nın ilgili maddelerine uyumlu hale getirilmesi için 31 Aralık 2008'e kadar süre bulunduğunu belirten Sözüer, "Çek Kanunu'nda ilgili değişiklik yapılmadı. 31 Aralık 2008'den itibaren TCK'nın genel kuralları Çek Kanunu'nun cezalarına ilişkin kuralları ortadan kaldırmış oluyor. Çek yüzünden artık hiçbir yaptırım uygulanamaz durumda" diye konuştu.
Geçtiğimiz haftalarda toplanan ekonomiden sorumlu bakanlar, Çek Yasası'nda değişiklik yapan bir tasarıyı onaylamıştı. Hazırlanan Çek Kanunu Tasarısı ile karşılıksız çek verenlerin hapis cezasının kaldırılması ve çek keşide edenlerin 'Rızam dışında imzalandı' diyerek hile yapmasının önünü kesen maddeler eklenmişti. Çalışmalar Meclis'te sürerken, Prof. Adem Sözüer'in açıklamaları gündemi değiştirecek.

Adsız dedi ki...

sayın hukukçu
21. madde kafamı karıştırıyordu.
teşekkür ederim.iflastan dolayı ödeyememe durumu ortadan kalkıyo
10 gün düzeltme süresi kullanılmadığından dolayı.
yani 5. maddeye aykırı durum sadece tüzel kişilere ceza verilememesi yani tüzel kişiye ceza verilemesede yetkilisine ceza verme durumu ortaya çıkabilecek.yada ben yanlış yorumluyorum.yargıtayda görüşülen konu bu olacak sanıyorum.yada tüzel kişi ceza almayacak ancak gerçek kişi olan ve çeki ismine keşide eden esnaf cezaya çarptılabilecek.teşekkürler

Adsız dedi ki...

22.01.2009 22:17

Karşılıksız çeklerde, çekte imzası bulunan yetkili kişi ile beraber tüzel kişi hakkında da ceza verilmesi uygulaması son bulmuştur ceza şirket yetkilisine değil şirkete verilir. (31.12.2008 tarihine kadar düzeltmesi istenen T.C.K da tüzel kişiliklere ceza verilir hükmü ile çelişen Çek kanunu idi Çek Kanununda Tüzel kişi ve yetkilisine ceza verilir hükmü vardı ve şirket yetkilisi cezadan sorumlu tutulmaktaydı bu çelişki düzeltilinceye kadar Çek Kanunu uygulanması benimsenmişti)
kararda tüzel kişiden sonra bir de ayrıca şirket yetkilisine ceza verilmesi T.C.Kanununa aykırıdır (31.12.2008 tarihinden sonra) Sonuç olarak 01.01.2009 tarihi itibariyle tüzel kişi yetkilisine verilen cezalar tüm sorumluluklarıyla beraber ortadan kalkmıştır. ( Failin lehine olan hüküm uygulanır ilkesi)

Hukukçu

uludağ dedi ki...

VAY BE DOĞRUYU SÖYLEYEBİLECEK YADA KANUNEN OLAY ŞUDUR DEYİP KESTİRİP ATABİLECEK BİR HUKUKÇU ARKADAŞIM YOK DEMEKKİ. SANIYORUM HALA DAHA BU KONU HUKUKİ OLARAK ÇÖZÜMLENEMİŞKİ KALKIP Bİ DOĞRU YORUM YAPAN OLSUN. ŞU AN KONU HUKUKİ Mİ YOKSA SİYASİ Mİ BELLİ DEĞİL.
BUNUN Bİ YASASI Bİ KANUNU YOKMU ARKADAŞLAR YA...

Adsız dedi ki...

sayın Uludağ
Gelişmeleri ve takip edilecek konuları ve fikirlerimizi yazıyorum sanıyordum ama Türkiye savcısı veya Anayasa mahkemesi başkanıda değiliz! keşke öyle olsada kanundaki bu ikilem karşısında kafası karışanlara beraat diyebilsem..
Ne duymak istiyorsanız sorun cevap vermeye çalışayım..
Hukukçu..

uludağ dedi ki...

BENİM DERDİM KISACA ŞU. ŞİMDİ ORTDA KESİN OLAN BİRŞEY VAR ODA 31/12/2008 TARİHİ İTİBARİ İLE TÜZEL KİŞİLERE VERİLEN CEZALAR KALKIYOR. DOĞRUMUDUR??!!...

Adsız dedi ki...

Sayın Uludağ
2003 yılından önce karşılıksız çek keşide eden şirket yetkilisi ve gerçek kişiler karşılıksız çek keşide etmek suçundan hapisle cezalandırılıyordu.. 5252 S.kanun ile hapis cezası kalkmış para cezası başlamıştır (Çek Kanunu 16/3 uygulaması) Fakat burdaki çelişki T.C.K. Kabahatlar kanununda Tüzel kişiliklere yani şirket ve yetkililerine para cezası verilecekse bunun idari para cezası olacağı hükmüdür.. idari para cezaları hapse çevrilmez..
Bu çelişkinin düzeltilmesi için yasa koyucuya 31.12.2008 tarihine kadar müddet tanınmış bu tarihten sonra T.C.K. hükümleri uygulanır denmiştir..

1-Eğer Tüzel kişilik yetkilisi olarak çek keşide etmişseniz savcılıktan bu cezanın kaldırılmasını talep edebilirsiniz..

2. Yargıtayın tartıştığı konu: şirket ve şirket yetkilisini cezadan kurtaran bu durum karşısında hakkaniyet ilkesine ters düşen aynı suçtan gerçek kişilerin cezalandırılması çelişkisine son verebilmek ve çözüm bulma arayışlarıdır.. Bu ortak karara varma açısından zaman alan görüşmelerdir Ortak bir karara varıldıktan sonra geneli kapsayacak açıklamalar yapılacak..
Gerçek kişiyseniz biraz beklemeniz gerekiyor (Ocak sonu)

Hukukçu

uludağ dedi ki...

EVET TAM ÜSTÜNE BASTINIZ BEN GERÇEK KİŞİYİM. PEKİ SAYIN HUKUKÇU ARKADAŞIM SİZCE BİR HUKUKÇU GÖZÜYLE BUNDAN SONRAKİ SEYİR NASIL GELİŞİR..SADECE HUKUKİ AÇIDAN YANİİ..

Adsız dedi ki...

Sayın Uludağ
Tüm Hakim ve Savcılar durumun netleşmesini beklemekte.. (İnfaz kolluk kuvvetide dahil)Yasakoyucunun her hangi bir menavrası olmassa tüm cezalar ve davalar düşecek yanlız alacaklı tarafın icra işlemleri sürecektir.

Ama yasa koyucunun da olumsuz bir tavır içinde olacağınıda sanmıyorum. malum küresel kriz etkisi ve seçim öncesi neresinden bakarsanız bakın 2 milyona yakın oy potansiyeli açısından..

Hukukçu..

uludağ dedi ki...

TAMAMDIR BEYEFENDİ ARKADAŞIM. BANA AYIRMIŞ OLDUĞUNUZ DEĞERLİ ZAMANINIZ İÇİN VE YÜKSEK FİKİRLERİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYOR İŞ HAYATINIZDA DA BAŞARILARINIZIN VE BU İNSANÜSTÜ SABRINIZIN DEVAMINI DİLİYORUM...AYRICA UMUYORUM Kİ BU YASA HAYIRLISIYLA YARGITAY TARAFINDAN DOĞRU BİR ŞEKİLDE YORUMLANARAK ONA GÖRE BİR KARAR VERİR.

Adsız dedi ki...

sayın hukukçu
çek ltd şti çeki dava hem şirkete
hem yetkilisine açılıyor şirket beraat aldığı halde aynı çeki imzalayan yetkili cezaya çarptırılıyor bu durumda yorumunuzu rica edebilirmiyim.
teşekkürler

demedi ama dedi ki...

Sayın Arkadaşlar neyi ne için merak ediyor ve tartışıyorsunuz
Karşılıksız çek sorunu hükümetin başını ağrıtan bir sorundu zaten.. Bu vesileyle hükümette, çekten özgürlüğü kısıtlananda, kanundan kaçanlarda kurtulmuş oldu
Şuraya yazıyorum HÜKÜMET ÇEKTE HAPİS CEZASINI KALDIRACAK HERKESTE DERİN BİR OH ÇEKECEK.
Hem borçlu hem alacaklı hemde aileler mutlu olacak..

esenkalın..

Adsız dedi ki...

hukukcu arkadaşımızı bayağı yorduk. kendisine ilgisinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. umarım herşey dediği gibi olur gerçekten herkes derinden bir oh çeker ve bundan sonra ne yapabileciğiyle ilgili düşünüüp işine gücüne bakar. tekrar teşekkürler ve saygılar

Adsız dedi ki...

Karşılıksız çek sorunu kendiliğinden mi bitiyor?


Biliyorsunuz bir süredir çek kanunundaki değişiklikler gündeme oturmuştu. Bizde bu köşede çokça yazı yazarak karşılıksız çekten dolayı hapse girmiş ya da mahkemeye düşmüş olanların mağduriyetlerini anlatıyorduk. Tabi elindeki çeki tahsil edemeyenler de mağdur olmuşlardı.

Konu tartışılıyor
Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan öncülüğünde bu konuda yasa çalışmaları da başladı, onun müjdesini de buradan vermiştik. Dün ekonomi sayfamızda bir haber yayınladık.
Prof. Dr. Adem Sözüer bir tartışma başlattı ve Çek Yasası'ndaki cezaların yeni Türk Ceza Kanunu'na uygun hale getirilmesi için son tarihin 31 Aralık 2008 olduğunu ve bu tarih geçtiği için cezaların hükümsüz olduğunu anlatmıştı.
Ardından bu haberimiz tartışmayı büyüttü. Ankara'dan arkadaşımız Şerife Üstüner, Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ile görüştü. İyimaya da konuyu doğruladı ve bu durumda şu anda görülmekte olan 760 bin davanın düşmesi ve 2 bin kadar da hükümlünün serbest kalmasının yolu açıldı. Yani üstü örtülü bir 'af' geldi. İyimaya'nın açıklamalarını bugünkü haberimizde okuyacaksınız.
Binlerce insan yeni yasanın çıkmasını beklerken böyle bir fiili durum ortaya çıktı. Şimdi hukukçular bu konuyu tartışıyor. Sanırız bu konuda Yargıtay'ın da bir kararı olacaktır. Çünkü, iş artık yasal düzenlemenin dışında. Çünkü, yeni bir yasa çıksa da geriye ve sanığın aleyhine işlemesi mümkün olmuyor.
Bizi hapishanelerden her gün arayan yüzlerce insan için de umut ışığı doğmuş oldu.

Alacaklı korunsun
Bu arada, yeni yasa çalışmalarında mutlaka alacaklıyı da koruyacak hükümlerin olması konusunu tekrar hatırlatmak istiyoruz.
Ekonomi servisi olarak bir süredir bu konuyu takip ediyoruz.
Bundan sonraki gelişmeleri de sayfalarımızda aktarmaya devam edeceğiz

Adsız dedi ki...

yazının kaynağını söyleyebilirmisiniz..?

uludağ dedi ki...

Çek suçlularının cezası kalktı'
Çek kanununun TCK ile uyumunun sağlanmaması tartışılıyor. Adalet Komisyonu Başkanı İyimaya, 'Geçmiş olsun! Bu suçu işleyenler yılbaşında kurtuldu' dedi
Takvim'in dün duyurduğu ve Prof. Adem Sözüer tarafından ortaya atılan çek yasası ile ilgili iddia gündemi değiştirdi. 31 Aralık 2008 tarihine kadar yeni TCK'ya uygun hale getirilmediği için çek yasasından ceza alanlar ve yargılananlar için adeta 'af' imkanı doğdu. Haberimiz özellikle hükümlü yakınları ve bu suçtan dolayı halen hapishanede bulunanlar arasında sevinçle karşılanırken, hukukçular arasında da tartışmaya yol açtı.

'Bir şey yapılamaz'
Çek kanunu ile ilgili düzenlemenin yapılmaması ve bununla ilgili sürenin dolmuş olması, Meclis'te de yankı buldu. Takvim'e konuşan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, çek kanunu inceledikten sonra, "Yapacak bir şey yok; geçmiş olsun. Geçmişte bu suçu işleyenler yılbaşından itibaren ceza almaktan kurtuldu. Teşekkül etmiş suçlar açısından yapacak bir şey yok. Onların cezaları ortadan kalktı" dedi. İyimaya, yeni yasa çıksa bile geriye işlemeyeceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

'Cezasızlık dönemi'
"Sonraki kanun yürürlüğe girmek için bir süre öngörmüş, suç ve cezanın tipini de değiştirmiş ise, yürürlük öncesi aksi doğrultudaki hükümler, hüküm ve sonuçlarını sonraki kanun yürürlüğe girdiği anda yitirir. Yasama organının yürürlük öncesi bir uyum yasası çıkarma Çek ması Anayasa'nın 38. maddesi kapsamında bir suçsuzluk ve cezasızlık dönemine yol açabilir. Olay bu kapsamda değerlendirilmeli." TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Hakkı Köylü ise konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: "Daha önce TCK ile ilgili bazı düzenlemeler yaptık. 170 kadar yasa maddesinde düzenleme gerçekleşti. Çek yasası ile ilgili hükümete uyarıda bulunduk. Çekte kusurlu suçlar açısından sorun çıkmış olabilir."
Şerife ÜSTÜNER

«En Eski ‹Eski   1 – 200 / 23563   Yeni› En yeni»

Yeni anayasa yapılmalı mı?

AKP'nin tavrı kürt sorununun çözümüne olumlu katkı yapıyor mu?

DTP'nin tavrı kürt sorununun çözümüne olumlu katkı yapıyor mu?